Buh jien tame labaih 10 tỷ đồng padang ngak trang trại pala bimao saong raong manuk tui harak pambuak bruk saong sa cong ty liên doanh, saong daok hu ngak hệ thống điện ia harei angaok tabung trang trai, ong Lê Hoàng Đức Uy, po trang trại Nhật Minh, daok di palei 6, xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư M’Ga, tỉnh Đăk Lăk brei thau lac kein laba kinh tế mboh di anak meta. Điện ia harei angaok tabung trang trai oh lac duah hu jien tame meng bruk taduan hu yaom pablei điện glong, bo daok ngak la-ar saong pacang hu ron sir ka trang trại, rik daong tame ka bruk pala bimao hu siam lagaih jang.

Dahlak mboh bruk buh jien tame nan lac biak kein laba saong Rajaei jeng hu rilo sarak daong pachreih bhap bini jeng yau doanh nghiệp ngak điện angaok tabung sang, meng nan dahlak buh rilo jien tame ngak. Dahlak buh jien tame ngak trang trại, ka sa lac pala bimao, kadua lac raong manuk, saong mboh yaom pablei điện glaong nan ye dahlak ngak điện meng ia harei di angaok tabung sang, ngak hu dua bruk ba mai kein laba glaong jang.

Ngak điện ia harei di tabung sang oh lac duh ka bhap bini, doanh nghiệp patak pataom điện pandar  dalam bruk ngak tabiak pandap panda, bo daok duah jien tame tuk pablei điện labaih ka karja. Dom kein laba dalam raidiuk gam saong sarak pachreih ba gah yaom kaom, saong jien buh tame piah ngak tabiak yaok kWh điện angaok tabung sang biar jang rilo mbang dut saong dahlau diah hu jeng bruk pachreih urang buh jien tame ngak điện ia harei di Đăk Lăk. Khang hatai buh tabiak labiah 700 trieu dong ngak điện ia harei angaok tabung sang, saai Mai Thị Ánh Kiều, daok di ban sit Quảng Phú, huyện Cư M’ga brei thau: “Sang dahlak ngak điện ia harei angaok tabung sang 60kWp (đọc là Kilowat tối đa), taong abih labaih 720 trieu dong. Dahlak mek điện ia harei oh ka tal sa bilan, bo yaok harei hu labaih 300kWh.”

Ong Hà Văn Chương, Phó akok Điện lực Đăk Lăk brei thau, meng kaok thun mbiah tal ini, dalam tỉnh hu 1.500 danak dak ngak điện ia harei angaok tabung sang ngan saong prein khang abih tih 100.000 kWp ba tame điện negar, tagok jaik 5 mbang dut saong thun dahlau. Điện ia harei angaok tabung sang tamuh tabiak ngak ka điện di dom bhum di dom huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’ga bak abih, Công ty điện lực Đăk Lăk  daok ba tabiak jalan ngak piah buh jien tame pasiam jalan điện ka tỉnh, pabak bruk pandar điện di bhap bini: “Dom jalan điện 22 saong balai trung gian 35 KV jeng yau dom jalan talei phụ tải ye công ty meda maong tame bruk tut angan samar ka phun jien saong likau adat Tổng công ty brei ngak hu langyah samar…”

Ngan taneh riya praong saong hu mức độ bức xạ ia harei glaong, tỉnh Đăk Lăk hu rilo siam lagaih piah ngak tabiak năng lượng hacih meng ia hare. Langiu dom danak dak điện ia harei praong dang akok di Đông Nam Á daok hu buh jien tame padang ngak di Dak Lak, điện ia harei angaok tabung sang daok jeng bruk pachreih urang buh jien tame ngak di tỉnh ini, rik daong cak rok patagok kein laba kinh tế di bhap bini./.

Urang lang: Aí Nghiêm  2/10/2020

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân