Dom nghệ sĩ dok parang main ka dom urang pal akaok Đảng song karja 

Patui veik danak dak mbang nyaom ka 8, page ini (25-10), Quốc hội ginum biai ka dom asal kadha daok hu panuac karei guak di dự án Hukum pasiam veik, pabak dom paka di Hukum Tổ chức Chính phủ saong Hukum Tổ chức chính quyền puk palei.Ngan haong Hukum pasiam veik, pabak Hukum Tổ chức Chính phủ, pataom tame ginum biai ka bruk pabak quy định khung số lượng jabat chuyên môn dalam Ủy ban bhap bani pakat tỉnh, pakat huyện saong tiêu chí dak padang dom tổ chức hành chính; brei thau ka hadom biên chế takik abih, hadom urang pal akaok pakat phaok rilo abih di urang dang akaok tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Ndom ka Hukum Tổ chức chính quyền puk palei, brei panuac ka bruk  parabha quyền, phân cấp, ủy quyền; mô hình tổ chức chính quyền puk palei; hadom Phaok Chủ tịch Hội đồng bhap bani pakat tỉnh, Phaok Trưởng ban chuyên trách di Hội đồng bhap bani pakat tỉnh saong Phaok Akaok Ủy ban bhap bani pakat xã loại 2, jeng yau bộ máy daong bruk di Karja puk palei.

Vở kịch hát "Ngàn năm mây trắng" di Nhà hát rayao sap ndom Việt Nam bahrau mek hu giải bạc di harei pataom dunya Sân khấu ngak iek mbang ka 4, hu parang me-in tuk melam kabroi  (24-10), di Nhà hát lớn Hà Nội duh ka urang pal akaok  Đảng, karja, Quốc hội song dom urang  quốc hội di mbang nyaom ka 8.Vở kịch “Ngàn năm mây trắng” lac kadha hadah krah ndung bak dom janih siam ghieh di  nghệ thuật meng kan: cải lương, chèo, hát xẩm song doh Huế piah ndom ka dalikan  anai Tô Thị pok anek sit yam tapa dom kan kandah, rambah rambeip piah duah pasang. Dom nghệ sĩ hu mbaok di vở diễn lac: NSƯT Thu Trang hu jao Huy chương meh ngan song vai diễn anai Tô Thị, NSƯT Văn Chương song  NSƯT Diệu Hương hu jao  Huy chương pariak.

Dalam dua harei 24-25/10/2019,MBan Bangsa tỉnh Đăk Lăk peih tal pato pathram pabak ilamu kiến thức ka 130 urang lambaok nan lac urang hu angan je dalam bhum urang bangsa takik.Tapa tal pato pathram ini, urang hu angan je hu paglaong ilamu, kiến thức piah cakrok patagok siam labik dang, bruk ngak di drei dalam pathau khan, jak ba bhap bani.Meng nan daong paglaong akaok saneng di bhap bani puk palei, pakajap hatai jia di bhap bani urang bangsa takik ngan haong Đảng saong Raja-ei.Iek prong kareih camin naih gheih dalam bruk jak ba, tacei pato bhap bani urang bangsa takik kham merat ngak mbang piah tapa truh kathaot, pacang cakak dom tệ nạn xã hội, tah klaak dom adat cambat tanarakun oh daok lagaih haong rai diuk bahrau, rik daong cakrol patagok kinh tế- xã hội, khik kajap trật tự quốc phòng- an ninh di puk palei.

Bruk dong, langyah bruk kram kapan pajeng container angaok krong Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, ban raya HCM dok samar peih ngak. Urak ni, dom đơn vị hu plaik phao taom dar kapan kram piah nyaih ka bruk sre menyek. Dom urang nyuk pambuak jalan nding tame két nhiên liệu, njuk tabiak hu  2 két di gah angaok hu abih tih labaih 70 m3 menyek. Urak ni, dok 2 két gah la dok hu njuk tabiak. Labik menyek sre tabiak gah langiu hu pacang veik, hu dom gah parabha gauk mek gaiy gilai sit langyah luac harei melam song khang hatai ngak salah bloh bruk njuk menyek song srong kapan kram dahlau di harei 30/11.

Uỷ ban Mặt trận negar Việt Nam ban raya HCM pambuak bruk haong rayo papar binguk bal raya peih ngak danak dak nghệ thuật “Bal raya anit ranam – pambuak pagam talei rohim” mbang ka 19 thun 2019 melam kabroi 24-10. Tapa 19 thun peih bruk pachreih tui sa tangin haong guak brei ka urang kathaot, dom jabat, đơn vị, doanh nghiệp, kapul nyaom agama, dom kapul nyaom, manuac urang dalam saong langiu negar hu rik daong tame Kadung jien brei ka urang kathaot bal raya HCM labaih 2.000 tỷ đồng. Meng pren khang ini, hệ thống chính trị dom pakat di bal raya hu sangka iek glang tal hatai caong khik di dom baoh sang sarak karja kan kandah, baoh sang kathaot, jaik kathaot... labaih 1.900 tỷ đồng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hu peih danak dak ndom nyai dunya prong abih kuhria meng mai, ka harei hadei di boh taneh, di tuk jabat ni peih bruk pahadar 75 thun harei padang tagok dalam thun 2020. Meng bilan 1/2020, Liên Hợp Quốc khin jhul pakhang bruk bhap bini dunyandom nyai song gauk. Danak dak ndom nyai dunya ni meda pataom mek panuac meng rilo rai song  xã hội karei di gauk di rilo labik, pataom tame caik hatai tui pang sap ndom di dom urang ranaih song dom nyaom urang karei. Dom panuac ndom song hatai sahaneng di urang hu pataom veik piah pok tagok dom urang pal akaok dunya, urang pal akaok di Liên Hợp Quốc dalam mbang ginum biai prong abih  Đại Hội đồng yaok thun di bilan 9/2020.

Brei panuac haong dom urang ngak báo harei 24-10, Ngoại trưởng Chi-lê Teodoro Ribera khang panuac lac, nyaom biai pakat glaong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) jeng hu rah tabiak di bal ine Xan-ti-a-gô (Santiago) dalam bilan 11 anak tal, njauk haong bruk ba tabiak, yaom lac dom mbang trun jalan daok rah tabiak di negar ini. Tui ngoại trưởng Chi-lê, tal urak ini, raja-ei negar ini hu taom gaok dom nền kinh tế daok dalam APEC saong taong abih jeng sanya lac hu mbaok tame nyaom biai saong oh hu salih karei kadha hagait.

Harei 24-10, cảnh sát Anh hu pasang iek 3 labik di  Bắc Ireland pagam tal bruk 39 urang metai dalam container di sa  khu công nghiệp Waterglade di ban Grays, jiak London. Tui cảnh sát Anh, tong abih  39 atau nan jeng lac urang Trung Quốc, dalam nan hu 31 urang likei. Ni lac bruk pandik harao ka 2 di urang nhập cư lậu meng Trung Quốc tame Anh. Thun 2000, hu 58 urang metai dalam sa radeih tải pajeng ping paoh di cảng Dover. Jabat pacang caga tội phạm pakat negar  Anh brei thau urang daok dong duah thau song ngak bruk piah samar thau dom nyaom tội phạm halei ba tal bruk metai menuac ni./.

Menuac lang: Jasi- Hanipha


Trang chiều ngày 25-10

 

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay (25-10), Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đối với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, tập trung thảo luận về bổ sung quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập các tổ chức hành chính; quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của người đứng đầu tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cho ý kiến về việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã loại 2, cũng như bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương.

Vở kịch hát "Ngàn năm mây trắng" của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam vừa giành giải bạc tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 4, được công diễn tối qua (24-10), tại Nhà hát lớn Hà Nội phục lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các Đại biểu quốc hội nhân kỳ họp thứ 8. Vở kịch “Ngàn năm mây trắng” là sự kết hợp sáng tạo những nét đặc sắc của các loại hình nghệ thuật truyền thống: cải lương, chèo, hát xẩm và ca Huế để kể câu chuyện về nàng Tô Thị bồng con nhỏ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để tìm chồng. Các nghệ sĩ tham gia vở diễn: NSƯT Thu Trang được trao Huy chương Vàng với vai diễn nàng Tô Thị, NSƯT Văn Chương và NSƯT Diệu Hương được trao Huy chương Bạc.

Trong hai ngày 24-25/10/2019, Ban Dân tộc tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 130 đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua lớp tập huấn, người có uy tín được nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền. Nêu gương sáng tiêu biểu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự quốc phòng- an ninh tại địa phương.

Công tác ứng cứu, xử lý sự cố chìm tàu chở container trên sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, TP.HCM đang được gấp rút triển khai. Hiện các đơn vị đã quây phao quanh con tàu bị đắm để tránh tràn dầu. Các thợ lặn nối đường ống vào két nhiên liệu, bơm rút được 2 két bên trên với tổng số khoảng 70 m3 dầu. Hiện còn 2 két phía dưới đang tiếp tục được bơm rút. Phần dầu tràn ra ngoài đã được quây lại, được các lực lượng chia ca, dùng thuyền nhỏ xử lý 24/24h với quyết tâm hoàn thành việc hút dầu và trục vớt tàu chìm trước ngày 30/11.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp với Đài Truyền hình thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” lần thứ 19 năm 2019 tối qua 24-10. Qua 19 năm phát động hưởng ứng chung tay vì người nghèo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TPHCM với kinh phí trên 2.000 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, hệ thống chính trị các cấp của thành phố đã chăm lo cho các nhu cầu thiết thực của gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo...trên 1.900 tỷ đồng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc An-tô-ni-ô Gu-tê-rết (Antonio Guterres) đã chính thức phát động chương trình đối thoại toàn cầu lớn nhất từ trước tới nay, về tương lai của Trái Đất, nhân dịp cơ quan này tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập vào năm 2020. Bắt đầu từ tháng 1/2020, Liên Hợp Quốc muốn thúc đẩy việc người dân toàn cầu đối thoại xuyên quốc gia. Chương trình đối thoại toàn cầu này sẽ thu thập ý kiến từ nhiều thế hệ và thành phần xã hội khác nhau ở nhiều nơi, tập trung lắng nghe tiếng nói của những người trẻ và các nhóm người yếu thế. Những ý kiến và quan điểm của họ sẽ được tập hợp để trình lên các lãnh đạo thế giới, lãnh đạo của Liên Hợp Quốc trong kỳ họp lớn nhất Đại Hội đồng thường niên vào tháng 9/2020.

Phát biểu với báo giới ngày 24-10, Ngoại trưởng Chi-lê (Chile) Tê-ô-đô-rô Ri-bê-ra (Teodoro Ribera) khẳng định, hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ vẫn diễn ra tại thủ đô Xan-ti-a-gô (Santiago) vào tháng 11 tới, đúng theo kế hoạch, bất chấp các cuộc biểu tình đã diễn ra tại nước này. Theo ngoại trưởng Chi-lê, đến nay, chính phủ nước này đã liên lạc với các nền kinh tế thành viên APEC và tất cả đều khẳng định sẽ tham gia hội nghị và không có bất kỳ thay đổi thành phần nào.

Ngày 24-10, cảnh sát Anh  đã kiểm tra 3 địa chỉ ở Bắc Ireland liên quan đến cái chết của 39 người trong container tại một khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, gần London. Theo cảnh sát Anh, tất cả 39 thi thể đều là người Trung Quốc, trong đó có 31 nam. Đây là thảm kịch thứ hai của người nhập cư lậu từ Trung Quốc vào Anh. Năm 2000, đã có 58 người chết trong một xe tải chở cà chua tại cảng Dover. Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh cho biết họ đang hỗ trợ điều tra và làm việc để khẩn trương xác định các nhóm tội phạm có tổ chức nào gây ra những cái chết này./.

 

Biên soạn Aí Nghiêm

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân