Rilo urang Quốc hội hu tangi sua ka bruk patagok kinh te xa hoi 

Patui veik danak dak di mbang nyaom ka 8, Quốc hội mbang XIV, page ini 1/11, Quốc hội ginum biai ka Đề án tổng thể cak rok patagok kinh tế - xã hội bhum urang bangsa takik saong bhum ceik, bhum biak kan kandah. Bruk peih ngak dom sarak bangsa dalam dom thun tapa mek hu rilo baoh jeng siam mekre, rai diuk di mikva dak harei dak patagok, yau nan min jeng daok tal 1 ribau 957 xã saong 20 ribau 176 palei biak kan kandah. Ini lac dom labik daok hu mboh "5 abih"  dut haong grauk labik dalam negar: bhum hu điều kiện tự nhiên kan kandah di abih; chất lượng urang ngak biar di abih; kinh tế - xã hội cakrok patagok suai di abih; taom gaok dom  dịch vụ xã hội cơ bản biar di abih; saong tỷ lệ urang kathaot glaong di abih. Tui dom urang Quốc hội: piah ka Đề án cak rok patagok kinh tế xã hội bhum biak kan kandah patagok hu baoh jeng siam mekre, njauk ba caik jalan ngak cak rok patagok dalam tổng hòa dom yếu tố, kinh tế- văn hóa- xã hội- an ninh- quốc phòng, meng nan patagok pren khang di yaok bhum, yaok labik, pamong tal pakatut jang khoảng cách di bhum ceik saong bhum gah ala.

Ủy ban bhap bini  tỉnh An Giang bahrau peih nyaom roya urang dom bangsa takik  tỉnh An Giang mbang ka  III, hu angan “Dom bangsa  tỉnh An Giang jum pataom, patagok pren khang, ba drei tame song patagok”. Dalam  5 thun tapa, phun jien meng danak dak  135 hu buh tabiak labaih  120 tỷ đồng dong tagok bruk ngak mbang ngak huak , đa dạng hóa sinh kế song peih prong bruk patrun kan kathaot . Labaih 11 ribau  sang urang bangsa takik hu mesraiy labaih 162 tỷ đồng di kadung jien karja . Tuk vak meng ni tal thun  2024, tỉnh An Giang brei ngak dahlau dom pren khang  piah tagok  kinh tế, ilamu, xã hội bhum mik va bangsa takik song bhum ceik, jhul pakhang bruk patrun kathaot khang kajap dak harei dak patrun meng bhum mik va bangsa takik song bhum ceik dut song bhum patagok.

Hadei di tuk nao tame taneh haluk, ribuk ka 5 ngak khat lahik trak ka dom tỉnh Nam Trung Bộ. Urak ini dom puk palei daok samar drah pasiam veik dom khut khat hadei di ribuk. Tỉnh Bình Định nan lac puk palei ciuk khat lahik trak di abih meng mbang ribuk ini. Tui pataom yaok rah tapa, jaik 500 baoh sang jaleih saong khut khat trak, oh kuhria hạ tầng giao thông, thủy lợi…Di Phú Yên, 8 baoh sang jaleih abih. Yaok rituh hecta padai, njam patam dauk dalam aia, jaik 20 sruh gilai karam.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính bahrau khan ka bruk  pasiam veik yaom  xăng menyek  meng di  15 tuk  biar harei kabroi  31-10. Tui nan, hadei di tuk , hadei di tuk  trích lập song pandar  Quỹ Bình ổn, xăng E5 RON92 patrun  218 đồng/lít; xăng RON95-III trun  350 đồng/lít; menyek  diesel 0.05S trun  166 đồng/lít; menyek gek trun 121 đồng/lít; menyek  mazut 180CST 3.5S trun  299 đồng/kg.

Jabat  an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang brei thau daok cap kareik urang angan Trần Minh Trí, ndih tapui thun 1988; Châu Anh Phụng, ndih tapui thun 1997 saong Võ Minh Quang, ndih tapui thun 1998, gam daok di huyện Tri Tôn, An Giang, piah duah thau ka bruk ngak "Ngak saong panduan ba jien ja". Dahlau di nan, jaik 12h30 harei 28/10/2019, mek hu tin khan brei thau di bhap bani di tiệm sửa radaih di ấp Tà On, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, hu kapul nyaom urang ngak jien ja. Tapa pasang iek, Công an hu duah mboh saong cap khik: 28.250.000đ jien ja ngan haong dom yaom 50.000đ, 200.000đ saong 500.000đ; 01 mac in màu hiệu Cannon, 01 laptop, 01 pandap kateik khan ao gam haong rilo pandap panda pambuak pagam tal bruk ngak jien ja. Meng jalan ngak angaok nan, dom urang ini pablei tabiak 09 blah jien ja hu yaom 50.000đ. Hadei di tuk cap khik, baoh sang dom urang ini hu ba jao 01 blah jien ja yaom 50.000đ.

Quốc hội Hàn Quốc bahrau brei tapa dom hukum pasiam veik, tui nan palagaih ka sa bruk pato pakai  trung học phổ thông. Tui dom pasiam veik nan, dom pakat bac ka 2 song 3 di dom sang bac  trung học phổ thông (dreih yau tal  11 song  12 di  Việt Nam) hu brei saoh meng thun 2020. Hadei di nan, meng thun  2021, tong abih tih 3 pakat  bac  di sang bac trung học phổ thông hu brei saoh abih. Tui kuhria , 880.000 anek saih dalam thun bac tal  song  1,26 triệu anek saih dalam thun 2021 hu mbang tui meng sarak ni.

Tổng thống Mỹ Donald Trump oh njauk hatai haong panuac sanya likau la bo Thủ tướng Anh Bô-rít Giôn-xơn (Boris Johnson) ginum biai hu haong urang pal akaok Liên minh châu Âu. Pok sap ndom angaok rayo papar sap LBC di Anh, Tổng thống Đô-nan Trăm ndom lac, panuac sanya Brexit bahrau mek hu meda oh brei adat ka Anh mek hu panuac sanya dalam bruk pablei salih haong Mỹ. Harei kabroi (31/10) tui danak dak nan lac harei Anh chính thức nao tabiak truh Liên minh châu Âu. Yau nan min, bruk ngak ini njauk brei kadhul tal mbang ka 3, meng ini tal 1 thun 2020.

Tui pathau khan di urang brei panuac  mintri pablei salih Trung Quốc, Kapul ginum biai 2 gah  Trung - Mỹ dok ginum biai khang , bruk ginum biai di 2 gah dok tagok siam lagaih. Akaok kapul 2 negar hu ndom biai patui di nan dalam harei ni 1/11./.

Urang lang : Hanipha- Jasi -1-11

Trang tin chiều ngày 1-11

Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (01-11), Quốc hội thảo luận về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trong những năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn tới 1 nghìn 957 xã và 20 nghìn 176 thôn đặc biệt khó khăn. Đây là khu vực còn tồn tại "5 nhất" so với cả nước : vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn nhất; chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất; kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất; và tỷ lệ người nghèo cao nhất. Theo các đại biểu Quốc hội: để Đề án Phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn phát huy hiệu quả, cần phải đặt mục tiêu phát triển trong tổng hòa các yếu tố, kinh tế- văn hóa- xã hội- an ninh- quốc phòng, từ đó phát huy lợi thế từng vùng, tiến tới thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ III, với chủ đề “Các dân tộc tỉnh An Giang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Trong 5 năm qua, nguồn vốn từ Chương trình 135 đã đầu tư hơn 120 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Hơn 11 ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay hơn 162 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách. Giai đoạn từ nay đến 2024, tỉnh An Giang tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, từng bước thu hẹp chênh lệch giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Nam Trung Bộ. Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão. Tỉnh Bình Định là địa phương chịu tổn thất nặng nhất bởi cơn bão này. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 500 căn nhà bị sập và hư hỏng nặng, chưa kể hạ tầng giao thông, thủy lợi…Tại Phú Yên, 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị ngập úng, gần 20 tàu thuyền bị chìm.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều hành giá xăng dầu kể từ 15 giờ chiều qua 31-10. Theo đó, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, xăng E5 RON92 giảm 218 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; dầu hỏa giảm 121 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ các đối tượng Trần Minh Trí, sinh năm 1988; Châu Anh Phụng, sinh năm 1997 và Võ Minh Quang, sinh năm 1998, cùng trú tại huyện Tri Tôn, An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi "Làm và lưu hành tiền giả". Trước đó, khoảng 12h30 ngày 28/10/2019, nhận tin báo của quần chúng nhân dân tại tiệm sửa xe thuộc ấp Tà On, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, có nhóm đối tượng làm tiền giả. Qua kiểm tra, Công an đã phát hiện và thu giữ: 28.250.000đ tiền giả với các mệnh giá 50.000đ, 200.000đ và 500.000đ; 01 máy in màu hiệu Cannon, 01 laptop, 01 bàn là cùng nhiều tang vật liên quan đến việc làm tiền giả. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt 09 tờ tiền giả mệnh giá 50.000đ. Ngay sau khi bị bắt giữ, gia đình các đối tượng đã giao nộp thêm 01 tờ tiền giả mệnh giá 50.000đ.

Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua các luật sửa đổi, theo đó tạo cơ cở cho một hệ thống phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Theo các sửa đổi trên, các bậc học thứ 2 và 3 ở các trường trung học phổ thông (tương đương lớp 11 và 12 ở Việt Nam) sẽ được miễn phí từ năm 2020. Sau đó, từ năm 2021, tất cả ba cấp học ở trường trung học phổ thông sẽ được miễn phí hoàn toàn. Dự kiến, 880.000 học sinh trong năm học tới và 1,26 triệu học sinh vào năm 2021 sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích thỏa thuận chia tay mà Thủ tướng Anh Bô-rít Giôn-xơn (Boris Johnson) đàm phán thành công với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu. Phát biểu trên đài phát thanh LBC của Anh, Tổng thống Đô-nan Trăm cho rằng, thỏa thuận Brexit vừa đạt được sẽ không cho phép Anh đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ngày hôm qua (31/10) theo kế hoạch là ngày Anh chính thức phải rời Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị trì hoãn lần thứ 3, từ nay đến tháng 1 năm 2020.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, phái đoàn đàm phán hai nước Trung - Mỹ vẫn duy trì trao đổi chặt chẽ, công tác tham vấn giữa hai bên đang tiến triển thuận lợi. Trưởng đoàn hai nước sẽ có cuộc điện đàm tiếp theo vào ngày hôm nay 1-11./.

Biên soạn:Ái Nghiêm

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân