Bhap bini, ayut sahabat saong urang lin dalam taneh ia. Tukvak ginreih palao thun klak, raok thun bahrau tal mai, sa thun bahrau anek sak takuh daok mai angaok taneh ia anit ranam di kol drei. Lambaok urang pan akaok Đảng saong karja, akau payua tal bhap bini, ayut sahabat saong urang lin dalam taneh ia, bhap bini urang Việt Nam drei daok di taneh ia lingiu hatai anit ranam saong panuac tadhau ayuh thun bahrau siam mekre di abih. Akau jeng likau payua tal ayut sahabat grauk labik di dunya, bhap bini dom taneh ia angaok dunya, panuac tadhau ayuh siam mekre, salamat, pambuak bruk saong patagok khang kajap. Kol drei bahrau nao tapa thun sak pabui 2019 ngan saong rilo kadha praong. Taneh ia drei mek hu rilo jak jeng praong di jaik abih gah, caik veik dalam hatai rilo dom siam mekre saong saong brei ka kol drei hu rilo ilamu biak hu yaom glaong. Lambaok urang pan akaok Đảng saong Karja, akau pok meyaom saong biak thau dhar phor bhap bini, ayut sahabat saong urang lin dalam taneh ia ka dom bruk ngak hu, dom jak jeng saong rik daong praong nan. Yam tame thun sak takuh 2020, sa thun hu rilo bruk, rilo kadha praong di Đảng drei saong bangsa drei, thun peih nyom roya đảng bộ dom pakat yam tal nyom roya pakat negar mbang ka 13 di Đảng, haong hatai kham merat glaong saong hatai jia bahrau, abih urang Đảng, abih bhap bini saong abih urang lin drei, daok patagok ilamu jum pataom, yasa, yam tapa kan kandah tavak tavaiy, ngak khang, ngak brei jayah dom bruk hu ba tabiak bloh, peih tabiak hjalan saong prein khang jhul taneh ia tagok samar saong khang kajap di anak tal.

Tadhau ayuh yaok sang, yaok urang Việt Nam 1 thun bahrau rilo prein yava, bui sambai, haniem phul saong jak jeng. Uan thuhn bharau jayah bahrau, bac tui ariya Wa Hồ akau hu dom panuac ariya:

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay cả nước chắc càng thắng to

Hòa bình, hạnh phúc, ấm no

Rạng danh tổ quốc cơ đồ Việt Nam

Chào thân ái.

Urang lang: Mousaphuong -25/1

 

LỜI CHÚC TẾT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

 

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước. Thời khắc giao thừa thiêng liêng đã điểm, một mùa xuân mới Canh Tý lại đang về trên đất nước thân yêu của chúng ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Chúng ta vừa đi qua năm Kỷ Hợi 2019 với đầy ắp các sự kiện. Đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước về những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn đó. Bước vào năm Canh Tý 2020, một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của Đảng ta và dân tộc ta, năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, với quyết tâm cao và niềm tin mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới thắng lợi mới, học theo thơ Bác Hồ tôi lại xin nôm na có mấy vần:

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay cả nước chắc càng thắng to

Hòa bình, hạnh phúc, ấm no

Rạng danh tổ quốc cơ đồ Việt Nam

Chào thân ái.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân