Mbang njam, baoh kraoh metah daong ka rup pabhap njom tame hu taong abih chất dinh dưỡng, daok tuk tasak khik hu hacih sa-at, takik njauk ruak jalan tung pruac.Tui njam pataom baoh kraoh saong tui hatai takre di yaok urang po pilih ruah jalan ngak ka nyu lagaih. Min mbang metah atau mbang tasak, drei njauk caik hatai sangka tal bruk pilih ruah saong ngak pandap mbang piah ka njam patam baoh kraoh hu siam ka prein yava:

 

Piah hu njam patam baoh kraoh bingi, hacih, drei nao blei di dom labik hu angan je saong thau asal di nyu meng halei mai. Abih di nyu nan lac, njam metah mbuan hu rilo dom janih ký sinh trùng kayua bhian pala di danao, lubang saong pruh ia nerak, buh khak that. Tram njam dalam ia sara taba oh pametai hu giun sán, dom jru hóa chất kandaong veik angaok njam jeng oh trun takik bo nyu daok ngak ka njam mbau karei nao. Lingiu di nan, tram njam metah biak lavik jeng meda ngak brei lahik nao dom chất dinh dưỡng.

Oh blei njam hu sambo biak hijao, biak meda, kayua meda pandar rilo khak, rilo đạm. Oh blei njam layau katam atau lamin kayua njam yau nan lac njam daok si khut, bruk, Baoh kraoh blei janih daok tamo, khang, oh bram.

Hadei di tuk blei njam bloh, ba mai ngak ka nyu hacih bloh rao rilo mbang haong ia sa-at, rao tapak yaok hala ala nding ia nduac. Meda tram njam haong giấm piah pametrai vi khuẩn, virus, palahaik tapung, bilau di gah lingiu bloh rao veik meng ia hacih sa mbang tra.

       Meyah njam hala praong ye kaoh tabiak tui yaok dhar, yaok hala, tableik tapa 2 mbaok piah rao, hadei di nan buh tame pako, bloh rao veik dua - klau ia. Tuk rao hacih bloh caik ka nyu thu ia, jhui prah ia bloh mbang chip mbuan pandik tian. Jhui caik njam lavik harei dalam tu la-an.

Dahlau di tuk ngak, njauk rao njam bloh meng kaoh, cakak piah khik hu dom vitamin dalam njam , abih di nyu lac dom vitamin ralai dalam ia yau C saong B meda lahik labaih meteh tuk rao rilo atau tuk tasak rilo. Njauk rao hacih mbaok ging, thớt, to dahlau di tuk laok kanduh saong kaoh njam patam baoh kraoh meng ia pandao haong xà-phòng.

Daok pandap mbang tuk tasak, drei jhui tuk ka nyu tasak rilo. Tuk ngak, njauk tui iek tukvak, peih tuk piah oh ngak ka njam salih sambo. Dom janih baoh kraoh yau cà rốt saong brei prang abih rilo tukvak jang piah tuk duk saong ratak atau njam hijao. Meyeh drei tuk haong gauk dom janih njam, njauk tuk dahlau dom njam suain tasak, bloh hadei di abih meng tal njam samar tasak atau tuk njam haong pandap mbang karei ye njauk caik njam tame hadei di abih.

       Jhui buh rilo njam tame gaok piah tuk atau xào ngak ka pandiak dalam gaok nyu trun, pandiak oh samu gauk, njam pataom lavik meda ngak patrun dom chất dinh dưỡng, njam oh daok khik hu sambo hijao di nyu. Lingiu di nan, kahon lac jalan ngak siam di abih piah khik veik ia dalam njam.. Xào njam samar jeng khik veik hu dom chất dinh dưỡng. Drei jeng meda pandar lò vi sóng piah ngak njam./.

Urang lang: Mousa Phương- 1/12

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân