Năr tơmơ\t: 20/7/2018

 

VOV4.Bahnar - Năm truh ‘măng tơ băt 71 sơ năm Năr linh j^ rơ ka, linh lôch tang te\h đak, ‘năr brei 19/7 tơ\ pơ lei tơm Vũng Tàu, dêh char Bà Rịa - Vũng Tàu, An^h tơm vei lăng tơ drong jang xa, linh j^ rơ ka păng tơ pôl jang hơ doi hăm {ăo Nhân Dân, An^h tơm vei lăng khul linh te\h đak, An^h tơm vei lăng Ko\ng an păng Dơ no\ an^h vei lăng kon pơ lei dêh char Bà Rịa - Vũng Tàu pơ gơ\r Hop ako\m pôk pơ ư bơ ngai đei ko\ng hăm kăch mang rơ gei lơ\m te\h đak sơ năm 2018. ‘Nâu j^ jơ năr vă Đảng, Te\h đak pôk pơ ư dôm bơ ngai rơ gei ‘no\h j^ bơ ngai đei ko\ng hăm kăch mang, đei lơ tơ drong jơ nei lơ\m tơ drong jang, tơ blăh păng ho\k pơ hrăm.

 

Lơ\m hop ako\m, Kơ dră te\h đak Trần Đại Quang tơ che\ng ‘lơ\ng păng pôk pơ ư đe Me\ Việt Nam nuih mơng, Linh tơ blăh nuih mơng kơ kon pơ lei, Bơ ngai jang nuih mơng, đe linh j^ rơ ka, j^ jăn, kơ tum kơ to\ng linh lôch tang te\h đak, u\nh hnam bơ ngai đei ko\ng hăm kăch mang che\p vei kơ jăp jơ hngâm đon nuih mơng, adrin yak to\k, tơ gop tih tên ăn tơ drong jang tơ plih ‘nao, pơ jing păng vei lăng te\h đak. Kơ dră te\h đak pôk pơ ư dôm an^h chih hla ar tơ roi adrin roi tơ băt, pơ tho tơ [ôh tơ drong tơ gu\m, khôi luơ\t găh bơ ngai đei ko\ng hăm kăch mang ku\m nhen pơ ư dôm bơ ngai đei ko\ng jang gơ\h hơ gei.

Dơ\ng: Tơ blơ\

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng