Bruk an ninh hu padang veik siam mekre 

Meng harei 2/2 mbiah tal ini, di Sang iek ruak Đa khoa tỉnh Quảng Trị hu 30 urang ruak Whitmore lac ruak kayua vi khuẩn diuk dalam alam moi truong njom pambak.Dom urang ruak tagok glaong meng harei 14/10, hadei di mbang hajan ia sua khang di tỉnh ini ngan saong 24 urang njom mbak.Dalam 30 urang ruak, hu 4 urang metai. Dahlau di nan, harei 23/11,Sở Y tế tỉnh Quảng Trị brei thau, hu 9 urang dalam tỉnh njom ruak Whitmore urak ini daok iek ruak di sang iek ruak pakat angaok di tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ruak Whitmore oh tamuh jeng jit, min mbuan ruak trak, mbuan ba tal metai rilo, abih di nyu nan lac dom urang hu ruak suai lavik dalam rup.

Akaok  UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong brei thau, di beir harei 27/11/2020, Thanh tra rajaei song ban raya  HCM hu peih mbang ndom biai hong bhap bini Thủ Thiêm di Hội trường Pasak pato pasram Chính trị Quận 2. Dahlau di nan,mBan Taduan raok bhap bini pakat negar jeng hu harak khan tal bhap bini gam tal bruk padang ngak Khu đô thị bahrau Thủ Thiêm dok pathau di  Hà Nội song hu panuac ieu brei urang lambaok hu mbaok tame ndom biai tui adat hukum. Langiu di nan, UBND TPHCM brei thau, suai di abih tal harei  31/12/2020, ban raya hu jao  taneh ngak sang tái định cư ka bhap bini di  labik  4,3 ha.

Page ini 25/11, Nyaom roya Kapol Nhà văn Việt Nam mbang X, vaktu 2020-2025 khan brei thau angan tame Ban Chấp hành Kapol Nhà văn Việt Nam mbang X vaktu 2020-2025 hu 11 urang. Urang cuah ariya Nguyễn Quang Thiều hu palih ruah pok ngak Chủ tịch Kapol, urang cuah ariya Trần Đăng Khoa saong paneh akayat Nguyễn Bình Phương ngak Phaok akaok Kapol. Urang cuah ariya Nguyễn Quang Thiều ndih tapui thun 1957 di Hà Tây, urak ini lac Hà Nội. Langiu bruk cauh ariya hu angan je, Nguyễn Quang Thiều daok lac urang paneh akayat ngan saong dom dalikan, tavak bút ký saong vak kadha ngaok harak mbao. Nyaom roya Kapol Nhà văn Việt Nam mbang X, vaktu 2020-2025 hu mbaok di jaik 600 urang lac urang tavak akayat, cauh ariya, urang phê bình mai meng dom tỉnh, ban dalam taneh ia.

Tui yaok pataom di Chi cục pala drak song khik caga phun pala  tỉnh Đồng Tháp, tal urak ni, dalam tỉnh hu labaih 1.350 thung caik hareik jru khik caga phun pala,lac dom thung caik kadung mbao song klaok jru pametai halak hu pandar bloh . Bruk pataom mek hareik lac kanduh mbao,klaok jru khik caga phun pala hu peih ngak di  bilan 6/2014, tui danak dak "Gam song urang nong khik caga alam môi trường" kayua Công ty Cổ phần khik caga phun pala An Giang peih ngak hu mik va peih ngak siam lagaih mbiah tal harei ni .Bruk pataom mek hareik ngak nong biak jhak hu peih ngak khang di dom  huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Thanh Bình song  Tam Nông. Bruk prong di abih bo danak dak pamong tal lac pathau khan jak ba bhap bini pala drak ngak nong hajao.

Jabat Cảnh sát pacang caga tội phạm gah alam moi truong di Công an tỉnh Bình Dương hu panuac  brei ba Ngô Hồng Phương ndih tapui thun 1979 tabiak langyah tui hukum ka bruk khik piah pandap meng athur glai hu yaom glaong mbuan lahik, daok takik  njauk brei khik caga dahlau. Dahlau di nan, harei 12/11/2020, Jabat Cảnh sát pacang caga kol tội phạm gah alam moi truong pambuak saong jabat chức năng  pasang iek samar chip cửa hàng di Phương daok di khu phố Bình Phước A,phường Bình Chuẩn, Ban Thuận An. Tapa pasang iek, jabat chức năng chap mek 18 kg pandap hu ngak meng bla lamen,3 kilo kakah tê tê, 1 tiêu bản đồi mồi gam saong dom pandap di athur glai hu yaom glaong daok takik karei yau: tagei rimong, tagei greng rimong, kalik rimaong, tagei greng pagau, tagei jamngu.Ini lac dom pandap di nyaom athur glai mbuan lahik abih, quý,daok takik njauk brei khik caga dahlau.

Harei 24/11,lac melam blaoh tui tuk vak Việt Nam, bang Pennsylvania brei thau bruk palih ruah Tổng thống Mỹ harei  3/11, song jayah hu ka ong Joe Biden.Hu thau,ini lac bruk prong puac di abih pagam tal  dom hala phiếu meda daong ka ong Đô-nan Trăm hu siam lagaih. Tapa bruk ni,ong Giâu Bai-đơn mek hu tong abih 20 hala phiếu đại cử tri di bang Pen-xin-va-ni-a, rik dong ka ong hu labaih  270 dalam abih tih 538 hala phiếu piah jeng Tổng thống ka 46 di Mỹ.

Karei jang dut saong rilo labik karei di dunya daok brei dui atah tukvak ngak tui dom bruk ba tabiak catang jang piah pacang cakak bruk tamuh gilac di jit ruak praong Covid-19. Thủ hiến bang New South Wales,Australia,muk Gladys Berejiklian harei ini 25/11 brei thau, mbang ini brei cadu dom bruk brei pa-atah di gauk saong klak bruk iew dom công ty brei ka urang ngak bruk di sang, hadei di jaik 3 adit oh hu urang halei njom ruak Covid-19 birau dalam bhap bini.

Tui Liên đoàn dat blong Hàn Quốc,hu gac sa urang ngak di liên đoàn dalam tuk dok di negar Áo song kapul dat blong pakat negar  njauk njom  Covid-19. Yau nan,tal urak ni hu abih tih 7 urang dit blong di kapul dat blong negar Hàn Quốc song 4 urang njauk njom Covid-19 dalam tuk hu mbaok di mbang dat me-in hong  Mexico song Qatar di Áo./.

Urang lang: Ái Nghiêm- Hanipha- 25/11

 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân