Laman talang nan lac bruk rối loạn chuyển hóa talang, mbuan ba tal tổn thương pren khang di talang, mbuan ba tal jaoh talang. Ruak hu mong yau “sát thủ” paduak mbaok kayua lac oh hu mboh dom biểu hiện ruak cambaih laih saong ảnh hưởng tal urang ruak. Dom chuyên gia y tế kakei lac, meyah oh iek ruak saong duah mboh samar drah, ruak laman talang hu meda biến chứng yau ngak xẹp talang ka-ing, jaoh talang… Kadha urang iek ruak harei ini, khaol drei duah thau ka ruak ini.

Njauk mbang ginup dinh duong piah pabak ka rup pabhap 

 

Dahlau deih rilo menuac sahaneng loãng xương lac ruak bhian mboh di urang kamei hadei di tuk mãn kinh song urang prong thun . Min urak ni, ruak ni jeng hu mboh di urang ranaih umo. Loãng xương ngak jhak tal pren yava  song rai duik di urang ruak. Abih di nyu nan lac ruak loãng xương di urang ranaih umo, dok dalam umo ngak bruk, lac kan kandah prong tal bruk ngak di urang ruak.Tui  bác sĩ Cao Thanh Ngọc, iek gah  Khoa Nội cơ xương khớp sang iek ruak  Đại học Y Dược ban raya HCM, loãng xương di urang daok ranaih lac loãng xương thứ phát. Urang ranaih njauk  loãng xương kayua rilo makna yau ruak nội tiết, ruak thận mạn, dom ruak  mãn tính gah talang, atau ruak tự miễn yau  lupus, viêm khớp dạng thấp, atau kayua takik hấp thu, menyum dom janih jru ngak khut talang  yau  corticosteroid, jru pacang handaoh …

Taphia di nan, rilo urang ranaih alah ngak bruk, pandar rilo janih kích thích yau lak, mbia, cà phê, pakao…dom urang kamei takre mbang kiêng, bhian randap pacang sir tuk tabiak gah langiu nan ye klik oh gaok ia harei, ba tal kurang  vitamin D biak trak. Tong abih dom bruk ni ngak kandah bruk hấp thu, trao đổi chất di rup pabhap, ngak brei khut talang song meda ba tal loãng xương. “Loãng xương ba tal dom kan kandah biak trak, ngak brei urang pandik pandua, gleih glar dui atah, mbuan si jaoh talang ba tal jaoh jo song metai, kan kandah tal rai duik di urang ruak, boh sang song  xã hội.

Tui bác sĩ Cao Thanh Ngọc, bruk iek ruak  loãng xương oh kan kandah . Min urang ruak brei kham merat, kayua iek ruak  loãng xương nyu suai lavik  song gam gam. Taphia di nan, loãng xương lac sa ruak  meda pacang caga hu meyah hu caik hatai sangka. Urang njauk pabak ginup canxi, vitamin D song dom janih dưỡng chất ka rup pabhap tui umo thun song tui pren yava. Bhian pasram rup pabhap saong taom gaok ia harei, takik jnuk pakao, menyum lak mbia, menyum jru oh thau asar di nyu atau eng drei blei jru mai menyum.

Gam saong nan,  brei pasram rup pabhap , gam daong ka talang khang kajap, gam ngak brei tagok prein khang di cơ bắp, meng nan ngak ka pren yava siam jang. Yaom lac pasram rup pabhap siam ka bruk khik caga saong ka urang njauk loãng xương, min jeng brei caik hatai sangka, jhui pasram biak khang kayua meda ba tal jaoh talang./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân