Pathau mik va song tong abih gauk!

VN lac taneh ia meng kan mai takre bac megru, iek praong iek glaong urang bac da-a glaong. Meng saman phong kiến, urang bac da-a glaong hu dak dang akaok dalam thành phần xã hội tuk nan, lac: Sĩ-Nông-Công -Thương. Oh ta-eng hagait urang Kinh bo dom bangsa takik karei karei, dalam nan hu urang Cam kol drei jeng iek praong urang hu ilamu, urang bac da-a glaong. Kadha ini hu brei mboh tapa bruk ndom puac, meyut meyau haong gauk yaok harei, yau ye panuac pandit “Urang thau akhar/ Mbang angaok daok dahlau”

Yau nan, panuac pandit “Urang thau akhar/ Mbang angaok daok dahlau" daok hu makna hagait saong tuk halei panuac ini hu pandar di tuk halei? Dalam kadha "Ranam sap bangsa Cam" harei ini, da-a mikva saong taong abih gauk taom gaok Urang roh duah ilamu Cam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Thành Phần – Yam ndok Pasak roh duah Việt Nam – Đông Nam Á piah pang ong langyah ka makna, asal di nyu, jeng ye jalan pandar panuac pandit ini. Urak ini, da-a Bhumi ndom biai haong PSG TS Thành Phần nýe:  

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân