Meng harei 1/1/2020, jien bilan tối thiểu bhum meda tagok  meng 150.000 tal 240.000 đồng

 

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định jien bilan tối thiểu bhum I meng 4.180.000 đồng sa bilan tagok 4.420.000 đồng sa bilan; Bhum II meng 3.710.000 đồng sa bilan tagok 3.920.000 đồng sa bilan; Bhum III meng 3.250.000 đồng sa bilan tagok 3.430.000 đồng sa bilan; bhum IV meng 2.920.000 đồng sa bilan tagok 3.070.000 đồng sa bilan.

Bhum palei mbang tui jian bilan tối thiểu hu quy định tui đơn vị hành chính pakat quận, huyện, ban sit di tỉnh. Angan dom labik  mbang tui jien bilan tối thiểu di bhum I, II saong bhum IV hu dalam Phụ lục tabiak gam tui  Nghị định ini.

Nghị định ndom cambaih, jien bilan tối thiểu angaok nan lac tanut biar di abih piah tui nan doanh nghiep saong urang ngak hu thau saong bayar jien bilan, dalam nan jien bilan bayar ka urang ngak bruk di labik bình thường, ngak ginup tukvak dalam bilan saong ngak salah bruk hu jao brei atau bruk hu sanya ngak: oh biar jang jien bialn tối thiểu bhum ngan saong urang ngak bruk mbuan mbiah di abih; glaong jang takik di abih 7% dut saong jien bilan tối thiều bhum ngan saong urang ngak hu bac tapa bruk ngak tui quy định.

Tuk kuhria jien bilan tối thiểu bhum tui quy định di Nghị định ini, doanh nghiệp oh brei klak atau cak trun dom chế độ jien bilan tuk urang ngak thêm langiu tukvak, ngak bruk melam, ngak bruk  trak, độc hại, bruk pabak prein ngak meng pandap ka dom bruk ngak trak, labik độc hại saong dom chế độ karei tui quy định di hukum lao động./.

   

Urang lang: Ái Nghiêm - 10/12

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân