Pathau mik va song tong abih gauk! ! Yaok thun, kadung jien karja ban raya HCM caik  labaih  3.400 tỷ đồng ka bruk pato megru. Dalam nan, pato mầm non lac  38%, samu  1.300 tỷ đồng. Taphia di nan, ban raya jeng hu ba tabiak rilo jalan ngak, danak dak dong paglaong chất lượng raong pato uranaih di dom sang bac song dom tal bac tư thục độc lập piah pabak bruk payua anek dak harei dak rilo di công nhân, urang ngak duah hu jien takik. Min, kayua rilo makna karei di guak, urak ni bruk duah labik payua uranaih siam, lagaih song labik ngak bruk di urang ngak di ban raya HCM dok gaok rilo tavak tavaiy. Dalam nan, bruk ngak ka menuac urang duh hatai di abih lac kurang labik payua uranaih  siam mekre piah urang ngak sahaneng hatai ngak bruk. Kadha vak hadei di ni di Mỹ Dung, urang vak di rayo sap ndom VN dok di ban raya HCM hu ndom tal bruk ni. Daa mik va song tong abih gauk tui pang.

 

Kuhria tal tukvak ni , ban raya HCM hu 1.208 sang bac  mầm non. Dalam nan, dom sang bac mầm non công lập biak takik, bahrau hu labaih  38,5%. Piah patagok bruk dong di dom sang bac  mầm non công lập brei ka anek di urang ngak, atah di ni 2 thun, ban raya HCM hu peih ngak iek danak dak taduan khik uranaih ngoài giờ di  5 sang bac  mầm non công lập di 4 labik. Hu rilo khu chế xuất – khu công nghiệp lac : quận Bình Tân, Thủ Đức, quận 7  song  huyện Củ Chi. Min tal urak ni,, danak dak ni oh ka pambak prong yau hatai khin.  Tui amuk Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở pato megru ban raya HCM, biak kan piah lang talaik, kayua urak ni, dom gru pato di dom sang bac mầm non công lập oh ginup. Langiu di nan, bruk pandar gru pato,  ngak lingiu tuk vak njauk kuhria ka nyu cambaih laih song tok ngak tui jalan halan hatian, nan oh nyu suan hukum ngak bruk   .

 

Njauk tagok biên chế ka dom sang bac hu  khik uranaih lac anek di urang ngak, piah parabha Ka khik uranaiH. Meyah khol drei daok khik yau urak ni, bruk di gru pato  mầm non dak harei dak glong.”

 

Trường công oh pabak hu, urang ngak njauk payua anek tame trường tư, tame dom tal bac tư thục song nyaom khik uranaih di sang lac bruk mbuan thau. Quá tải, dom  labik  mầm non tư thục raong pato uranaih mbuan hu rủi ro. Yau di tal bac  Mẫu giáo Mầm Xanh di  Quận 12 bahrau ni, hadei di tuk hu thau bruk gru pato, bảo mẫu tong phaoh uranaih, karja di labik ni brei payua uranaih tame  sang bac  Mầm non Họa Mi 2, sa labik công lập hu angan. Min, tui ong Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch Ubbhap bini  Quận 12, tok hu 12 dalam 36 amaik ame ba uranaih mai payua di labik nan. Dom amaik ame dok veik meneing gauk caik anek di sang, meneing gauk likau karja labik ni  dong duah  cơ sở tư thục karei:\

 “ Amaik ame, abih di nyu lac urang ngak khin payua anek tame dom sang bac  mầm non tư thục, kayua dom labik ni pabak hu tukvak ngak bruk di urang ngak.  Sang bac  mầm non công lập ngak bruk tui tuk vak  hành chính, dalam tuk nan rilo urang ngak  rilo meng ngak bruk  ngoài giờ, ngak bruk  ca 3… Kayua yau nan ye, ban raya brei hu jalan ngak halei nan ka nyu lagaih piah ka dom sang bac  mầm non pabak hu bruk payua anek di urang ngak.

 

Lingiu di nan, tui amuk Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thành đoàn ban raya HCM, bruk tagok tukvak khik uranaih di dom sang bac  công lập lac bruk brei hu gah pato megru ban raya roh duah piah hu jalan dong siam di abih ka anek kamuan  urang ngak. Min bruk prong jang lac ngak yau habar pakhang  chất lượng dom labik pato mầm non langiu công lập, piah patrun patakik  rủi ro song palahik bruk tong phaoh uranaih:

 

 “Sở pato megru ban raya  HCM njauk pambuak bruk song patagok pren khang di dom labik pato pakai  chuyên môn yau sang bac  Cao đẳng Sư phạm Trung ương, labik  pato dom gru mầm non. Meng nan pambuak bruk song dom puk palei peih rilo jang dom nyaom uranaih  tư thục chất lượng ngan song dom uranghu pato pakai siam mekre.”.

 

Mboh hu dom tavak tavaiy urak ni dalam bruk pato pakai  mầm non langiu công lập, dalam mbang nyaom ka  6 Hội đồng bhap bini ban raya  HCM mbang ka  9 rah tabiak bahrau ni  , ong Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ubbhap bini ban raya  HCM brei thau, anak tal ban raya kham merat duah jalan ngak piah pasiam veik bruk ni.

 “Ban raya khang hatai brei padeih  dom labik pato mầm non oh ginup  điều kiện ngak bruk. Pachreih dom sang bac mầm non caik  camera piah mbuan lagaih ka bruk tui iek uranaih, hu pambuak khau tin song karja labik nan

 

Meng tong abih dom jalan ngak meng khang tal lamin, ban raya cong padang hu labik rong pato uranaih chất lượng, siam mekre, dong  ka dom urang ngak, urang duah hu jien takik hu labik payua anek siam mekre piah sahaneng hatai ngak bruk./.  

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân