Dom urang negar langiu ba drei tame harei tết meng kan 

Parang iek ngan saong kadha “Hadah mbaok meta 90 thun Đảng Cộng sản Việt Nam – Sa canah jalan hadah hadai” bahrau peih tabiak di Miuyim Hồ Chí Minh (Hà Nội) brei ka tuai tame iek tal abih harei 31/3/2020.. Parang iek kayua mBan Tuyên giáo Trung ương, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Mintri Ilamu, Thể thao - Du lịch haong Miuyim Hồ Chí Minh pambuak gauk peih ngak, di tuk pahadar 90 thun Harei padang Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), salam uan nyom roya dom pakat, pamaong tal nyom roya pakat negar mbang ka XIII di Đảng. Meng labaih 200 blah thaot, harak gar saong pandap panda takik mboh, Parang iek “Hadah mbaok meta 90 thun Đảng Cộng sản Việt Nam – Sa canah jalan hadah hadai” brei mboh dom vaktu praong, dom jak jeng hadah hadai di taneh ia ala bruk tacei ba di Đảng; brei mboh labik dang, angan je, prein khang di Đảng angaok jalan cách mạng Việt Nam.

Akaok Mintri Nguyễn Ngọc Thiện bahrau mbaoh tangin brei tabiak Quyết định ka 19 harei 3-1-2020 saong ka 31 harei 7-1-2020 brei bruk dak hạng 21 inem krung pakat negar di dom tỉnh, ban lac: Thừa Thiên Huế, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Hà Giang, Nghệ An, Bắc Kạn, Hà Nam, Đắk Nông, Quảng Bình, Thái Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Dương. Dalam dom inem krung pakat negar nan hu labik mekre hu angan, lac Vịnh Vĩnh Hy di xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Palei Ilamau - Du lịch dom bangsa Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bahrau peih danak dak "Papaok ahar bánh chưng xanh haong urang kan kathaot mbang Tết" ngan saong kadha "Góp tình - Trao Tết". Dom đoàn viên Công đoàn Mintri Ilamu, Thể thao saong Du lịch, Tăng ni, phật tử, lambaok 15 bangsa hu tame papaok ahar. Tapa nan, mban peih bruk hu alan hadiah 1.000 kadung pandap, hu bánh chưng, mứt tết, brah, menyek mbang, ao atau phui ka dom sang kan kandah, sang sarak karja, urang njom jru mek klik kruac, bhap bini bangsa takik daok di bhum glaong, bhum atah bayah daok di dom tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và Điện Biên.

Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam mbang ka 4 hu Uỷ ban bhap bini tỉnh Thái Nguyên peih tabiak meng harei 17 tal harei 19/4 tal di ban sit Thái Nguyên saong dom bhum tea hu angan yau ye: Tân Cương, Trại Cài, sông Cầu, La Bằng, Tức Tranh.  Urak ini, tỉnh Thái Nguyên hu labaih 22.000 ha tea, sản lượng tea caduk that hu 220 ribau tấn sa thun. Dalam nan labaih 80% taneh pala tea tui jalan VietGAP, takik pandar jru khik caga phun pala, patagok bruk pandar khak hữu cơ, jru pametai halak sinh học saong dom chế phẩm sinh học.

Ngan saong kadha “Bắc Giang – Bhum taneh ginreih tây Yên Tử”, Adit Ilamu - Du lịch Bắc Giang thun 2020 hu peih tabiak dalam 14 harei, meng harei 29-1 tal harei 12-2 (lac meng harei 5 bingun tal abih harei 19 bingun bialn 1 thun sak takuh. Dalam dom bruk di danak dak, hu 24 bruk ngak praong hu peih tabiak di taong abih 10 huyện, ban sit. Peih akaok lac bruk taduan mek Bằng xếp hạng inem krung pakat negar đặc biệt labik jayah Xương Giang daok di ban sit Bắc Giang melam 5 bingun tết Nguyên đán.

Piah daong khik ramik ilamu bangsa saong patagok alat ragam bangsa dalam puk palei, Hội Liên hiệp urang kumei xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai bahrau peih bruk tabiak mbaok kalup kapul "Urang kumei haong alat ragam bangsa". Ini meda lac labik taom gaok, me-in sambai, daoh tamia, me-in alat ragam meng kan di hội viên urang kumei saong bhap bini dalam. Kalup kapul hu 20 urang, dalam nan hu 4 urang tame daong, tacei pato ilamu me-in alat ragam bangsa.

Ngan saong kadha “palei negar bilan taom gauk”, danak dak raok giao thừa angaok VTV thun ini brei mboh yaom glaong di harei tết  - pataom gauk dalam sang, mai veik palei negar. Papar binguk tukvak 21 tuk 50 minit harei 24/01 (30 Tết), binah 1 di danak dak angan “dalikan di urang Việt" brei thau ka dom menuac, dom ruk ngak brei hadah mbaok meta ka urang Việt Nam hu rilo rik daong dalam dom gah. Binah 2 “Dom caong khin par atah di urang Việt” ba tal dom bruk taom gaok hu makna haong Trung tướng Phạm Tuân, urang Việt Nam camereip di abih par tame vũ trụ, PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam...

Uan thun bharau, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam peih danak dak parang me-in Gala xiếc quốc tế 2020, hu mbaok di labaih 30 nghệ sĩ xiếc mai meng Mỹ, Nga, Ukraine, Cuba, Mông Cổ saong Việt Nam. Urang takre xiếc hu iek dom kadha biak gheih yau: đu vòng, đu dây lụa, nhào lộn, đạp chân, nhảy dây… taphia dom kadha bahrau tal tatuak drei di nghệ sĩ Andrey Petrov mai meng Nga, gam saong dom xiếc thú haong anek baya, pabe, kara, sau… Danak dak peih tabiak meng harei 20-16/2 di rạp xiếc mblang bein Gia Định, quận Gò Vấp, TPHCM./.   

Urang lang: Mousaphuong -19/1

Trang tin văn hóa ngày 19/1

Trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” vừa khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) và sẽ đón khách tham quan đến hết ngày 31/3/2020.. Trưng bày do Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), chào mừng Đại hội đại biểu các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm…, trưng bày chuyên đề “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang” giới thiệu những dấu mốc quan trọng, những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực, sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Quyết định số 19 ngày 3-1-2020 và số 31 ngày 7-1-2020 về việc xếp hạng 21 di tích quốc gia thuộc các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Hà Giang, Nghệ An, Bắc Kạn, Hà Nam, Đắk Nông, Quảng Bình, Thái Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Dương. Trong số các di tích quốc gia được xếp hạng có danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) vừa tổ chức chương trình "Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết" với chủ đề "Góp tình - Trao Tết". Các đoàn viên Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tăng ni, phật tử, đại diện 15 cộng đồng dân tộc đã tham gia gói bánh. Dịp này, Ban tổ chức tặng 1.000 túi quà, gồm bánh chưng, mứt tết, gạo tẻ, dầu ăn, áo hoặc chăn ấm cho các gia đình khó khăn, chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và Điện Biên.

Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam lần thứ 4 được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức sẽ diễn ra từ 17-19/4 tới tại thành phố Thái Nguyên và các vùng chè nổi tiếng, như: Tân Cương, Trại Cài, sông Cầu, La Bằng, Tức Tranh.  Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có trên 22.000 ha chè, sản lượng chè búp tươi bình quân đạt khoảng 220 nghìn tấn/năm. Trong đó, hơn 80% diện tích chè tại cac vùng sản xuất tập trung được áp dụng quy trình VietGAP, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, xu hướng tăng sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học và các chế phẩm sinh học.

Với chủ đề “Bắc Giang-Miền đất thiêng tây Yên Tử”, Tuần Văn hóa-Du lịch Bắc Giang năm 2020 sẽ diễn ra trong 14 ngày, từ ngày 29-1 đến 12-2 (tức từ mồng 5 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý). Trong khuôn khổ chương trình có 24 hoạt động chính được tổ chức tại tất cả 10 huyện, thành phố. Mở đầu là Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Xương Giang tại thành phố Bắc Giang vào tối mồng 5 Tết Nguyên đán.

Nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển nhạc cụ dân tộc tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ với nhạc cụ dân tộc". Ðây sẽ là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, chơi nhạc cụ dân tộc của hội viên phụ nữ và người dân trong xã. Câu lạc bộ gồm 20 thành viên; trong đó có bốn nghệ nhân tham gia trợ giúp, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm về trình diễn, sử dụng nhạc cụ dân tộc.

Với chủ đề “Quê hương mùa đoàn tụ”, chương trình đón giao thừa trên VTV năm nay nhằm thể hiện ý nghĩa lớn lao nhất của ngày tết truyền thống - sum họp gia đình, trở về quê hương. Phát sóng lúc 21 giờ 50 ngày 24/01 (30 Tết), phần 1 của chương trình mang tên “Chuyện cổ tích của người Việt" kể về những nhân vật, câu chuyện đầy tự hào về người Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực như. Trong phần 2 “Những ước mơ vươn xa của người Việt” mang tới những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam...

Mừng xuân mới, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam tổ chức chương trình biểu diễn đặc biệt Gala xiếc quốc tế 2020, với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ xiếc tài năng đến từ Mỹ, Nga, Ukraine, Cuba, Mông Cổ và Việt Nam. Khán giả yêu thích nghệ thuật xiếc sẽ có dịp thưởng thức các màn trình diễn đặc sắc như: đu vòng, đu dây lụa, nhào lộn, đạp chân, nhảy dây… bên cạnh tiết mục hề mới lạ, hài hước, nhiều bất ngờ của nghệ sĩ Andrey Petrov đến từ Nga, cùng các trò xiếc thú với cá sấu, dê, khỉ, chó… Chương trình sẽ diễn ra từ 20-16/2 tại rạp xiếc Công viên Gia Định, quận Gò Vấp, TPHCM./.   

Biên soạn: Đoàn Sĩ 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân