Năr tơmơ\t: 14/7/2018

 

VOV4.Bahnar - Khu\l kơdră che\p pơgơ\r te\h đak ‘nao tơle\ch Tơdrong tơchơ\t găh trong bơ\ jang pơtru\t ato\k tơ iung jang hơdoi, tơgoăt jang hơdoi cho\h jang sa pơm tơle\ch păng te\ch mơdro tơmam drăm cho\h jang sa. Kiơ\ tơdrong tơchơ\t, jang hơdoi, tơgoăt jang hơdoi cho\h jang sa hăm te\ch mơdro tơmam drăm cho\h jang sa ‘no\h tơdrong drơ\ng m^nh nơ\r d^h băl, kơd^h ‘me\h vă tơmơ\t jên jang, jang sa păng te\ch mơdro tơmam drăm cho\h jang sa đơ\ng kon pơlei, rim bơngai, hơp tak xah, an^h mơdro sa ato\k kơtang io\k đe\i jơne\i lơ\m cho\h jang sa păng tơmam drăm cho\h jang sa ‘lơ\ng.

 

Tơdrong tơchơ\t tơ [o#h hơdăh, pơm tơm tơgoăt jang hơdoi đe\i an^h mong jên te\h đak tơgu\m ăn 100% kon jên pơtho tơbăt trong pơ jing jang hơdoi, lơ hlo\h ‘no\h ư\h kơ hlo\h 300 tr^u hlak jên. Tơdrong vă jang hơdoi đe\i kon jên te\h đak tơgu\m ăn 30% kon jên tơmơ\t răt kmăi kmo\k; tơ iung pơ jing an^h jang tơgu\m ăn jang hơdoi. Ako\p kon jên tơgu\m djru ư\h kơ hlo\h 10 ti hlak jên.

Tơblơ\ nơ\r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng