Tukvak jiak di ni, di tỉnh Đồng Nai, bhap bini jak gauk ngak điện ia harei angaok tabung sang, hu biak rilo menuac buh tabiak pok jien prong piah patak pataom jien điện, atau pablei veik điện labaih. Jabat chức năng hu panuac kakei , kayua pin năng lượng ia harei lac công nghệ bahrau nan ye bhap bini njauk caik hatai sangka tuk palih ruah labik pabak pandap. Urang vak Xuân Lượng, dok di ban raya Ban raya Hồ Chí Minh hu kadha vak ndom ka bruk ni:

Ong Phạm Quốc Tuấn hu sa baoh sang  7 tal  di  phường Tân Tiến, ban  sit Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; di tal galong di abih, ong peih quán cà phê. Tui kuhria yaok bilan, sang ong Tuấn pandar meng  4.000 tal 5.000 kwh điện, kuhria tabiak yaom jien labaih  20 triệu đồng. Meng akaok thun tal ni, tuk hu bruk ngak điện ia harei  angaok tabung sang,  ong Tuấn duah thau song brei ngak sa  hệ thống 50 kilowatt peak (kwp), saong yaom jien ngak abih tih jiak  900 triệu đồng. Ong Tuấn brei thau: Tapa roh duah ye hulin kuhria mboh. Abih tih yaom jien buh tabiak ngak 50 kwb, abih jiak  900 triệu. Min, sa bilan nyu hu  6.000 ký điện, kuhria tui yaom jien điện urak ni ye sa bilan nyu ba mai ka drei labaih 24 triệu. Langiu di bruk  tagok jien duah hu nuy dok dong patrun khí thải nhà kính, biak siam nan ye hulin buh jien tabiak ngak.

Meng tuk ngak điện ia harei angaok tabung sang, ong Tuấn caga hu điện. Oh lac patak pataom hu yaok pluh  triệu đồng yaok bilan, bo sang ong dok hu điện labaih, pablei veik ka  điện lực pak ni  tui yaom  2.134 đồng/số. 

Ong Lê Thanh Hoàng, lambaok sa đơn vị ngak mbang gah lắp đặt ndom lac, di sang  ong Tuấn, kayua lac sang ngak mbang pablei salih, pandar rilo  điện nan ye ngak hệ thống tal 50kwp. Dok dom boh sang pandar meng 350 tal 400 kwh điện yaok bilan, tok ngak  hệ thống công suất labaih  3kwp lac mbiah ginup: Pagap yau  sa hệ thống 3kwp ye yaok bilan  hu meng  360 tal 400kwh điện, nan lac mbiah ginup ka sa boh sang pandar yaok bilan abih 1 triệu jien điện. meng yaom jien ngak abih labaih  20 triệu ka 1kwp ye hadei di labaih  4 thun meteh tal 5  thun  lac ginup  phun jien, bloh hu pandar saoh meng 20 tal 25 thun, lac  umo di pin năng lượng ia harei .

Đồng Nai lac labik hu rilo mbuan lagaih ka bruk patagok điện ia harei: bức xạ ia harei tui kuhria yaok thun labaih 1.849 kWh/m2, maong pandiak abih tih lac  2.445 maong sa thun. Điện ia harei lac năng lượng “hacih”, siam ka môi trường song oh tuk halei abih. Pandar điện ia harei angaok tabung, langiu di kein lagaih  tapak lac oh abih jien điện pandar điện sản xuất yaok bilan, dok hu dong ka bhap bini paglong akaok sahaneng pandar năng lượng saat, patrun bruk pandar năng lượng hóa thạch, atah jang  lac rik dong patrun bruk biến đổi khí hậu. Meng rilo kein lagaih, bruk ngak hệ thống điện ia harei angaok tabung  sang daok tagok khang di Đồng Nai. Bilan 8/2018 bahrau hu  26 sang ngak, công suất 0.36 mwp ye tal tuk vak ni, dalam tỉnh hu labaih  770 sang ngak saong công suất abih tih jiak 17 mwp.

Tui  ong Trương Đình Quốc, Phó giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai, yaom lac sản lượng oh prong, min điện ia harei angaok tabung sang jeng hu dong ka gah  điện patrun áp lực meng  ka bruk pabak điện, dong langyah bruk  quá tải nguồn điện:

Điện lực Đồng Nai oh ka taduan ngak bruk ini. Min, khol hulin halan hatain dong, tacei gah kỹ thuật. Khol hulin jeng hu padang bruk  pablei salih  điện ia harei angaok tabung sang; mbuan lagaih  sami samar  dom harak gar piah ba mbuan lagaih di abih ka tuai damuai  .

  Min, kayua bruk caong ngak biak rilo nan ye dak harei dak hu rilo  doanh nghiệp ngak mbang gah lắp đặt điện angaok tabung sang, ngak ka darak pasa  vật tư gah điện ia harei jeng tagok trun tui. Urak ni, angaok drak pasa dok hu rilo janih pin ia harei, hu janih hu ngak dalam negar, rilo janih karei hu blei meng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada… Tui labik ngak, tui chất lượng bo pin ia harei  jeng hu rilo yaom karei di gauk. Min, piah patak pataom jien lắp đặt, rilo tuai bhian palih ruah dom janih  pin yaom lap, labaih  70% pin di drak pasa  hu ngak meng Trung Quốc kayua lap jang rilo duh song rilo janih pin yau gauk. Jabat  chức năng hu panuac kakei  kayua  pin năng lượng ia harei dok lac công nghệ bahrau yau nan ye, bhap bini njauk palih ruah labik pabak pandap hu angan je song hu tuk vak bảo hành dom pandap nan./.

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân