Meng akok thun tal ini, gah biên phòng An Giang cap mek hu jaik pluh bruk pajeng ba matuy meng Campuchia tame Việt Nam. Dalam nan, 2 chuyên án AG420 saong AG620 cap hu 11 urang, mek hu labaih 75 kg ma túy yaok janih. Tui Đại tá Lý Kế Tùng, Phaok akaok chỉ huy Bol lin Biên phòng An Giang, ini lac 2 mbang pajeng ba matuy praong abih meng dahlau mai dalam tỉnh: “Meng akok thun 2020, Bộ chỉ huy Bol lin Biên phòng tỉnh An Giang thau lac kol pajeng ba matuy meda nao gah Meraong negar, dalam nan hu An Giang. Khol dahlak tacei ba jalan ngak tal taong abih đồn biên phòng, dom jabat nghiệp vụ pakhang bruk pacang caga matuy tame. Meng akok thun mbiah tal ini taong tayaik  hu 5 chuyên án, cap hu jaik 100 kg matuy dom janih.”

Jeng di labik taphia negar Tây Nam, bilan 8 meng blaoh, Công an tỉnh Đồng Tháp pambuak saong Bol lin biên phòng tỉnh taong tayah jalan pajeng ba matuy meng Campuchia mai Việt Nam trak 45kg. Ini lac 1 dalam 2 mbang pajeng ba matuy praong abih meng dahlau mai tal ini di Đồng Tháp.

Dahlau di nan, harei 26/5, Bol lin Biên phòng tỉnh Long An pambuak saong Công tỉnh duah mboh, cap mek kol pajeng ba matuy meng Campuchia mai Việt Nam, cap mek labaih 20 kg matuy dom janih. Đại tá Phan Văn Phúc, Phó akok chỉ huy, Bol lin Biên phòng tỉnh Long An brei thau: bruk kol pajeng ba pablei salih matuy di jalan taphia negar Tây Nam dak harei dak srau kadau, patagok rilo ka bruk praong gam kan kandah jang. Abih di nyu lac, hu bruk pambuak gauk di kol pajeng ba pablei salih matuy suan hukum, caga cagar veik khang ngan saong urang jakar ngak bruk: “Bruk padauk, pajeng ba di kol nyu biak kan thau, parabha jeng rilo labik dalam tỉnh piah plaik njaik bruk dauh mboh di dom gah chức năng. Tuk pajeng ba matuy meng Campuchia mai, khol nyu pah dom manuac ghien jru phien di tỉnh, ralo urang umo daok ranaih saong mbuan taong paoh manuac.”

Tui Đại tá Tống Quyết Chiến, Akok Jabat Cảnh sát pacang caga kol tội phạm ma túy - Công an tỉnh An Giang, dom tỉnh di bhum taneran kraong Cuu Long daok lac labik pajeng ba matuy meng Campuchia mai, hadei di nan pajeng tagok Ban raya HCM pablei. Kayua jalan taphai negar atah, kol tội phạm ma túy nyu bleih sahanak yau nan bruk chap mek kol nyu biak kan kandah, brei hu bruk pambuak gauk khang kajap saong dom gah chức năng: “Bruk pacang caga, mesruh saong kol pajeng ba pablei salih matuy di labik taphia negar brei hu pataom prein khang di dom gah. Tukvak anak tal, dom gah pacang caga matuy yau Công an, Hải quan, Biên phòng saong dang gah likuh piah daong lac Viện kiểm sát, piah patagok bruk khan brei gauk thau, pambuak gauk ngak jeng prein khang praong”

  Tui Cục pacang caga ma túy saong tội phạm – Bol lin Biên phòng, matuy ralo meng hu pajeng ba mai meng bhum taphia 3 negar Viet Nam – Lào – Campuchia” tapa dom labik taphia negar An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An,…piah cang tuk lagaih pajeng tame negar drei  atau nao tapa negar ka 3. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bol lin Biên phòng brei thau, kol tội phạm ma túy daok pandar công nghệ thông tin tame pajeng ba saong pandar gaiy gilai pajeng tui jalan tasik. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương ndom lac: “ Matuy lac ba tal rilo duis karei, yau nan ye dom urang jakart gah pacang caga matuy njauk brei hu ilamu glaong, pandar hu công nghệ thông tin; ngak siam bruk pasang iek, duah thau, parabha janih meng tuk camereip dom urang pambuak tal bruk pajeng ba, pablei salih matuy meng gah langiu tame negar hu yau nan meng ngak hu siam bruk.”

Yaom lac hu rilo jalan masruh pacang caga, min urak ini bruk kol pajeng ba pabeli salaih matuy di labik bhum taphia negar Tây Nam jeng oh ka hu jhul kadun lakuk. Piah ngak hu siam jang bruk nan, njauk pataom tame pambuak bruk mesruh pacang ka siam ngan saong bruk pablei salih, pajeng ba matuy suan hukum tapa jalan taphia negar; paglaong bruk pathau khan, cakak ghien matuy, gam haong  nan brei patagok prein ngak saong ilamu ka dom urang jakar ngak bruk pacang caga matuy./.

Urang lang: Aí Nghiêm -  28/12/2020 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân