Hu dom pakat karja puk palei alin brei pandap piah mbang tết 

Lac menuac palei atah mai  Bình Dương padang mbang ngui, muk  Nguyễn Thị Nga (palei Thái Bình), urak ni , ngak po dom sang trọ di  phường Dĩ An, ban sit  Dĩ An thau hu bruk uan sang di urang ngak  tuk mbang  Tết atah palei. Kayua yau nan ye tuk  Tết mai,  muk  Nga song dom urang dalam sang  bhian hu dom pok pandap  yau: saradang, menyek mbang, bột ngọt... piah alin brei urang ngak  dok veik  labik  trọ. Melam  giao thừa, muk ngak talam lisei  piah urang ngak pataom gau,k doh song gauk  song lì xì akaok thun. Bruk ngak ndung bak hatai anit ranam nan hu ngak ka urang ngak atah palei trun hu hatai uan sang.

Oh taeng hagait sang muk  Nga, di rilo labik  trọ di  Bình Dương, dom urang ngak daok palei tah mai pah balik mboh bui sambai tuk tết mai. Kayua dom po sang  trọ  halan hatain dong,, buh jien kadung tabiak peih bruk brei ka urang ngak kan kthaot raok Tết song boh sang.

Saai Trần Thị Hồng (palei  Gia Lai), urang ngak dok  trọ di ban sit  Thuận An, tỉnh Bình Dương brei thau, kayua sang kan kandah , anek bhik bhian ruak kik nan ye 2 thun  Tết meng bloh, saai oh mai palei mbang tết song gauk gar. Piah klah rabha nong trak ka saai Hồng song dom urang ngak atah palei mbang Tết, po sang  trọ hu brei pandap, peih  tiệc tất niên, piah ka dom urang nan hu mbang tết haniem phol di palei atah. Saai Trần Thị Hồng drut droi lac: Mbang  Tết di sang  trọ mboh yau mbang  Tết di palei kayua hu hatai anit ranam.  Tết di labik sang  trọ biak bui sambai, abih gauk pataom mai papaok har  bánh chưng, pei nung, mbang menyum bui sambai”)

  Di dom labik hu rilo urang ngak, rilo bruk chreih chrai hu peih tbiak piah ba bui sambai ka urang ngak kan kathaot mbang Tết atah palei. Dalam nan hu dom danak dak yau: “Tết taom gauk”, “Talam lasei harei  Tết”, “Nyaom pakacah papaok  song  trang trí talam har pei nung song har chưng harei Tết”, “Pakacah  papaok saong pasiam talam pei nung haong bánh chưng harei Tết”, …; saong dom puk palei jeng hu jak ba doanh nghiệp, urang ngak pahla alin rilo pok pandap hu makna ka urang ngak. 

Saai Nguyễn Ngọc Lan Anh, Bí thư Đoàn phường Phú Lợi, ban sit Thủ Dầu Một brei thau, dahlau di  Tết nguyên đán, pak ni hu pasang iek piah thau angan urang ngak dok veik mbang Tết piah iek glang, kuhri kuhria ka tong abih jeng hu  Tết:Dom adei saai atah palei  biak cong hu hatai ranam. Kayua yau nan ye, karja pak ni hu dom bruk ngak piah iek glang, meng nan dom ayut kak kajap song doanh nghiệp. Nan jeng lac pren khang piah hadei di  Tết, dom urang ngak mai veik phường Phú Lợi ngak bruk, rik dong tame bruk patagok di palei ini )

Tui  yaok pataom di Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, thun ni dalam tỉnh hu labaih  100.000 urang ngak  di dom  tỉnh dok veik mbang Tết. Urak ni, dom pakat công đoàn, karja dok peih tabiak rilo danka dak mbang  Tết song urang ngak atah palei . Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương pambuak song  Kapul  doh tamia bangsa tỉnh peih rilo melam doh tako di dom puk palei , ba panuac doh sap tako mai tal urang ngak, ba drei tame bui sambai uan raok  thun bahrau. Muk Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương brei thau:Khol hulin  hu dom kapul  nao rivang urang ngak  tăng ca di dom  doanh nghiệp. Ngan song adei saai urang ngak  mbang Tết di sang trọ, Liên đoàn lao động tỉnh ieu urang jakar  mai rivang piah urang ngak mboh bui hatai song tuk halei jeng hu bruk  sangka nao gam di gah  công đoàn)

Oh plaih hu drut drui tuk  tết ni oh hu jien nao paleri mbang Tết, min urang ngak atah palei  di tỉnh Bình Dương jeng hu bui sambai meng hatai anit gauk di anek menuac, tapa dom bruk ngak di dom po sang trọ, bruk sangka iek glang di karja palei , dom gah song dom doanh nghiệp. Nan lac bruk pachreih bapraong, dong ka urang cadu meneing hatai  uan sang , raok thun bahrau anek sak takuh  2020 dalam hatai jia, cong tame harei hadei siam mekre jang./.

Urang lang: Hanipha- 22/1

 

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân