Mesup harei 25/6 di ban sit Đồng Tháp hu peihharei pataom papar sap mbang ka 14

Peih mbaok khau tin harei ini, likau khan ka dom bruk bahrau di harei pataom papar sap pakat negar mbang ka 14 – thun 20202 daok rah tabiak di ban sit Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp:

Mesup ini (25/6), kapul urang mai pataom mbaok di Harei pataom kayua ong Nguyễn Thế Kỷ - UVTW Đảng, Tổng Yam ndok rayo sap ndom VN ba akaok nao pok bingu, cuh gilau di labik inem krung sajarah- ilamu Nguyễn Sinh Sắc daok di phường 4, ban sit Cao Lãnh. Dom urang nan hu pok bingu, am cuh gilau, brei mboh hatai thau dhar phor ngan saong ong phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – sa urang anit taneh ia saong lac ame di CT Hồ Chí Minh. Ong ndih tapui thun 1862 di palei Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, lac Phó bảng thun 1901, hadei di nan tabiak ngak png praong, tuk halei jeng daong ka urang kan kathaot. Hadei di tuk luai ngak ong praong, ong Nguyễn Sinh Sắc nao pato bac, brei jru iek ruak saong patoa hatai anit taneh ia. Thun 1917, ong nao ngak bruk di xã Hòa An, ban sit Cao Lãnh blaoh daok veik pak ini mbiah tal metai. Labik inem mek Nguyễn Sinh Sắc hu brei nagan inem krung pakat negar meng thun 1992, lac labik pabak jalan cách mạng ka rairah dam dara.

Jeng dalam masup page ni, di sang ilamo lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp hu peih tabiak harei parang iek thaot binguk “dom urang ngak royo sap ndom” saong parang iek pandap pandap ngak rayo sap ndom saong papar binguk. Ni lac mbang camriep mbang parang iek thaot binguk hu peih tabiak yau harei pataom. Labaih 200 tác phẩm naih ghieh hu pilih ruah brei papar di màn hình sân khấu; 60 blah binguk hu in ngak tagok praong pieh parang iek. Di mbang parang iek, thaot binguk “Chủ quyền praong prang di negar” di Báo Điện tử VOV hu ba tabiak to yaom, yaom jien mek tame meda ngak sang pahla ka mikva kan kathaot di Đồng Tháp. Harei pataom papar sap pakat negar mbang ka 14 meda hu peih tabiak di melam ni di sang ilamo lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp.

Hadei di ini lac dom khau tin karei karei njauk caik hatai:

Di mbang nyaom Thường trực rajaei ka pacang caga COVID-19 rah tabiak tuk biar harei kabroi (24/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc njauk hatai brei patagok mbang par piah daong ka 14 rabau urang Việt Nam daok di neagr lingiu mai veik taneh ia. Urak ini hu jaik 35 rabau urang Việt Nam daok di negar lingiu caong mai veik palei negar. Thủ tướng ndom lac, rajaei oh ka brei adat peih pabah mbang brei ka tuai du lịch tame Việt Nam; saong hu panuac ieu gah y tế tui iek bruk daok rah tabiak piah peih ngak  5 kadha lac: pacang cakak, duah mboh, brei pa-atah di gauk ka nyu lagaih, pacang saong padam jit. Dom mintri, dom gah chức năng brei paglaong hatai sangka, yaom lac tal tukvak ini Việt Nam daok pacang hu siam jit ruak.

Kuhria tal vaktu ni, Đắk Nông hu tamuh tabiak 3 sruh jit bạch hầu yau 12 urang dương tính saong labaih 1.000 urang hu daok karei, dalam nan hu sa urang metai. Urak ni hu labaih 700 urang hu taong ruak daok karei 7 harei tui adat di dua xã di huyện Đắk Glong. Daok di huyện Krông Nô, 435 urang hu salah bruk daok karei. Gah y tế hu pruh jru pametai anek ruak di dom labik bhap bini, labik hu dom sruh jit. Tui Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, urak ni ka oh thau cambai hu caga njom mbak akaok meti, kayua bạch hầu lac ruak ka oh hu tabiak truh di rahra. Jabat jaka saong kapul urang ngak y tế daok caga gam haong bhap bini peih dom jalan ngak pacang cakak jit, paik njom mbak saong oh caik rahtabiak urang ruak bahrau.

Harei ini, Tòa án bhap bini tỉnh Bình Dương ba tabiak kaoh tui hukum bruk “menuac metai dalam bê tông” rah tabiak di Bình Dương. Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, 32 thun, daok di Q.Tân Phú, TP.HCM lac menuac pan akaok, njauk  duas pametai menuac. 3 urang daok veik lac Trịnh Thị Hồng Hoa, 67 thun – amaik di Hà; Lê Ngọc Phương Thảo, 30 thun, palei daok di iền Giang haong Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 40 thun daok di TP.HCM njauk duas “pametai menuac” saong “Oh tố giác tội phạm”. Hu thau, 2 urang njauk bala lac: Trần Đức Linh, 50 thun saong Trần Trí Thành, 27 thun haong kol nan nan pasram Pháp luân công. Bilan 1/2019, ong Linh nduac klaak, njauk kol Hà cap veik, taong metai blaoh caik tame thùng phuy nhựa, ba mai caik dalam sang pah di huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương blaoh tuh bê tông tagok. Dom harei hadei, mboh Thành hu hatai sahneng karei nan ye  kol Hà pametai, caik tame 1 thùng nhựa karei, hadei di nan klaak nao. Bilan 5/2019, po sang mai ramik sang ye mboh 2 thùng nhựa bê tông gah dalam hu menuac metai.

Kuhria tal masup page ni (25/6), taong abih uang njom Covid-19 di dunya lac 9 triệu 510.026 urang, dalam nan 483 ribau 820 urang metai. Jit ruak ngak kan kandah tal 213 negar saong bhum taneh di dunya. Gah Y tế dunya kakei dalam adit ni dom urang njom mada tagok tal 10 triệu. tabung glaong di jit meda maong tame dom bruk ngak di rajaei, dalam nan, abih di nyu nan lac njauk pandar samar dom jalan pacang cakak. Mỹ jeng lac bhum jit praong abih di dunya ngan haong labaih 2 triệu 459 ribau urang njom. Dom adit hadei tuk ngak pacadu dom bruk patakik, dom bang Arizona, California, Nevada saong Texas hu urang njom bahrau dalam harei glaong jang ka oh mboh.  

Mesup ini, hãng Reuters di Mỹ brei thau: jaik 20 công ty Trung Quốc hu rajaei Mỹ brei thau lac hu bruk daong meng gah likuk di bol bala Trung Quốc. dalam nan hu tập đoàn công nghệ Huawei saong Hikvision, hu ba tame angan jhuk di Mintri Thương mại Mỹ thun blaoh. Sa urang ngak praong gah quốc phòng Mỹ brei thau bruk ini lac biak saong hu pok tagok Quốc hội Mỹ. Bruk ini peih tabiak jalan ka  Mỹ ba tabiak dom bruk taong  phạt jien padai bahrau.  

Rajaei Campuchia meda duh 125 triệu USD piah daong ka dom bhap bini njauk kan kandah kayua jit Covid-19 dalam 5 bilan anak tal. Harei kabroi, negar ni camriep peih tabiak danak dak daong jien ka 600 baoh sang kathaot saong mbuan njauk kan kandah kayua jit ruak. Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen brei thau “meda oh caik ka urang halei njauk eik lipa kayua Covid-19”. Thủ tướng Hun Sen jeng brei thau ni lac bruk daong xã hội, nan ye abih dom sang hu harak chứng nhận jeng hu taduan jien. Dom sang di ban ine Phnom Penh atau labik ban sit karei taduan mek 30 USD/ sa bilan, sang di puk palei taduan 20 USD/ bilan. Kapul mbuan njauk kan kandah yau ye meng 5 thun ba trun, urang joh jo, urang taha mangaok 60 thun saong baoh sang hu urang njom HIV/AIDS meda mek meng 4 tal 10 USD/bilan /sa urang mbang tui labik raidiuk./.

Urang lang: Thu Thảo -Mousaphuong 

Trang tin thứ năm, 25/6/2020

Trang tin hôm nay xin mở đầu với những thông tin mới được cập nhật về Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 – năm 20202 đang diễn ra tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp:

Sáng nay (25/6), đoàn đại biểu về dự Liên hoan do đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Nguyễn Sinh Sắc tại phường 4, thành phố Cao Lãnh. Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - một nhà nho yêu nước và là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ sinh năm 1862 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đỗ Phó bảng năm 1901, sau đó ra làm quan, luôn đứng về phía người dân nghèo. Sau khi rời quan trường, cụ Nguyễn Sinh Sắc đi dạy học, bốc thuốc chữa bệnh và truyền bá tư tưởng yêu nước. Năm 1917, cụ đến hoạt động tại xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh và ở đây cho đến cuối đời. Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc được xếp hạng Di tích cấp quốc gia từ năm 1992, là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cũng trong sáng nay, tại Nhà văn hóa lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc triển lãm ảnh “Những người làm phát thanh” và triển lãm trang thiết bị công nghệ phát thanh - truyền hình. Đây là lần đầu tiên triển lãm ảnh được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan. Hơn 200 tác phẩm nổi bật được chọn trình chiếu trên màn hình sân khấu; 60 bức ảnh được in phóng khổ lớn để trưng bày. Tại triển lãm, bức ảnh “Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” của Báo Điện tử VOV được đưa ra đấu giá, số tiền thu được sẽ xây tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo ở Đồng Tháp. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 sẽ chính thức khai mạc tối nay tại Nhà văn hóa lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp.

Sau đây là các tin đáng chú ý khác:

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về biện pháp phòng, chống COVID-19 diễn ra chiều qua (24/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thống nhất tăng số chuyến bay để tạo điều kiện cho 14 ngàn người Việt Nam đang ở nước ngoài về nước. Hiện có khoảng 35 ngàn người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về quê hương. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ chưa cho phép mở cửa để khách du lịch vào Việt Nam; đồng thời yêu cầu ngành y tế tiếp tục theo dõi, bám sát mọi diễn biến để thực hiện 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly phù hợp, khoanh vùng và dập dịch. Các bộ ngành chức năng không được chủ quan, lơ là, dù đến thời điểm này Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

Tính đến thời điểm này, Đắk Nông đã xuất hiện ba ổ dịch bạch hầu với 12 ca dương tính và hơn 1.000 người được cách ly, trong đó một trường hợp đã tử vong. Hiện nay có khoảng 700 người được điều trị cách ly dự phòng 7 ngày theo quy định ở hai xã thuộc huyện Đắk Glong. Còn ở huyện Krông Nô, 435 người đã hoàn thành việc cách ly điều trị. Ngành y tế đã phun hóa chất khử trùng tại các khu dân cư, khu vực công cộng tại các ổ dịch. Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, hiện vẫn chưa thể xác định được nguồn lây đầu tiên, bởi vì bạch hầu là bệnh chưa được thanh toán khỏi cộng đồng. Cơ quan chức năng và đội ngũ y tế đang tích cực cùng người dân thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch, tránh lây lan và không để xuất hiện ca bệnh mới.

Hôm nay, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án “Thi thể trong bê tông” xảy ra tại Bình Dương. Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, 32 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM được xác định là người cầm đầu, bị truy tội “Giết người”. Ba bị cáo còn lại là Trịnh Thị Hồng Hoa, 67 tuổi - mẹ của Hà; Lê Ngọc Phương Thảo, 30 tuổi, quê Tiền Giang và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 40 tuổi, ngụ TP.HCM bị truy tố tội “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”. Theo cáo trạng, hai nạn nhân: Trần Đức Linh, 50 tuổi và Trần Trí Thành, 27 tuổi cùng nhóm bị cáo tập luyện Pháp luân công. Tháng 1/2019, ông Linh bỏ trốn, bị nhóm Hà bắt lại, đánh chết rồi cho thi thể vào thùng phuy nhựa, đưa về căn nhà thuê ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương rồi đổ bê tông lên. Vài ngày sau, thấy Thành có nhiều biểu hiện khác thường nên nhóm Hà đã giết chết, cho vào một thùng nhựa khác, sau đó bỏ đi. Tháng 5/2019, chủ nhà đến dọn dẹp thì phát hiện 2 thùng nhựa bê tông bên trong có chứa các thi thể.

Tính đến sáng nay (25/6), tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là hơn 9 triệu 500 ngàn trường hợp, trong đó 483 ngàn 820 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo trong tuần này số ca mắc có thể lên tới 10 triệu. Độ cao của đỉnh dịch sẽ được quyết định bởi hành động của các chính phủ, trong đó, đặc biệt cần phải áp dụng nhanh chóng biện pháp phong tỏa. Mỹ vẫn vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 2 triệu 459 ngàn ca nhiễm. Vài tuần sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế, một số bang Arizona, California, Nevada và Texas ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao chưa từng thấy.  

Sáng nay, hãng truyền thông Reuters của Mỹ đăng tin: khoảng 20 công ty Trung Quốc được Chính phủ Mỹ xác định có sự hỗ trợ phía sau của quân đội Trung Quốc. Trong số này có tập đoàn công nghệ Huawei và Hikvision, vốn đã bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ năm ngoái. Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận tài liệu này có thông tin chính xác và đã được trình lên Quốc hội Mỹ. Động thái này sẽ đặt nền tảng để Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt tài chính mới.  

Chính phủ Campuchia sẽ dành 125 triệu USD để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong 5 tháng tới. Hôm qua, nước này bắt đầu triển khai chương trình trợ cấp tiền mặt cho 600 ngàn hộ gia đình nghèo và dễ tổn thương do dịch bệnh. Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định “sẽ không để ai bị chết đói vì Covid-19”. Các gia đình ở thủ đô Phnom Penh hoặc khu thành thị khác nhận trợ cấp 30 USD/tháng, gia đình ở nông thôn nhận 20 USD/tháng. Nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, người tàn tật, người già trên 60 tuổi và hộ gia đình có người nhiễm HIV/AIDS sẽ nhận từ 4 đến 10 USD/tháng/người tùy theo khu vực sinh sống./.

Biên soạn: Bích Huyền 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân