Năr tơmơ\t: 13/7/2018


VOV4.Bahnar - An^h jang khoa ho\k kơ măy kơ mo\k Lâm Đồng hlôi pơ gơ\r io\k jang pơ long lăng tơ drong jang tơ che\ng hơ len “ Rơ\ih io\k 1,2 hơ dre\ch che\h phe che đei plei lơ, ‘lơ\ng tơ\ Lâm Đồng” yua đơ\ng an^h jang Khoa ho\k ki thuơ\t cho\h jang sa bri ‘long Tây Nguyên bơ\ jang.

 

Hăm trong jang rơ\ih, tơ blang hơ dăh, ch^h jo#, lăng hơ len, pơ ting băl, gru\p tơ che\ng hơ len hlôi pơ tăm pơ long lăng hăm 10 hơ dre\ch che\h phe che tơ\ de#h char Lâm Đồng. Kiơ\ đơ\ng no\h hlôi rơ\ih đei 5 hơ dre\ch che\h phe che ăn plei ‘lơ\ng, đei kơ so# cafein lơ, pơm hơ to\k găr t^h, io\k yua hlo\h 3 tấn găr 1 hec tar, ke\ tơ jră hơ drông phă, ch^u to\ phang ‘lơ\ng ‘no\h đei: TN1, TN2, TN6, THA1, THA2. Rim hơ dre\ch che\h phe che kiơ\ đơ\ng tơ che\ng hơ len rơ\ih io\k adoi ‘lơ\ng hlo\h hơ dre\ch che\h phe Catimo găh plei lơ, ‘lơ\ng, tơ drong blu\h jing.

Thuem tơ blơ\

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng