Tỉnh Bình Dương hu yaok ribau urang ngak, chuyên gia negar langiu, dalam nan hu urang Trung Quốc. Hadei di tuk padeih Tết Nguyên đán, urang mai ngak bruk veik, meng nan mbuan si njom ruak viêm phổi kayua virus Corona bahrau (nCoV) di pak ni lac biak glong. Bahrau ni, Bình Dương hu peih ngak rilo jalan piah pasang iek urang ngak, chuyên gia Trung Quốc piah khik caga siam mekre pren yava di bhap bini song urang ngak. Thiên Lý- urang vak di rayo sap ndom VN dok di ban raya HCM hu kadha vak ndom ka bruk ni:

Urang ngak gilai mai ngak dak harei dak rilo

Công ty TNHH Shyang Hung Cheng di cụm công nghiệp An Thạnh, tỉnh Bình Dương hu jaik  110 chuyên gia lac urang negar langiu, dalam nan rilo meng lac urang  Trung Quốc song  Đài Loan (Trung Quốc). Hadei di tuk padeih Tết Nguyên đán, njauk di tuk  jit ruak  jalan suak yava tamuh tabiak ye hu  30 chuyên gia lac urang  Trung Quốc mai veik công ty ngak bruk. Ngan song dom  chuyên gia ni, công ty brei labik  ký túc xá piah daok karei song pasang iek pren yava tui tacei pato di mintri  Y tế.

Tui jalan tacei pato di  Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương ka bruk padeih taduan  urang ngak meng  Trung Quốc song urang negar langiu  nao tapa bhum jit ruak  mai veik Việt Nam ngak bruk, dom công ty samar klaak harak kapan haoh  ; khan brei urang ngak Trung Quốc thau lac oh ka brei mai ngak bruk veik. Dok ngan saong dom chuyên gia di negar ni ye tacei pato bruk ngak meng atah.

Ong Đặng Quang Duẩn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam brei thau, Ban giám đốc công ty song  Ban chấp hành công đoàn hu jhul khang bruk pathau khan pacang caga Corona dalam urang jakar, urang ngak. (Ngan song urang Trung Quốc oh ka hu urang halei mai veik sang mac. Công nhân viên di sang mac nao du lịch Trung Quốc urak ni mai veik  Việt Nam min oh ka brei nao ngak. Yaom lac kurang chuyên gia, công ty jeng dok ngak bruk)

Bình Dương hu labaih  24.000 urang ngak, chuyên gia urang negar langiu, dalam nan hu labaih  10.000 urang ngak Trung Quốc. Tal tuk vak ni, hu labaih  1.900 urang ngak Trung Quốc mai ngak bruk veik. Dom harei camereip, rilo doanh nghiệp oh ka pambuak bruk khang kajap  song karja palei ka  bruk brei thau harei nao mai di urang ngak, chuyên gia negar langiu. Hu labik dok brei chuyên gia urang Trung Quốc tame sang mac pasang iek, peih jamriak sản xuất ngak huac  urang ngak

Anak bruk nan, urang pal akaok Bình Dương hu tacei pato dom gah, dom puk palei samar duah thau cambaih hu hadom urang negar langiu, abih di nyu nan lac urang  nao meng bhum hu jit  mai veik  Bình Dương dok song ngak bruk. Brei thau cambaih labik di dom urang ni piah hu jalan caga njom mbak, pasang iek pren yava, ngak catang tui panuac kakei di gah y tế, brei dok karei dalam  14 harei  piah oh njom mbak anek ruak.Ong Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương brei thau: (“UBND tỉnh tacei pato dom gah pambuak tal brei ngak catang bruk  ni, khan brei chuyên gia Trung Quốc thau song pambuak gauk ngak bruk. Ngan song dom urang meng Trung Quốc mai, brei dok karei piah ka bruk pacang caga ruak hu siam mekre ”).

Anak meta hu mboh, yaom lac mai veik ngak bruk hadei di Tết biak rilo, min tok hu dom urang ngak Trung Quốc dok hu pasang iek, brei daok karei di sang iek ruak. Daok veik hadom hu brei daok karei di labik dok song hu karja pak ni padang angan, pasang iek y tế meyah mboh urang nan patuk, pandiak. Bruk ni ngak ka rilo menuac di  Bình Dương mboh duh hatai, kayua tuk eng drei dok karei,  urang nan ngak njauk tui dom quy định pacang caga jit ruak halei oh.

Ong Nguyễn Thành Danh, Giám đốc Pasak pasang iek ruak kik tỉnh Bình Dương brei thau: tui tacei pato di  Thủ tướng rajaei, dom urang mai veik meng Hồ Bắc atau nao tapa Hồ Bắc (Trung Quốc) mong yau urang njauk ruak song brei dok karei pak di cơ sở. Dom urang karei hu brei dok karei di sang atau labik lưu trú, oh brei taom gaok menuac dok jiak. Karja palei song bhap bini hu trách nhiệm dalam bruk pasang iek bruk daok karei di urang Trung Quốc pak di sang, atau dalam khu dân cư. Ong Danh, kakei lac:  (Tuk taom gaok urang mboh yau njom ruak brei daok atah piah khik siam mekre. Dom urang ngak mai meng  bhum jit bo oh daok karei tui quy định ye brei khan ka  gah chức năng thau piah hu jalan khik iek urang nan ”)               

Dom huac kanda song bruk duh hatai di bhap bini  lac bruk mbuan thau tuk jit ruak  Corona ngak ka labaih  1.000 urang metai. Kayua yau nan ye, langiu di bruk pathau khan  piah plaih nyaik  “kỳ thị” urang Trung Quốc ye Bình Dương njauk samar ramik dom labik brei daok karei siam mekre, pabak jru pacang jit song caga pacang bruk rah tabiak./.

Urang lang: Hanipha -13/2                

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân