Năr tơmơ\t: 20/7/2018

 

VOV4.Bahnar - Kơsơ\ bre\i, năr 19/7, Kơdră che\p pơgơ\r Te\h đak Trần Đại Quang păng khu\l bơ\ jang Trung ương hlôi năm ngôi ap^nh jet gia păng pôk tơmam drăm ăn rim [o# đo#i rơka to\k bo\k ming hơmet lơ\m An^h tơm rong ‘me ming hơmet j^ jăn {o# đo#i rơ păng Bơngai đe\i io\k yua ăn te\h đak Long Đất, apu\ng Long Điền, dêh char Bà Rịa - Vũng Tàu. Kơdră che\p pơgơ\r Te\h đak hôn bơnê, ‘mêm mơnat kơtang hăm rim {o# đo#i nuih mơng lôch do\ng te\h đak, [o# đo#i rơka hlôi plang ăn pham le\ch se\ch huo\ng kơ yuơ tơdrong bơ\ jang ke\ch mang g^t kăl kơ Đảng, kơ yuơ pơm tơm kơd^h, Te\h đak rơnge\i keh kong, kon pơlei hơnu\k hơnoa.

 

Hăm jơhngơ\m đon “[o# đo#i rơka jo jăn mă le\i ư\h hơven hơvo”, rim [o# đo#i rơka do\ng te\h đak hlôi kơru\n đ^ jơhngơ\m yak hlo\h tơdrong jo jăn, bơ\ jang ‘lơ\ng tơdrong pơtho tơbăt ăn jơhnơr mơlo#h găh tơdrong joăt joe nuih mơng ke\ch mang kơ hơdre\ch hơdrung. Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak hơpơi ‘me\h vă rim An^h tơm, an^h bơ\ jang Trung ương, rim an^h bơ\ jang kơ dêh char Bà Rịa - Vũng Tàu, kang [o#, khu\l jang lơ\m An^h tơm rong ‘me roi năr roi kơru\n đ^ jơhngơ\m hlo\h dơ\ng bơ\ jang ‘lơ\ng tơdrong ‘lơ\ng hơ iă g^t kăl au.

Tơblơ\ nơ\r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng