Di dom labik , bruk quay phim, thaot binguk oh brei atau brei likau adat kayua meda xâm phạm bí mật kajar atau bí mật đời tư. Hukum negar drei hu tacei tabiak cambaih laih dom bruk oh brei quay phim, thaot binguk yau habar khol drei duah thau tapa kadha Hukum negar song rai duik harei ni nye.

Tui Paka  18 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ka bruk tong phạt ngak suan  hukum, ka bruk  quay phim, thaot binguk, cih sơ đồ di labik  oh brei atau di labik pambuak tal quốc phòng, an ninh jeng njauk tong phạt  langyah ngak suam  hành chính song yaom jien  phạt 1 - 3 triệu đồng song  5 - 10 triệu đồng.

 

Langiu di phạt jien, urang ngak suan meda njauk pataom mek  tài liệu, mek pandap panda, phương tiện ngak suan hành chánh. Tui paka 2 Quyết định  160/2004/QĐ-TTg ye labik halei  cấm, labik  oh brei lac : dom labik phòng thủ; labik  công nghiệp quốc phòng, công an; khu quân sự, khu công an, doanh trại quân đội, doanh trại công an, sân bay quân sự, quân cảng, glang phao ndao di bol bala, công an; Glang khik piah  chiến lược pakat negar ; dom labik biak prong gah  chính trị, kinh tế, ilamu  xã hội; bhum tapen negar  (lingiu di dom labik hu rajaei brei adat  ).

 

Tuk hu bruk hagait đe dọa trak  tal  an ninh negar, trật tự an toàn xã hội song dalam tuk  hu bala kayua langik tasik, anek menuac, jit ruak kan kandah njom mbak prong,  trak damak, jhak tal pren yava , drap ar di bhap bini , bo karja oh ka tabiak bruk khẩn cấp ye akaok mintri Công an, chủ tịch Ubbhap bini tỉnh, ban di  Trung ương hu quyền tacei tabiak bhum cấm, labik cấm tạm thời ngan song urang  Việt Nam jeng yau urang negar langiu.

Dom labik cấm nan breihu padang biển  “khu vực cấm”, “địa điểm cấm”, song dom biển nan ngak tui quy định kayua  akaok mintri  Công an batabiak.

 

Tui quy định di  Khoản 4 song  Khoản 5 paka  66 Nghị định 167, Akaok  công an pakat  tỉnh hu  quyền phạt jien tal  20 triệu đồng ngan song bruk ngak suan  hành chính dalam bruk  an ninh, trật tự, an toàn xã hội song gah pacang caga  tệ nạn xã hội gam song bruk pataom mek pandap panda, phương tiện ngak suan hành chính hu yaom oh tapa  20 triệu đồng. Ngan song yaom phạt meng  8 triệu đồng trun ye  thẩm quyền batabiak bruk tong phạt  lac trưởng công an pakat  huyện./.

 

 

                         Khi nào cấm quay phim, chụp ảnh?

 

Tại một số nơi, việc quay phim, chụp ảnh bị cấm hoặc phải xin phép do có thể xâm phạm bí mật nhà nước hoặc bí mật đời tư. Pháp luật nước ta đã quy định cụ thể về những trường hợp cấm quay phim, chụp ảnh như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu qua TM PL và CS hôm nay quý vị nhé: 

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính, việc quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ ở khu vực cấm hay khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh đều sẽ bị phạt xử lý vi phạm hành chính với mức phạt 1 - 3 triệu đồng và 5 - 10 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm có thể bị thu hồi tài liệu, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 160/2004/QĐ-TTg thì khu vực cấm, địa điểm cấm bao gồm: các công trình phòng thủ; khu vực công nghiệp quốc phòng, công an; khu quân sự, khu công an, doanh trại quân đội, doanh trại công an, sân bay quân sự, quân cảng, kho vũ khí của quân đội, công an; kho dự trữ chiến lược quốc gia; các công trình, mục tiêu đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội; khu vực biên giới (trừ các nơi được Chính phủ cho phép)

Khi có tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và trong trường hợp có thảm họa do thiên nhiên, con người, dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn, đe dọa nghiêm trọng, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, mà Nhà nước chưa ban bố tình trạng khẩn cấp thì Bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyền xác định khu vực cấm, địa điểm cấm tạm thời đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Các khu vực, địa điểm được xác định là cấm phải cắm biển “khu vực cấm”, “địa điểm cấm”, với mẫu biển theo quy định thống nhất do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 66 Nghị định 167, giám đốc công an cấp tỉnh được quyền phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội cùng với việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20 triệu đồng. Với mức phạt từ 8 triệu đồng trở xuống thì thẩm quyền ra quyết định xử phạt thuộc về trưởng công an cấp huyện./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân