Langiu di negar Trung Quốc, urak ni Hàn Quốc lac negar ka 2 

Di dunya harei kabroi daok hu mboh bruk njom mbak samar di Covid -19, meng bruk dom taneh ia gam gam hu dom urang njom ruak birau. Abih di nyu lac di Mỹ Latinh, bhum taneh tal urak ini oh ka mboh njom ruak vi-rút Sars CoV-2, min harei kabroi hu urang njom akaok meti di Braxin. Thụy Sĩ saong Na Uy jeng hu mboh dom urang nyom ruak akaok meti. Harei 27/2, Rumania hu urang nyom ruak akok meti.

Kuhria tal kreh melam 26/02, tui mentri Y tế  Italia, urang njom virus Sars-CoV2 di taneh ini tagok labaih 100 urang dalam harei 26/02 saong urak ini hu abih tih 455 urang njom ruak. Hu sa urang metai di harei 26/02, patagok urang metai kayua virus  di Italia 12 urang. Anak bruk jit ruak di Italia, rilo taneh ia  châu Âu oh ka kareik pabah mbang negar min cakak trun biak rilo mbang par kapal haok, radaih pui saong radaih bus nao tal gah Brak Italia.

Harei 26-2, Thủ tướng Rajaei mbaoh tangin tame harak brei salih baharu, pabak dom kadha piah tabiak panuac lac tamuh jit, tabiak panuac abih jit njom mbak,
    Tui nan, pabak vaktu pabam ruak trung bình saong vaktu oh hu dom urang njom ruak bahrau. Tui nan, Ruak SARS-CoV-2  di janih A, vaktu pabam ruak lac 14 harei, vaktu oh hu urang ruak bahrau lac 28 harei (kuhria meng harei urang njauk ruak jaik abih hu brei daok karei di labik y tế). Di Việt Nam, tal vaktu ni, tapa 14 harei ka oh mboh dom urang njom ruak Covid-19 bahrau.

Pambuak tal bruk taduan raok urang ngak di Trung Quốc, melam kabroi 25/2, Mentri Bộ Lao động Thương binh saong  Xã hội hu harak payua dom palei  saong đơn vị di Mentri ka dom jalan pacang caga jit ruak SARS-CoV-2. Tui nan, dalam tuk taduan urang ngak lac negar Trung Quốc gilac veik mai Viet Nam  ngak bruk, Akaok Mentri Bộ Lao động Thương binh saong  Xã hội Đào Ngọc Dung tacei pato Cục bruk ngak padang ngak jalan taduan urang ngak negar  Trung Quốc brei hu palih ruah tui jalan tani tanat saong hu jalan palaih ruah ngan saong dom chuyen gia, urang ngak di dom gah njauk brei hu, tui njauk bruk khin brei hu.

Dự án ngak iek bruk ba bác sĩ ranaih umur halan hatian nao ngak bruk di bhum cek, bhum atah bayah, bhum tapen negar, bhum pulao, bhum kinh tế - xã hội kan kandah hu Mintri Y tế peih ngak meng thun 2013 piah khik kajap menuac ngak y tế chất lượng glaong. Tui nan, puac thun 2020 dalam negar meda hu 300 - 500 bác sĩ ranaih umur nao ngak bruk di bhum kan kandah. Dự án hu jao 151 bác sĩ ka 51 huyện kathaot di 19 tỉnh bhum cek gah barak, gah krieh negar saong bhum Tây Nguyên.Tapa nan mboh lac, dom bác sĩ ranaih pabak siam bruk ngak, hu ilamu chuyên môn, kỹ thuật glaong, pabak hu caong khin iek glang prien yava di bhap bini di dom palei daok kan kandah.

Urak ini lac tabung glaong bilan iak mek saradang 2019-2020, yaom sara dang  tagok jaik 20%  dut saong tuk vak ini thun blaoh, min meng urang ngak nong pala tabau saong doanh nghiep tabau saradang di tỉnh Gia Lai jeng daok khat lahik trak. Kayua pandiak bhang dui atah, takik di nyu 7.000 hecta tabau di labik ini tok kaoh brei ka limo mbang. Bhum tabau nguyen lieu labaih 30 ribau hecta di tỉnh Gia Lai trun daok 22 ribau  hecta dalam bilan ini, dalam nan tok hu 15 ribau hecta oh ka tak tame.

Nhật Bản meda klaak, brei padieh atau ngak sit dom bruk thể thao, ilamo di negar dalam 2 adit camariep meng harei 26/2. Dalam mbang ginum baai di ủy ban pacang caga jit bahrau rah tabiak, Thủ tướng Abe Shinzo brei thau lac, dalam sa tal dua adit anak tal lac vaktu biak praong piah pacang cakak bruk tamuh tabiak di jit Covid 19. Ong jeng brei thau meda ba tabiak harak adat pakauk nhập cảnh dom tuai dunya nao tal bhum jit di Hàn Quốc dalam dua adit jaik di ni.

Tổng thống Rumani Klaus Iohannis harei kabroi ba Aklok Mentri Jien padai Florin Citu di đảng Tự do negar (PNL) tagok ngak Thủ tướng hadei di tuk tangi sua dauh thau tapa dom đảng chính trị dalam Quốc hội. Dom urang nan langyah lac anak tal ong Phlo-rin Xi-tu meda gaok rilo kan kandah piah hu Quoc hoi tui  tuk Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (PSD) Mác-xen Xi-ô-la-xu (Marcel Ciolacu) khan lac oh buh phieu kayua rajaei birau. Urak ini đảng Dân chủ Xã hội lac đảng praong abih di Quốc hội ngan saong 202 dalm taong abih 465 urang.

Takik di nyu 7 urang metai dalam mbang cuh phao di Uyn-au-ki (Wilwaukee) dalam bang Uýt-con-xin (Wisconsin), Mỹ, harei 26/2. Urang ngak tabiak bruk nan jeng metai. Nan lac sa mbang cuh phao patui gauk mbang ka 4 di negar Mỹ dalam thun 2020. Thun dahlau, negar Mỹ hu 44 mbang cuh phao patui gauk ngak ka 224 urang metai./.

Urang lang: Ái Nghiêm- Thanh Thảo -27/2

Trang tin chiều ngày 27/2

Thế giới hôm qua tiếp tục chứng kiến sự lây truyền nhanh chóng của COVID 19, với liên tiếp các nước xác nhận các nhiễm mới. Đặc biệt Mỹ Latinh, khu vực tới nay vẫn miễn nhiễm với vi-rút Sars CoV-2, hôm qua đã xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Braxin. Thuỵ Sỹ và Na Uy cũng đã phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Ngày 27/2, Rumania đã xác nhận có ca hợp nhiễm bệnh đầu tiên.
         Tính đến nửa đêm ngày 26/02, số liệu do Bộ Y tế Italia công bố cho biết, số ca nhiễm virus Sars-CoV2 tại nước này đã tăng hơn 100 trường hợp chỉ trong ngày 26/02 và hiện đã có tổng cộng 455 người nhiễm bệnh. Thêm 1 bệnh nhân nữa thiệt mạng trong ngày 26/02, nâng số người tử vong vì virus này ở Italia lên 12 người.  Trước diễn biến dịch tại Italia, nhiều nước châu Âu tuy chưa đóng cửa biên giới nhưng cũng đã cắt giảm rất nhiều chuyến bay, chuyến tàu và xe bus đến miền Bắc Italia. 

Ngày 26-2, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.
    Theo đó, bổ sung thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh. Cụ thể, bệnh SARS-CoV-2  thuộc nhóm A, thời gian ủ bệnh trung bình 14 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 28 ngày (tính từ ngày trường hợp mắc bệnh gần nhất được cách ly tại cơ sở y tế). Tại Việt Nam, đến thời điểm này, qua 14 ngày chưa ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm Covid-19 mới.

Liên quan đến việc tiếp nhận lao động Trung Quốc, tối qua 25/2, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi các địa phương và đơn vị thuộc Bộ về các giải pháp ứng phó dịch bệnh SARS-CoV-2 . Theo đó, trong tình huống tiếp nhận lao động là người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ đạo Cục Việc làm xây dựng phương án tiếp nhận lao động Trung Quốc có chọn lọc, theo trình tự chặt chẽ và có lộ trình đối với một số chuyên gia, lao động tại một số ngành nghề, lĩnh vực nhất định, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của công việc.

Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đã được Bộ Y tế triển khai thực hiện từ năm 2013 với mục tiêu bảo đảm tính bền vững nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Theo đó, hết năm 2020 cả nước sẽ có 300 - 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các địa bàn vùng khó khăn.  Dự án đã bàn giao 151 bác sĩ cho 51 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.   Qua thực tế triển khai cho thấy, các bác sĩ trẻ đã đáp ứng tốt yêu cầu công việc, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân ở địa phương còn khó khăn.

Đang là cao điểm vụ ép 2019-2020, giá đường tăng gần 20% so cùng kỳ năm ngoái, nhưng cả nông dân trồng mía và doanh nghiệp mía đường ở tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục thiệt hại nặng. Do khô hạn kéo dài, ít nhất 7.000 ha mía ở khu vực này chỉ có thể cắt làm thức ăn cho bò.Vùng nguyên liệu mía hơn 30 nghìn ha tại tỉnh Gia Lai đã giảm chỉ còn 22 nghìn ha trong vụ này, trong đó chỉ 15 nghìn ha cho thu hoạch.

Nhật Bản sẽ hủy bỏ, tạm hoãn hoặc thu nhỏ qui mô tất các sự kiện thể thao, văn hóa trên toàn quốc trong vòng 2 tuần kể từ hôm 26/2. Trong cuộc họp ủy ban phòng chống dịch vừa diễn ra, Thủ tướng A-bê Xin-dô (Abe Shinzo) nhấn mạnh trong một hai tuần tới là thời gian rất quan trọng để ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid 19. Ông cũng cho biết sẽ ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế có lịch sử đã tới các vùng tâm dịch của Hàn Quốc trong vòng 2 tuần gần đây.

Tổng thống Rumani Clau-xơ I-ô-han-nít (Klaus Iohannis) hôm qua đề cử quyền Bộ trưởng Tài chính Phlo-rin Xi-tu (Florin Citu) thuộc đảng Tự do quốc gia (PNL) làm Thủ tướng sau khi tham vấn các đảng phái chính trị trong Quốc hội. Các nhà phân tích dự báo ông Phlo-rin Xi-tu sẽ gặp nhiều bất lợi trong việc nhận được sự ủng hộ của Quốc hội khi Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (PSD) Mác-xen Xi-ô-la-xu (Marcel Ciolacu) tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho chính phủ mới. Hiện đảng Dân chủ Xã hội là đảng lớn nhất trong Quốc hội với 202 trong tổng số 465 ghế.

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở Uyn-au-ki (Wilwaukee) thuộc bang Uýt-con-xin (Wisconsin), Mỹ, trong ngày 26/2. Tay súng cũng đã tử vong. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 4 trên toàn nước Mỹ trong năm 2020. Năm ngoái, nước Mỹ chứng kiến 44 vụ xả súng hàng loạt khiến 224 người thiệt mạng./.

Biên soạn: Hồng Thủy 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân