Pathau mik va song tong abih gauk! Kuhria Tal urak ni, bhum Đông Nam Bộ hu jiak 70% xã mek hu tanut chuẩn palei pala bahrau . Bhum taneran krong Cửu Long lac hu jiak 44%. Bruk njauk biai di 2 tỉnh Đồng Nai song Bình Dương lac, tong abih dom xã mek hu tanut chuẩn palei pala bahrau. Anak tal, 2 bhum Đông Nam Bộ song bhum taneran krong Cửu Long dalam bruk padang ngak palei pala bahrau, daok pataom tame tui jalan "3 bruk ngak nong lac jalan ngak, padang ngak palei pala bahrau lac căn bản, hiện đại hóa ngak nong lac bruk prong song labik dang di urang nong lac pasak”. Tấn Phong, Urang vak di rayo sap ndom VN hu ndom tal asar kadha ni, daa mik va song tong abih gauk tui pang

Ngak tui Sarak Nyaom biai mbang ka 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mbang ka  X ka ngak nong, urang nong, palei pala , harei  04-6-2010, Thủ tướng Rajaei mbaoh tangin tame Quyết định ka 800/QĐ-TTg, brei ngak dana kdak pakat negar ka bruk padang ngak palei pala tuk vak 2010 - 2020. Danak dak pakat negar ka bruk padang ngak palei pala bahrau lac sa danak dak praong ka patagok kinh tế - xã hội, chính trị song  an ninh quốc phòng hu peih ngak grauk palei pala dalam negar.

Nyaom biai pataom iek veik danak dak pakat negar padang ngak palei pala bahrau bhum taneran krong Cửu Long  song  Đông Nam bộ tuk vak  2010-2020 rah tabiak harei 14/9 di tỉnh Bạc Liêu PIAH tong yaom dom bruk ngak hu jang yau dom tavak tavaiy tuk peih ngak dalam tukvak tapa song ba tabiak jalan ngak di  anak tal. 

Tui pathau khan di mintri ngak nong song patagok palei pala, tal abih bilan 7/2019, bhum Đông Nam bộ song bhum taneran krong  Cửu Long hu  874 dalam abih tih 1.731 xã hu pok brei angan  xã mek hu tanut chuẩn palei pala bahrau, meblah labaih 50%.

Dalam 10 thun padang ngak palei pala bahrau, dom tỉnh ban hu sangka buh  jien tabiak ngak , pasiam jalan mbak nao mai nan ye bruk patagok  kinh tế - xã hội di dom bhum palei pala hu salih bahrau mboh di anak meta, abih di nyu nan lac dalam bruk ngak mbang song rai duik mbang ngui ka bhap bini..

tal Urak ni, jiak abih dom  xã bhum  Đông Nam bộ hu jalan mbak nao mai tal  huyện, tal pasak xã; 98% jalan palei pala hu tuh bê tông, tuh menyek bhum taneran krong CL hu  97% xã hu jalan  tal  huyện, jiak  97% jalan  xã hu tuh bê tông, tuh menyek, dong palagaih  ka bruk pablei salih kaya nong, pandap panda prong, daong dui pachreih dom doanh nghiệp prong buh jien tame ngak mbang di bhum palei pala, dalam nan hu dom bhum atah bayah.

Dom bruk ngak hu ni nyu rik dong salih bruk kinh tế palei pala, paglaong jien mek tame ka bhap bini. Dalam thun bloh, jien mek tame kuhria tui akaok menuac sa

urang di palei pala dalam bhum ĐNB hu labaih 51 triệu đồng, tagok  jang 1,8 mbang dut song thun 2010, bhum ĐBSCL lac jiak  37 triệu đồng, tagok  jaik 2 mbang meteh dut song thun 2010, glong jang kuhria rah tapa dalam negar . Ong Trần Văn Thống – sa urang daok di  xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chreih chrai brei thau: “ Meng harei hu bruk palei pala bahrau, bhap bini khol hulin hu  mbang tui biak rilo. Jalan , tatua biak siam, lagaih. Daok bruk pabak ia ka bruk rong pala kaya ikan lac biak siam, bhap bini khol hulin mbang tui biak rilo meng danak dak palei pala bahrau ”.

Min, taphia dom bruk ngak hu ,bruk padang ngak palei pala bahrau di 2 bhum dok rilo tavak tavaiy, oh ka brei mboh abih prein khang, kein lagaih song hu dom  tỉnh mboh yau dok dang veik dom xã mek hu tanut palei pala bahrau  di bhum taneran krong  Cửu Long biar jang  7% dut song tanut kuhria rah tapa dalam negar ; dom cơ sở hạ tầng,  abih di nyu nan lac jalan mbak di bhum taneran krong Cửu Long yaom lac hu patagok  min oh ka samu gauk, sit sot oh ka pabak hu bruk pajeng ba pandap panda, dom danak dak phúc lợi xã hội oh hu sangka njauk tanut ; bruk nerak  môi trường di dom labik jeng dok khang, bruk pataom mek, xử lý chất thải gaok rilo kan kandah.

Di nyaom biai pataom iek veik  10 thun bhum  Đông Nam Bộ song bhum taneran krong  Cửu Long peih bruk padang ngak palei pala bahrau , Phó Thủ tướng rajaei Vương Đình Huệ tong yaom glong  dom kham merat dalam bruk padang ngak palei pala bahrau. Phó Thủ tướng pandar dom tỉnh, ban pasiam veik dom kan kandah, tavak tavaiy dalam tuk padang ngak palei pala bahrau. Brei pataom prein yava tame dahlau ka bruk pacang biến đổi khí hậu, abih di nyu nan lac bhum taneran krong Cửu Long.“Jalan mbak nao mai di bhum taneran krong CL lagaih hong Biến đổi khí hậu ye khol drei njauk roh duah gah ilamu, công nghệ, bloh hu jalan ngak yau habar  song phun jien yau habar. Meng pandap ngak song dom jalan ngak gah ilamu nyu jeng karei. Meng 50  triệu đồng meda padang hu sang anit ranam angaok labik  nền taneh khang yau di Đông Nam bộ, min bhum taneran krong CL habar ngak truh.”

Phó Thủ tướng rajaei ndom lac : padang ngak palei pala bahrau brei tui bruk di anak meta, oh njauk lac tui số liệu pathau khan. Njauk pasang iek veik dom  tiêu chí piah ramik pasiam veik ka nyu lagaih hong bruk di yaok bhum, palei, pataom tame patagok  hợp tác xã kiểu mẫu paglaong dom tanut  gah  y tế, pato pakai, giữ khik ramik song patagok dom yaom glaong ilamu hadah krah di bangsa./.

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân