Tukvak tapa, Methadone hu pandar biak rilo dalam cai nyien di rilo tỉnh, ban, min siam mekre oh ka hu yau hatai caong khin. Urak ni, hu rilo panuac lac, tal tuk brei hu jalan karei ka nyu lagaih song tuk vak bahrau. Vinh Quang, urang vak di rayo sap ndom dok di ban raya HCM hu kadha vak ndom tal bruk ni:

Urang nyien hu menyum jru Methadone di dom Pasak cai nyien 

 

Tapa pasang iek, dalam 5 thun, urang njin hu  hồ sơ khik iek di ban raya  HCM tagok labaih 14% (thun  2015  lac labaih 21 ribau urang, tal thun  2019 tagok tal 24 ribau urang) dalam nan hu labaih  82% urang njien  oh hu labik dok tani tanat). Tukvak tapa, bruk pandar Methadone ka urang nyien jeng daok hu peih ngak prong, min siam mekre oh ka hu yau hatai cong khin, gam song nan lac hu  biak rilo bruk ba tal cuang kandah gah trật tự xã hội. Cambaih laih nan lac: ban raya HCM hu  23 labik iek ruak meng Methadone pandar ka bruk cai nghiện ma tuý di bhap bini  min bahrau hu labaih  5.400 urang halan hatain tut angan tame. Dalam nan, urang iek ruak đối phó, klaak liều jru biak glong. Tal tukvak ni, tok dok  320 urang nyien  khik  liều iek ruak 2 thun. Bruk urang nyien, nyien veik hadei di tuk iek ruak dok tagok di rilo  quận huyện yau : Bình Tân, Tân Bình, quận 4, quận 8 song  huyện Bình Chánh.

Ong Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh song  xã hội ban raya HCM ndom lac: Khol hulin jak ba piah eng drei tut angan tame cai nghiện, min mboh bruk cai nghiện ini  oh ka siam lagaih. Meng boh sang jeng dok pacang padauk ka anek kamuan di drei, bloh urang nyien jeng oh khan brei thau, oh ngak njauk tui bruk  cai nghiện, nan ye bruk iek ruak  tui jalan ni gaok rilo kan kandah, yau ye klaak  liều, klaak tukvak iek ruak.

Sở Y tế TPHCM brei thau, ban raya hu jao tanut jak ba 8 ribau urang  nyien iek ruak meng Methadone song mbiah tal urak ni bahrau hu labaih  60%. Urang nyien urak ni biak ranaih, pandar rilo janih  ma tuý karei di gauk ngak ka bruk iek ruak meng  Methadone nyu trun. Biak di nyu mboh lac, bahrau hu jiak 30% urang nyein pandar  dom janih  nyien yau  Opiates song labaih  70% urang nyien pandar dom janih ma tuý tổng hợp. Dalam tuk nan, iek ruak meng  Methadone tuk halei jeng biak catang ka tukvak menyum jru, oh thau cambaih tuk halei padeih iek ruak ngak ka bruk dui patrun urang nyien kan ngak hu. Bác sỹ Nguyễn Hữu Khánh Duy, urang pan akaok pasak cai nghiện ma tuý Thanh Đa, TPHCM ndom lac: Dahlau deih urang nyein  ma tuý 90 tal 95% meda pandar  heroin, nan ye pandar  Methadone meda langyah hu dom bruk. Min urak ni jaik abih urang nyien salih tapa pandar  ma tuý đá…ye  Methadone oh dok iek ruak hu. 

Ndom nyai ka bruk  njauk daok pandar atau oh Methadone iek ruak ka urang nyien, ong Nguyễn Xuân Lộc, akaok Cục pacang caga tệ nạn xã hội – Mintri Lao động- Thương binh song  xã hội ndom lac: Dom taneh ia di dunya mboh lac  Methadone atau Buprenorphine jeng lac jru ba tal nyien. Tapa bruk iek ruak tui jalan ni di dom  trại giam di Mintri  Công an oh ba mai siam mekre hagait, caong Mintri  Y tế samar hu jalan ngak siam jang saong khan brei thau cambaih laih tal bhap bini, bruk iek ruak  Methadone, Buprenorphine tok lac salih janih ba tal nyien ni  meng janih nyien karei piah patrun liều oh lac iek ruak. Ong Lộc lac: Lac Cục trưởng hulin mboh lac Methadone, Buprenorphine  jeng lac  janih ba tal nyien,  nan ye,khol drei njauk iek ruak meng janih ni halei oh? Hulin ndom lac bruk pandar Methadone lac siam jang  pandar heroin song jru nyien, min bruk ni yau dahlau daih menyum alak,  hadei di nan salih meng menyum mbia, min oh urang halei ndom tapak song bhap bini.)

Brei thau hatai sahaneng di drei ka bruk pandar  Methadone iek ruak ka urang  nyien, Thiếu tướng Phan Anh Minh, urang dahlau deih pan akaok Jabat  cảnh sát điều tra, Công an TPHCM brei thau: urak ni  Việt Nam jeng daok pagam pam,bak tame viện trợ, oh ka eng drei caga hu Methadone song oh ka hu jien halei piah pablei janih jru ni . Dok hu rilo panuac oh ka njauk gauk ka bruk pandar  Methadone lac jru cai nghiện atau patrun patakik kanyah jhak kayua oh ka thau cambaih tukvak patrun liều tuk pandar . Thiếu tướng Phan Anh Minh ndom lac:  Urak ni oh hu jalan iek ruak ma tuý, angaok dunya urak ni jeng oh ka duah hu  jalan cai nghiện halei , nan ye urang meng ieu lac  ma tuý. Khol drei jeng ngak iek, min rilo thun tal, khol drei jeng oh ka duah tabiak jalan ngak nan. Tui hulin sahaneng lac njauk pataom tame ngak dahlau bruk pacang caga urang nyien bahrau. 

Tui dom langyah yau nan, meda lac tal tuk dom gah chức năng brei sahaneng tal jalan  cai nghiện karei ka urang  cai nghiện. Lingiu di nan, bruk pacng caga  piah oh tagok urang nyien bahrau brei hu jhui khang./.

         

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân