Dalam luac tuk vak atah bruk parabha ia, pasang iek ia taba song ia mbak duh ka bruk pala padai song rong kaya ikan di urang nong dok di bhum jiak 2 tỉnh Bạc Liêu song Sóc Trăng tuk halei jeng gaok kan kandah kayua ia mbak njom tame di bilan thu. Min, thun ni, urang nong di pak ni hu sahanang hatai ngak mbang kayua Cống âu thuyền Ninh Quới bahrau hu ngak salah bloh song ba tame pandar ye pacang hu siam 2 bhum mbak, taba. Kadha vak di Tấn Phong- urang vak di rayo sap ndom VN daok di bhum taneran krong CL hu ndom tal bruk nan.

Urang nong pala ngak padai siam kayuahu binek pacang ia 

Dom thun dahlau dalam tuk vak ni urang ngak padai  Đông xuân di lbhum klau kieng Tha Na Rộn di palei  Ninh Lợi, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu bhian gaok kan kandah kayua ia mbak njom dalam tame bhum ia taba, ngak ka rilo mblang padai njauk khat lihik kayua kurang ia. Min, urak ni, yaom lac pandiak bhang dok rah tabiak khang di rilo labik, min di pak ni jeng dok ginup ia taba piah pruh ka phun padai. Ong Đoàn Hoàng Em brei thau: meng hu Cống âu thuyền Ninh Quới  bo urang nong pak ni hu ginup ia  taba pabak ka bruk pala drak. Urak ni, 2ha padai  Đông xuân di ong dok dalam tuk tabiak bingu, yau mboh di anak meta bilan padai ngak njauk."Dahlau deih oh hu âu thuyền ye ia mbak nyu jhul tagok glong ngak ka ia taba oh khik veik hu, nan ye oh ba ia tame hamu hu. Meng di tuk  âu thuyền ni hu padang ngak mik va pala ngak bika mbuan lagaih,  tuk hu ia mbak mai, ye  âu thuyền kreik veik piah pacang ia mbak song khik ia taba .”      

Cống Âu thuyền Ninh Quới hu padang ngak angaok krong Quản Lộ- Phụng Hiệp di  huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu saong yaom jien ngak abih labaih 300 tỉ đồng, ngak dalam 29 bilan. Min, meng bloh tuk ia mbak rah tabiak khang, công trình hu po đầu tư ba tame pandar avar jang 13 bilan dut song kuhria. Tuk camereip mboh công trình hu siam lagaih tuk rik dong haong dom danak dak karei karei hu padang dalam bhum piah pasang iek mbak, khik taba ka bhum pala padai, njam patam tani tanat di dom  tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, ba ia duh ka bruk rong pala kaya ikan di bhum salih bruk raong pala  gah brak  jalan roya  1A di  tỉnh Bạc Liêu.

Ong Lê Hồng Linh- Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư- Xây dựng Thủy lợi 10 di mintri ngak nong song patagok palei pala brei thau: "Hu bruk tacei pato di akaok mintri, dom urang pal akaok mintri, gah padang ngak hu ngak bruk luac harei melam piah ba tame pandar di bilan thu  2019- 2020 avar jang sa thun  duh song bruk batabiak song tui tong yaom di dom puk palei ye hu dong pasang iek siam mbak, taba."

Ong Nguyễn Văn Thứ- Bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND ban sit Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng brei thau: Dahlau deih, tame bilan ni tuk rilo meng urang nong di huyện Hồng Dân khin hu ia mbak piah rong pala kaya ikan ye urang nong di bhum ia taba ban sit Ngã Năm song 1 binah di huyện Hồng Dân daok khin ia taba piah pala padai. Ban sit hu labaih  18.000 ha taneh padai, ye dalam nan hu labaih  50% taneh njauk njom mbak khat lahik gah năng suất, chất lượng. Bruk njauk ndom nan lac, tuk mbak njom tame taneh nyu ngak kan kandah tal rilo vụ padai hadei di nan. Pagap yau dalam thun 2016, tuk njauk njom mbak ye tal thun  2018, bhap bini pak ni meng tathuak hu abih mbak dalam taneh. Kayua yau nan ye, tui ong Thứ, siam lagaih bo Cống âu thuyền Ninh Quới ba mai cambaih laih di abih lac langyah hu abih tavak tavaiy rah tabiak rilo thun tapa di urang ban sit Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng song urang huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu dalam bruk meriak gauk ia mbak- ia taba  piah rong pala kaya ikan song pala padai.   "Ba âu thuyền tame pandar ye urak ni bruk parabha ia di 2 gah lac biak siam, kayua yau nan ye, njom mbak dalam thun ni oh njauk hagait, nan lac pambuak bruk biak siam. Nan ye, padai Đông Xuân 2019- 2020 meng parabha ia  ye siam lagaih biak glong. Thun ni, meda lac sản lượng, năng suất hu yau hatai khin."

Dalam mbang pasang iek ka bruk pacang caga pandiak bhang  song njom mbak di dom tỉnh bhum taneran krong Cửu Long bahrau ni, Akaok mintri ngak nong song patagok palei pala  Nguyễn Xuân Cường mboh lac: Pandiak bhang njom mbak thun 2020 khang jang  thun  2015 - 2016. Min meng kuhria mboh dahlau nan ye dom puk palei oh srau kadau.  Akaok mintri tong yaom glong  bruk mban khik ramik  song  gah padang ngak Cống âu thuyền Ninh Quới hu jhul samar  tukvak ngak, samar ba tame pandar dalam bilan thu thun ni piah parabha ia, pasang iek mbak - taba, dong ka urang nong sahanang hatai raong, pala./. 

Urang lang: Hanipha -24/2 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân