Dom harei tapa, karja song mik va urang nong dom huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn song Măng Thít di tỉnh Vĩnh Long jar var kuhria ngak dom jalan pacang caga ia mbak njom tame. Karei jang dom thun dahlau, thun ni, ia mbak mai avar jang nan ye bruk pacang caga gaok rilo kan kandah.

Ia njom mbak tame mblang padai di mik va urang nong 

 

Yau yaok thun, thun ni, saai  Nguyễn Thị Đẹp daok di xã Trung nghĩa, huyện Vũng Liêm ngak taneh trun pajaih 1 ha padai. Tal tuk padai tamuh saai Đẹp tathuak ia likhun dalam hamu tabiak, caga mek ia taba tame ka padai. Min, hadei di tuk tathuak ia saai taduan hu panuac khan meng gah ngak nong pak ni lac: dom cống di gah langiu hu kreik veik oh brei ia tame kayua ia mbak di krong yam tapa tanut brei ka padai tamuh. Bruk ni hu makna lac sa ha padai di saai meda kurang ia dalam tuk vak anak tal . Saai Đẹp duh hatai lac: Hulin biak tatuak drei kayua dok brei ia tabiak piah mek ia tame ngak   min langiu cống Rạch Bàn khan lac oh brei ia tame tra kayua njom mbak biak glong.

Tui pathau khan di gah ngak nong pak ni, ia krong Cổ Chiên di  Vũng Liêm njom mbak dut hu meng 5,8- 8,2‰ ( phần ngàn), abih di nyu lac di vàm Mang Thít (jiak  2 huyện Vũng Liêm song  Mang Thít) njom mbak jiak  5,8‰, yam tapa njom mbak glong di abih thun  2016 lac  0,3‰. Ni lac bruk njom mbak ngak metai padai song njam patam meyah caik ka ia tame mblang hamu.

Dom xã urak ni daok pataom tame dut mbak dalam mblang hamu piah hu panuac kakei lagaih tal urang nong, tacei pato urang nong jalan iek glang padai dalam tuk kurang ia, njom mbak. Ia njom mbak daok tagok saong daok tame mblang hamu tui ia ndik mbang ni.

Piah patrun khat lihik ka padai song njam patam, gah ngak nong pak ni brei kreik tong abih dom cống. Kayua yau nan ye, dom ribong dalam mblang hamu jeng hu khik caga, oh caik ka ia njom mbak tame mblang hamu.Ong Trần Văn Của sa urang nong daok di  huyện Măng Thít daok brei thau lac:

Thun ni, dom ribaong hulin hu caga ar pacang karei, dom cống hu ngak tuk kreik sre.. Hu dom ribaong karja ngak, hu dom ar pacang di urang ngak. Yaom lac, hu ar pacang di karja, min, meyah hu bruk hagait ye drei metai. Yau nan ye, brei hu ar pacang di drei.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long brei thau, 38 thun tapa, oh ka hu thun halei tỉnh Vĩnh Long njuak njom mbak yau dom harei tapa. Tui bhian randap rilo thun, tỉnh Vĩnh Long njauk njom mbak meng bilan 2 tal bilan 5, tabung glong njom mbak glong di abih rah tabiak dalam bilan 3, bilan 4. Min dalam dom thun jiak di ni nyu salih karei, ia mbak njom tame avar jang song mbak jang. Yau ye, oh ka thun halei dalam bilan 12 di  Cống Nàng Âm ia mbak tal  8,2‰, di  Vàm Vũng Liêm tal 6,6‰.

Urak ni,urang nong song dom pakat karja dok peih ngak rilo jalan pacang caga njom mbak piah khik padai song njam patam.Ong Ngô Minh Tấn, Phó chủ tịch Ubbhap bini  xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm brei thau:

Urak ni, bruk njom mbak dok rah tabiak, min, mik va hu jalan pacang njom mbak siam, padang cống khang kajap. Tal tuk vak ni bruk njom mbak oh ngak kan tal bruk ngak padai di mik va.

Ong Bùi Văn Nghiêm, Phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long brei thau: bruk pacang caga njom mbak lac bruk ngak prong di tong abih hệ thống chính trị, prong di abih lac Ban tacei jalan pacang caga bala meng langik tasik  song dong duah urang gaok bala tỉnh njauk samar pathau khan, pambuak song bhap bini tuk bruk rah tabiak.Khik ia ka bhap bini, njauk ngak dahlau tui dom jalan ngak song ilamu di bhap bini.

Khol drei njauk pasang iek, pabak bruk njom mbak di  tỉnh, yaok puk palei đơn vị brei hu jalan ngak karei . Ngak siam bruk kuhria mboh dahlau piah pabak khau tin, abih di nyu nan lac  bruk padang jalan pala drak salih mùa vụ habar ka nyu lagaih song bruk di urak ni. Anak meta dom  huyện dok njauk njom mbak yau  Vũng Liêm, Tam Bình,Trà Ôn, Măng Thít piah khol drei hu jalan khik kajap.

Anak bruk nan, Mban tacei jalan pacang caga bala meng langik tasik song dong duah urang gaok bala hu panuac kakei bhap bini khik piah ia taba song pruh ia patak pataom ka phun pala . Dalam pandar siam di abih dom kadung caik ia taba, pandar dom danao, dom ribaong khik piah ia pandar saong ia pala drak. Tỉnh jeng hu pataom tame ngak song ngak salah bloh 83 công trình thủy lợi pacang cakak pandiak bhang, njom mbak. Abih di nyu nan lac, gah chuyên môn daok tui iek bruk njom mbak di dom pambah krong piah khan brei dom palei saong bhap bini thau piah pacang caga./.

Urang lang: Hanipha -19/12 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân