Saai Nguyễn Thế Báu dok di palei Tân Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà lac urang camereip di pak ni pandar ilamu công nghệ glong jak jeng dalam bruk pala saong pabam pajaih dom janih bingu cúc Đà Lạt. Kadha ‘ Urang ngak hamu cong thau adit ni , daa mik va song tong abih gauk duah thau ka jalan ngak ni di saai Báu:

Saai Báu hu labaih  2 thun pala song pabam pajaih bingu cúc pablei ka mik va dalam  huyện, dalam  tỉnh song dom tỉnh karei karei.  Tuk camereip saai padang  4 sào sang camin pala  cúc pajaih, 3 sào sang halam pala  cúc pablei bingu saong yaom jien buh tabiak ngak abih labaih  800 triệu đồng.  Pajaih cúc saai ba tame pala rilo meng  lac pha lê, kim cương, đại đóa, cúc katam, cúc meriah… Yaok thun saai pala hu  4 vụ cúc pablei bingu

Khan ka ilamu  kỹ thuật pala dom janih  bingu, saai  Báu brei thau, tukvak  caroi hadah ngan song  cúc pablei bingu lac  10 tuk/sa harei  (dalam tuk di  Đà Lạt lac meng 12 – 14 tuk/sa harei), tuk vak phun paik bingu avar jang  pala di Đà Lạt laca 10 harei, tok dalam 2 bilan 20 harei phun  paik bingu hu. Daok bruk pabam pajaih bingu  cúc, hadei di tuk cakak mầm, meng  10 – 12 harei phun tamuh gha  , phun tamuh siam, pablei hu (tuk vak pabam pajaih di  Đà Lạt lac 15 harei). Hu bruk atah panak di gauk tukvak ngak pajaih lac kayua nhiệt độ  di Đà Lạt song di xã Tân Thanh glaong biar jang gauk. Dalam tuk pabam phun  cúc pajaih  brei hu tuk vak caroi hadah 11 tuk sa harei, caroi hadah meng tuk  pala phun tame  vỉ xốp tal tuk pablei phun  brei khik ka phun oh tabiak catai avar, phun hu chất lượng. Langiu di nan, kayua phun pajaih bhian gaok dom janih ruak yau : rỉ sắt, bimao bã trầu,… nan ye saai pandar dom janih jru khik caga phun pala piah oh ngak khut chất lượng phun pajaih. Urak ni, yaok bilan saai duah hu labaih  150 triệu đồng hadei di tuk kaoh abih phun jien yau pajaih,  vật tư, pren iek glang… Jien laba ni glong jang rilo mbang duh song pala  cà phê urak ni di mik va urang nong  dalam  xã./.

 

Thành công với mô hình trồng và nhân giống hoa cúc

         Anh Nguyễn Thế Báu ở thôn Tân Bình, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà là người đầu tiên của địa phương ứng dụng công nghệ cao thành công trong trồng và nhân giống các loại hoa cúc Đà Lạt. TM NNCB tuần này, mời bà con cùng tham khảo mô hình này của anh Báu:

Anh Báu đã có hơn 2 năm canh tác và nhân giống hoa cúc bán cho bà con trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh bạn.  Bước đầu anh dựng 4 sào nhà kính chuyên trồng cúc giống, 3 sào nhà lưới trồng cúc thương phẩm với kinh phí hơn 800 triệu đồng.  Giống cúc chủ lực anh đưa vào canh tác là pha lê, kim cương, đại đóa, cúc vàng, cúc đỏ… Mỗi năm anh trồng được 4 vụ cúc thương phẩm.

Chia sẻ về kỹ thuật trồng một số loại hoa, anh Báu cho biết, thời gian chiếu sáng đối với cúc thương phẩm khoảng 10 giờ/ngày (trong khi ở Đà Lạt 12 – 14 giờ/ngày), thời gian cây cho thu hoạch sớm hơn trồng ở Đà Lạt khoảng 10 ngày, chỉ 2 tháng 20 ngày cây cho thu hoạch bông. Đối với nhân giống hoa cúc, sau khi cắt mầm, xử lý ra rễ chỉ cần 10 – 12 ngày cây đã ra rễ, cây phát triển tốt, đạt tiêu chuẩn xuất vườn (thời gian nhân giống ở Đà Lạt khoảng 15 ngày). Sở dĩ có sự chênh lệch thời gian làm giống là do sự chênh lệch nhiệt độ giữa Đà Lạt và khu vực xã Tân Thanh. Trong quá trình ươm cây cúc giống cũng cần thời gian chiếu sáng 11 giờ/ngày, chiếu sáng từ khi cắm cây vào vỉ xốp đến khi cây xuất vườn đảm bảo cho cây không bị ra nụ sớm, cây đạt chất lượng. Ngoài ra, vì cây giống hay gặp một số bệnh như: rỉ sắt, nấm bã trầu,… nên anh xử lý triệt để bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật để không ảnh hưởng đến chất lượng cây giống.

         Hiện trung bình mỗi tháng anh có nguồn thu nhập khoảng 150 triệu đồng sau khi đã trừ hết các khoản chi phí như giống, vật tư, công chăm sóc… Mức lãi này cao hơn nhiều lần so với canh tác cà phê hiện nay của bà con nông dân trên địa bàn xã./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân