Pathau mik va song tong abih gauk!

Dok labaih 2 bilan tra meng tal Tết Nguyên Đán, min dom harei ni, rilo bein cúc đại đóa piah pablei tuk tết di ban Tuy Hòa daok rak bingu. Urang pala  cúc biak duh hatai anak bruk mbuan khat lihik trak . Kadha vak di urang pambuak bruk Đặng Dự daok di gah kreih negar. 

Bein bingu tết di ong Nguyễn Lạc dok di phường 9, ban  Tuy Hòa  hu labaih 100 phein cúc đại đóa  45 harei. Dom phein cúc ni daok tabiak  bingu song oh tagok glong.  Ong Nguyễn Lạc duh hatai lac

 

(Dok 2 bilan tra, bo nyu oh ginup glong piah tamuh tagok. Meng dahlau  mai oh rah tabiak bruk ni. Meyah nyu tagok  hu  5 atau 6 tấc bloh nyu tabiak bingu ye drei xử lý hu, dok beir yau ni ye kan xử lý lo…)

 

Ong Nguyễn Thơm dok di  phường 9 jeng dreih yau nan, ngak ka ong mbang ndih oh bingi:

 

oh ngak hu hagait kayua nyu tagok 10 - 15 phân bloh tabiak bingu ye. Hu cakak bloh, hu truac gom  điện bloh bo nyu dok tabiak bingu, nan ye khat lihik biak rilo. Urang nong hu ilamu pala bingu  tết dom pluh thun ni ye, oh lac urang bahrau ngak , nan ye oh njauk lac urang  ngak suan. Langik yaom lac yau habar, min tuk truac gom điện tagok ye oh hu jalan halei tabiak bingu hu .

 

Tui kapul urang nong  ban Tuy Hòa, pajaih cúc đại đóa di dom sang bein ni hu mek meng Pasak  ứng dụng song ba brei  công nghệ tỉnh Phú Yên. Dom sang pala bingu Tết pandar  pajaih ni jeng laik tame bruk cúc tabiak bingu avar song phun oh tamuh glong yau hatai cong khin. Ong Lưu Dũng Hà, Phó Akaok kapul urang nong ban Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên brei thau:  Yaok thun tal tuk vak ni, phun cúc nyu glong hu 15cm song meda pagam dhar, min thun ni nyu karei ye. 

 

(Tapa 2 bilan ni, mboh pajaih oh tagok hu. Caong Pasak  ứng dụng song ba brei  công nghệ tỉnh Phú Yên pambuak haong mik va song brei hu jalan ngak halei piah samar dong ka urang nong) .

 

Dom sang bein pala cúc tết di ban Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên dok dang anak dom khat lihik kayua bingu tabiak avar./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân