Dom kadha praong di dự án Hukum pasiam, pabak dom paka di Hukum patabiak văn bản quy phạm pháp luật bo Rajaei pok tagok Quốc hội dalam mbang nyaom ka 8 ini.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân puac harak pathau khan

 

Patui danak dak mbang nyaom ka 8, biar harei 15/11, hadei di tuk pang harak pathau khan taong yaom dự án Hukum pasiam, pabak dom paka di Hukum patabiak văn bản quy phạm pháp luật saong dự án Hukum dam dara (pasiam veik), Quốc hội hu ginum biai di Tổ ka 2 dự án Hukum nan. Patui bruk pasiam dom adat hukum ka patabiak văn bản quy phạm pháp luật piah paglaong jang chất jabat saong paglaong kein laba bruk pambuak gauk di dom jabat dalam padang ngak, patabiak văn bản, abih di nyu lac dalam tuk taduan mek panuac rik daong, ramik veik dự thảo hukum, pháp lệnh... lac dom kadha praong di dự án Hukum pasiam, pabak dom paka di Hukum patabiak văn bản quy phạm pháp luật bo Rajaei pok tagok Quốc hội dalam mbang nyaom ka 8 ini.

  Page harei 5/11,  Jabat Rajaei peih nyaom biai iek veik 1 thun peih ngak tui Quyết định ka 28 thun 2028 di Thủ tướng Rajaei ka bruk payua, taduan harak điện tử di dom jabat dalam hệ thống hành chính karaj. Nyaom biai peih tabiak tui jalan trực tuyến ngan saong Uỷ ban bhap bini dom tỉnh, ban, dom mentri, jabat sumu Mentri. Jabat Rajaei taong yaom, dom mentri, gah, palei kham pambuak bruk payua, taduan harak điện tử hu patak pataom jien, taduan harak văn bản giấy saong tukvak payua, taduan harak văn bản di dom jabat karja. Harak văn bản điện tử payua saong taduan dak harei dak ralo. Di nyaom biai, lambaok dom Mentri, tỉnh, ban hu ndem tal dom bruk kan kandah tavaik tavaiy dalam tuk peih ngak  payua, taduan harak văn bản điện tử di dom jabat dalam hệ thống hành chính karja saong likau dom bruk njauk ngak dalam tukvak anak tal piah brei pambuak tal taong abih đơn vị hành chính 4 pakat, pamaong tal taong abih dom văn bản hu mbaok tangin số. 

Meng harei 15/11, yaom ia pandar di TPHCM hu ramik veik brei tagok tui yaom bahrau. Tui nan, meng yaom 5.300 đồng 1 mét khối tagok 5.600 đồng ngan saong sang pandar ia. Daok sang kathaot saong jaik si kathaot jeng brei khik tamo yaom 5.300 đồng/m3. Yaom ia pandar di TPHCM daok tagok di akaok thun 2020, 2021 saong 2022. Daok yaom ia pandar di dom jabat ngak bruk di karja, kapul nyaom, labik sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Tổng Công ty pabak ia Sài Gòn hu brei quyền tabiak yaom glaong di abih lac 17.900 đồng/m3. Bruk tagok yaom ini hu daong ka gah pabak ia hu prein khang pabak bruk pandar ia dalam tuk biến đổi khí hậu saong nerak tachauk halau ia dak harei dak tagok, saong piah paglaong chất lượng duh ka urang pandar ia.

Hu mboh rilo lô pandap Trung Quốc tauk angan Việt Nam piah pablei tabiak taneh ia karei. Nan lac panuac khan di dom urang ilamu negar Mỹ, lambaok mentri Tài chính, lambaok vakil Mentri Công thương di nyaom biai: Bac megru dunya ka bruk pacang caga blaik saleik, pajeng ba suan hukum saong paliak njiak dom jalan caga gah pablei salih” di Mentri Jien padai, pambuak saong Mentri Công thương saong Jabat Cak rok patagok dunya Hoa Kỳ di Việt Nam birau peih ngak di Ha Noi. Tui kuhria dahlau di dom urang ilamu dunya: dom thun anak tal, Viet Nam lac darak pasar pachreih rilo urang buh jien tame ngak mbang. Yau nan min, Việt Nam jeng njauk dang anak  bruk  bleik sleik asal di pandap  yau nan ye Rajaei Viet Nam brei ngak catang ngan saong bruk bleik saleik asal di pandap ngak tabiak meng halei.

Siêu thị U-Mart di TP Vũng Tàu bahrau njauk taong phạt 1,5 triệu đồng kayua parang pablei “quả địa cầu bay” hu bản đồ hình "jalan dalah limo" saong pacap brei cuh klaak kayua "pablei salih pandap pakauk". Ngak bruk haong gah chức năng, lambaok siêu thị brei thau, dua baoh địa cầu nan kayua nhân viên "eng drei blei mai pablei" bo oh hu hóa đơn chứng từ saong taduan lac drei suan kayua oh caik hatai sangka saong taduan nộp phạt, cuh klaak 2 baoh địa cầu ini.

Urang dahlau deih ngak  Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên dang akaok di  đảng Dân chủ hu mbaok pakacah tame  Nhà Trắng thun 2020, hu panuac sinya buh tabiak labaih 1.300 tỷ USD piah tagok cơ sở hạ tầng dalam 10 thun tal, meyah lac ong hu tagok ngak tổng thống. Tui pasang iek di mbang duah thau di menuac urang  hu  CNN brei thau bilan dahlau , urang dahlau deih ngak  Phó Tổng thống Joe Biden mek hu pachreih ba glong di abih meng di bilan 4/2019 dalam dom ứng cử viên pakacah tame  đề cử di  đảng Dân chủ dalam mbang palih ruah tổng thống thun  2020.

Rajaei lâm thời Bolivia saong dom urang padang ngak hukum di đảng Phong trào vì chủ nghĩa xã hội di Tổng thống dahlau daih Evo Morales mek hu 1 thỏa thuận brei peih bruk pilih ruah tổng thống aval jang. Thỏa thuận ini meda daong ka taneh ia Nam Mỹ ini tabiak truh bruk srau kadau gah chính trị urak ini.

Ấn Độ song Trung Quốc njauk gauk brei peih mbang ginum biai patui di nan ka jalan negar hadei di mbang taom gaok  di  Thủ tướng Narendra Modi song akaok  Trung Quốc Tập Cận Bình gah langiu nyaom biai pakat glong  Nyaom dom gah kinh tế bahrau tagok dang akaok dunya dok rah tabiak di  Brazil. 2 negar rilo menuac abih di dunya  lac  Ấn Độ song Trung Quốc dok meriak gauk ka jalan negar rah atah  3.488km./.

Urang lang: M.Phương & Aí Nghiêm

 

Trang tin sáng 16-11

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, chiều ngày 15/11, sau khi nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về 2 dự án Luật nói trên. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật; tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản, nhất là trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh... là những mục tiêu lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà Chính phủ trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 này.

Sáng 15/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ, cơ quan ngang Bộ. Văn phòng Chính phủ đánh giá, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đã góp phần giảm chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước. Số lượng văn bản điện tử gửi và nhận ngày càng tăng. Tại hội nghị, đại diện các Bộ, tỉnh, thành phố cũng nêu ra một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và kiến nghị một số việc cần làm trong thời gian tới để đảm bảo liên thông tới 100% đơn vị hành chính gồm 4 cấp, hướng tới 100% văn bản được ký số.

Từ ngày 15/11, giá nước sinh hoạt tại TPHCM được điều chỉnh tăng theo khung giá mới. Cụ thể, giá tăng từ 5.300 đồng một mét khối lên 5.600 đồng đối với hộ dân cư. Riêng hộ nghèo và cận nghèo vẫn giữ nguyên giá 5.300 đồng/m3. Gía nước sinh hoạt tại TPHCM sẽ tiếp tục tăng vào đầu các năm 2020, 2021 và 2022. Riêng mức giá với cơ quan hành chánh sự nghiệp, đoàn thể, đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn được thẩm quyền ban hành với mức cao nhất 17.900 đồng/m3. Việc tăng giá này giúp ngành cấp nước có nguồn lực đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm nguồn nước mặt tăng, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đã phát hiện nhiều lô hàng Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt để xuất đi nước khác. Đó là cảnh báo của các chuyên gia Mỹ, đại diện Bộ Tài chính, đại diện Bộ Công thương tại hội thảo: Kinh nghiệm quốc tế về ngăn chặn gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại” do Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ công thương và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội. Theo dự báo và nhận định của các chuyên gia quốc tế: những năm tới, Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với nạn gian lận xuất xứ hàng hóa nên khuyến nghị Chính phủ Việt Nam phải mạnh tay với gian lận xuất xứ hàng hóa.

Siêu thị U-Mart ở TP Vũng Tàu vừa bị phạt 1,5 triệu đồng do bày bán hai “quả địa cầu bay” có thể hiện bản đồ hình "đường lưỡi bò" và buộc tiêu hủy vì hành vi "buôn bán hàng cấm". Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện siêu thị cho biết hai quả cầu trên là do nhân viên "tự ý nhập về bày bán" mà không có hóa đơn chứng từ và thừa nhận sự sơ suất cũng như chấp nhận nộp phạt, tiêu hủy hai quả địa cầu này.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, cam kết sẽ đầu tư 1.300 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng trong một thập kỷ tới nếu ông đắc cử tổng thống. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận được CNN công bố tháng trước, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã đạt được tỷ lệ ủng hộ cao nhất kể từ tháng 4/2019 trong số các ứng cử viên chạy đua cho đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

  Chính phủ lâm thời Bolivia và các nhà lập pháp thuộc đảng Phong trào vì chủ nghĩa xã hội của cựu Tổng thống Evo Morales đã đạt được một thỏa thuận tổ chức bầu cử tổng thống sớm. Thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp quốc gia Nam Mỹ này thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề biên giới sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới đang diễn ra ở Brazil. Hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc đang có tranh chấp về biên giới dọc theo đường Ranh giới thực tế dài 3.488km./.

Biên soạn: Hồng Thủy

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân