Phan Đăng Quới Tử (sang bac ĐH Sư phạm kỹ thuật ban raya .HCM) song Phan Anh Vũ (sang bac ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia ban raya .HCM) lac 2 dalam dom urang ranaih umo hu Thành đoàn song Hội Sinh viên Việt Nam ban raya .HCM pok brei angan "Sinh viên 5 siam" pakat ban raya thun 2019. 2 urang likei cử nhân bahrau nan, hu takik di abih tal 3 janih yau gauk lac: bac tamat di labik dang akaok, takre bruk phong trào song 3 thun gam taduan hu giải thưởng "Sinh viên 5 siam" pakat ban raya. Khol drei ba gauk nao ngak krein, ngak randap haong 2 Thủ khoa '5 siam' ni tapa kadha Menuac gheih bruk siam harei ni :

Dom adei tuk halei jeng kham merat bac naih joi piah mek hu jak jeng

Phan Anh Vũ  tok hu sa  học kỳ dalam luac 4 thun  ĐH điểm bình quân ala 9. Nan ye oh tatuak drei hagait  tuk Vũ bac tamat haong điểm 9,36,  meblah thủ khoa gah vật lý - vật lý kỹ thuật thun bac 2015-2019. Min, dahlau di tuk tame  ĐH, urang lakei nan lac  "urang chuyên toán" luac dom thun bac phổ thông.

Urang likei palei li u Bến Tre Phan Đăng Quới Tử jeng oh lah hagait  tuk lac bac joi bo dok lac  bí thư Đoàn trường tuk bac  THPT dahlau di tuk tame  khoa công nghệ hóa học song  thực phẩm. Song luac tuk bac  ĐH, oh ka hu học kỳ halei oh lac  sinh viên joi di sang bac, jeng thủ khoa di  khoa hadei di 4 thun. Min bac naih joi oh njauk lac tong abih dom hagait bo 2 urang nan ngak hu tuk nao bac. Salih tame nan, Anh Vũ pakacah piah hu angan dalam  đội tuyển lambaok ka sang bac nao pakcah  Olympic vật lý sinh viên pakat negar. Dalam tuk nan, Quới Tử jeng meriak gauk haong rilo ayut karei piah hu mbaok tame đội tuyển lambaok ka sang bac  dalam mbang pakacah  Olympic hóa học sinh viên pakat negar dalam rilo thun. Song yaok ayut hu ba mai ka drei dom giải thưởng yau hatai caong khin tuk dok lac sinh viên.

Vũ khan lac gam song tài liệu di tal bac, Vũ tuk halei jeng duah thau, bac pabak meng  tài liệu sap negar langiu  yau sa jalan peih prong ilamu ka drei hadei di dom hagait hu pato pakai. Song nan jeng lac jalan bac bo Tử palih ruah, jeng lac jalan ba 2 yut hu  điểm số glong yau nan.

Urang dok takre roh duah ilamu. Dom roh duah camereip di  Quới Tử njauk song môn hóa sở trường atau  môn lý biak joi di  Anh Vũ peih tabiak jalan ka yaok ayut  ngak krein hong ilamu. Song urak ni , yaom lac urang bac tagok glong, urang nao ngak bruk min abih 2 yut nan jeng dok roh duah tui jalan di drei  .

Quới Tử urak ni ngak bruk dalam sa  tập đoàn negar langiu di trụ sở  daok di Biên Hòa (Đồng Nai), iek gah kaya nong. Nan lac bruk hu meng hadei di tuk hu mbaok tame danak dak  kỹ sư tập sự di  tập đoàn ni  song Tử hu palih tame ngak bruk  hadei di mbang pato pasram. Dalam tuk nan, meng bac tamat xuất sắc, Anh Vũ hu palih tapak tame  cao học song dok nghiên cứu nâng cao hadei di tuk bac bloh ĐH. Vũ yaih khan: "jeng lac ngak bruk drei takre, hulin dok ngak bản thảo bài báo khoa học meng dom  roh duah akaok meti di drei ala tacei pato di dom cei gru, cong lac meda ba tabiak brei thau dalam tukvak samar di abih angaok harak  mbao dunya gah vật lý".

Quới Tử oh kham merat sa drei. Dalam bruk ngak urang jakar liên chi hội khoa, ayut hu klah rabha khau tin  song dom ayut karei  tapa dom bruk ngak. Meng nan, rilo ayut sangka jang tal bruk  "Sinh viên 5 siam" bloh ba gauk tut angan tame pasram.  Ngan song Anh Vũ, "Sinh viên 5 siam" lac bruk dong ka yaok  sinh viên duah thau, mong iek veik drei dok kurang hagaih song tuk halei jeng thau pabak tame dom labik dok huang nan, kayua auyt brei ngak pasiam oh lac sa bo tal 5 tanut  gam gam song gauk./. 

Urang lang: Hanipha -20/1 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân