Di   xã bhum atah bayah  Cư Amung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak hu sa urang takre roh duah, nan lac gru  Lê Văn Hoàng, pato bac di  sang bac THCS Hoàng Văn Thụ. Hatai takre di grunyu pachreih anek saih takre bac sajarah, saong gru daok hu pabak rilo pandap panda hu yaom glong ka Muinyim tỉnh Đắk Lắk duh ka bruk roh duah. Hương Lý, urang vak di rayo sap ndom VN dok di  Tây Nguyên hu kadha vak  “Gru pato takre roh duah ”, daa mik va song tong abih gauk tui pang:

 

        Maong bac sajarah ka asar di anek menuac di tal bac  6B, sang bac  THCS Hoàng Văn Thụ, xã Cư Amung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak hu chreih chrai tagok kayua anek saih oh lac hu mong iek dom blah thaot binguk bo dok pan hu dom pandap panda kayua urang tiền sử ngak tabiak, pandar. Maong iek, pan dom mbaik kapak, bôn, đục di balik thư viện di sang bac , adei Nguyễn Thị Tường Vi brei thau  dom thaot binguk, pandap panda ni nyu dong ka adei bachu siam jang  song biak takre môn lịch sử.

 

Khol adei biak takre  maong bac sajarah di sang bac. Kayua di labik ni khol adei hu mboh di anak meta song hu pan meng tangin dom pandap panda bo dahlau deih urang tiền sử pandar. Adei thau dhar phor gru Hoàng song dom adei saai  khóa dahlau hu ba pren yava tabiak duah pataom dom pandap klaak ni, piah khol adei thau jang ka rai duik di urang Việt saman dahlau).

 

Dom pandap  Vi bahrau ndom tal jeng lac  bruk bo gru  Lê Văn Hoàng, gru pato môn Lịch sử di sang bac roh duah dalam luac 10 thun tapa  . Meng hatai takre roh duah song cong khin hu pato veik ka anek saih, hadei di 10 thun duah pataom, urak ni gru  Lê Văn Hoàng hu labaih  600 pandap  hu yaom gah roh duah yau: Kapak  bôn, đục, mũi nhọn, bàn mài, tước, hòn ghè, chày nghiền, phác vật song candiah lan hu ngak meng patau, haluk am, lac pandap piah ngak bruk saong piah pandar dalam sang saman  Hậu kỳ patau bahrau  – Sơ kỳ kim khí atah di ni labaih 3000 – 4000 thun

Tong yaom ka dom pandap nan, ongTrần Quang Năm, Akaok  jabat roh duah, Muinyim Đak Lak ndom lac “Chất liệu dom pandap  biak rilo janih min rilo meng lac dom janih patau khang yau  Opal, Silic... song tong abih pandap ngak bruk nan hu sah jangaih abih.

Yaom glaong di dom pandap ni oh lac di số lượng takik atau rilo, bo dok di bruk  hu rilo janih, thaik thaot, chất liệu patau. Ni lac sa dalam kadha prong piah ka dom urang roh duah duah thau ka inem mek di urang  nguyên thủy dok di bhum taneh  Cư Amung”.

Anai gru Hoàng Thị Tuyết – Hiệu trưởng sang bac  THCS Hoàng Văn Thụ, xã Cư Amung brei thau:  Kayua bruk pato bac dok rilo kan kandah, abih di nyu nan lac di sa sang bac bahrau padang ngak di bhum atah bayah Cư AMung,  nan ye bruk pabak pandap pato bac lac bruk brei hu  

Meng hatai takre roh duah, ba abih pren yava duah pataom di gru  Hoàng hu dong biak siam ka bruk pato môn  lịch sử, dong ka anek saih hu thau jip di tal bac, pamedeih ka dom adei hatai takre roh duah.

Oh lac khik ramik dom janih pandap roh duah hu parang tabiak di balik  gilang tapuk di sang bac piah ngak pandap pato pakai, gru Lê Văn Hoàng dok alin brei  Muinyim  Đắk Lắk labaih 50 pandap piah parang iek, duh ka bruk roh duah

Gru Hoàng brei thau, daok tui bruk roh duah, duah pataom, kham merat pambuak bruk  song muinyim  Đắk Lắk nao roh duah , khai quật, pasang iek dalam tuk vak anak tal

Pato bac di bhum atah bayah yau  Cư Amung, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, dok gaok rilo kan kandah, kurang rilo janih, min meng hatai takre roh duah, gru Lê Văn Hoàng duah pataom hu rilo pandap panda hu yaom glong. Bruk ngak nan daok pachreih anek saih takre môn lịch sử, saong daok hu pabak rilo pandap hu yaom glong ka muinyim tỉnh Đắk Lắk duh ka bruk roh duah. Bruk ngak di gru Lê Văn Hoàng biak njauk iek prong./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân