Dam dara halan hatian ngak jalan ka mik va 

Sarak 91/2020 hu batabiak ngak tui  meng harei 1/10 mbang camereip tabiak bruk lac oh brei ieu tapa sa mbang ieu phone yaih khan tal 1 laik  phone dalam  sa harei melam song tok hu ieu meng mon 8h mesup tal  mon 5 biar harei yaok harei, nan oh kuhria tal bruk hu ginum biai njauk gauk haong urang pandar. Meyah ngak suan bruk ni njauk phạt jien meng 20-30 triệu đồng.

Sarak ni brei adat ka yaok urang yaih khan oh brei payua tapa 3 tin nhắn yaih khan tal dom laik phone  dalam sa harei. Bruk ini urak ni lac oh brei payua tapa  sa tin nhắn yaih khan hu asar kadha dreih yau gauk tal dom laik phone dalam 24 tuk song tok hu payua dalam vaktu  meng mon 7 mesup tal mon 10 melam yaok harei.

Tuk urang pandar oh taduan phone, urang yaih khan meyah daok payua tin meda njauk  phạt meng 5-10 triệu đồng. Yaom phạt ni jeng hu pandar ka bruk ieu phone yaih khan tal urang pandar oh taduan mbang ieu phone .

Dok sarak  96/2020 hu ba tabiak ngak tui meng harei 10/10 hu tacei lac yau ini: phạt jien  40-50 triệu đồng meyah laik tame sa dalam dom bruk ngak suan ngak khut mốc giới, pandap brei mboh jalan tapen negar, gheng dok, bia chủ quyền angaok dom palao kaoh; ngak salih jalan ia nduac di krong, chraoh tapen negar atau ngak kan kandah tal jalan tapen negar...

Meyah kapul nyaom ngak suan dom bruk nan, jien phạt hu tagok jang 2 mbang, samu  80-100 triệu đồng. Urang patuh phao man pateok dalam vil val 1.000 mét meng jalan tapen negar angaok taneh thu  njauk  phạt meng 30-40 triệu đồng.

Hu ba tame pandat meng harei 15/10, Sarak  98/2020 tacei lac urang pablei salih pandap pan tangin meng negar langiu mai oh hu harak gar, oh khai báo hải quan njauk  phạt 100-200 triệu đồng. Yaom urak ni glaong di abih lac 100 triệu đồng.

Urang pablei salih pandap nhập lậu njauk  phạt 500 rabau tal 50 triệu đồng, tui yaom pandap nhập lậu (urak ni yaom phạt lac meng 200 rabau  tal 50 triệu đồng). Kapul nyaom ngak suan bruk pablei salih pandap lậu njauk phạt meng 1-100 triệu đồng.

Yaom tong phạt meda tagok jang 2 mbang, rilo di abih lac 100 triệu đồng ngan song menuac urang song  200 triệu đồng ngan song kapul nyaom, meyah urang ngak suan nhập lậu pandap mbang, pandap piah ngak pandap mbang, janih khik caga pandap mbang , pandap y tế, jru tavao ... hu yaom ala 100 triệu đồng atau meng 100 triệu đồng bo oh njauk  ba tabiak kaoh tui hukum hình sự.

Gru pato tiểu học oh hu phê bình anek saih anak tal bac lac sa dalam dom asal kadha njauk caik hatai  dalam Thông tư 28 ka  điều lệ sang bac tiểu học kayua mintri pato megru patabiak, hu ba tame pandar meng harei 20/10/2020. Dalam nan tacei cambaih  kadha bahrau duk saong urak ini, lac meyah dalam tal bac, dalam sang bac, anek saih hu bruk labaih kurang, tui bruk bo hu dom jalan ngak yau pato pahadar, dong tapak piah hu siam tagok, khan brei amaik ame di anek saih nan thau. Abih di nyu nan lac, gru pato oh hu phê bình anek saih anak tal bac, anak sang bac atau dalam mbang ginum biai song amaik ame anek saih.

Sarak ni jeng tacei lac, Mintri pato megru pachreih gru pato pandar harak duah thau piah paglaong bruk pato pakai min oh pacap anek saih njauk pandar.

"Yaok kapul nyaom, menuac urang, oh pacap anek saih blei harak tham khảo”, sarak ndom cambaih yau nan saong daok ndom pabak lac bruk khik ramik,  pandar song palih ruah harak tham khảo pandar dalam sang bac lac bruk di  hiệu trưởng./.

Urang lang: Hanipha- 13-10

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân