Tui Viện Dinh dưỡng quốc gia, dalam 100 gam ralow lanung hu  18,7 g đạm, 0,9 g chất béo, sắt, canxi saong rilo vitamin yau A, D, B1, B2, B6...

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện Dinh dưỡng quốc gia brei thau, ralow lanung bingi, bổ saong lac jru siam brei ka urang hu rup pandiak, menuac kurang darah, kalik hijao, lavang lavaih, glaih glar. Min oh njauk lac thei jeng thau ngak saong thau jalan mbang piah plaih njauk jru mek.

Lanung diuk dalam gluh nerak bo daok mbang tạp nan ye mbuan hu dom janih ký sinh trùng. Dalam ralow lanung daok hu sa janih ấu trùng diuk pagam pambak tame saong diuk biak lavik saong diuk hu di pandiak glaong. Lanung daok mbang tạp nan ye dalam tung pruac biak mbuan nhiễm trùng saong hu rilo ký sinh trùng.

Kayua yau nan ye, meyah xào tapa angaok pui, nyu jeng daok diuk saong tui jalan mbang menyum nao tame dalam tung pruac. Nan ye, lanung brei riak tasak atau kahaong (hấp cách thủy)... piah ka ralow lanung tuk drei mbang lac ralow hu tuk tasak.

Dalam ralow lanung hu axit amin histidine, axit ini siam ka anek naih min lanung metai ye axit hu kein ini samar jeng histamine jhak ka anek menuac. Nan ye drei jhui damen tuk blei njauk lanung metai kayua tuk metai hợp chất ini meda jeng jru mek Histamine. Bhian di nyu, hasit jru mek ini tame rup pabhap jeng oh mboh hagait, min meyah hàm lượng glaong atau rup lavang lavaih, bahrau abih ruak atau uraniah hu prein pacang caga ruak takik ye biak mbuan njauk jru mek.

 

Piah hu siam mekre, njauk ruah dom drei lanung daok diuk saong ngak hacih piah lahik abih dom nerak dalam tung, pruac di nyu./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân