Thun halei jeng yau nan, tal bilan hajan, ia kandong lac jit ruak pandiak tabiak darah nyu tamuh gilac veik, pambak ruak dalam bhap bini, abih di nyu lac uranaih. Dalam dom adit jiak di ini, ruak pandiak tabiak darah kayua jamok hu virus Dengue daok tamuh khang di dom tinh ban bhum Nam bộ.

 

 

Ruak pandiak tabiak darah Dengue lac ruak njom mbak chip kayua jamoh vằn pambak virus Dengue ba tal. Ruak pandiak tabiak darah Dengue  bhian ngak brei pandiak glaong, tuk la-ar tuk pandiak, gam la-ar yuh yuh. Rup urang ruak meda pandiak meng 39 tal 40 độ C.

 Pandiak meda mboh di harei ka 2 atau harei ka 3 hadei di tuk nyom virut Dengue. Bruk ini meda mboh dalam dom harei, rilo urang ruak trak meda dui atah tal labaih 2 adit. Ruak pandiak tabiak darah meda tagok angaok kalik atau ralo labik di rup pabhap. Tuk mboh hu yau nan, urang ruak njauk padeih padei pak sang, oh tabiak labik hangin, oh menei ia la-ar. Uak rup pabhap meng siuk njuk ia pandao, kayua ia la-ar ngak khang rak darah di kalik min ngak cadu rak darah dalm hatung pruac, ini lac bruk ba tal metai urang ruak pandiak tabiak darah.

 

 Tuk tame bilan hajan, dom amaik ame brei pacang caga jamok kaik uranaih. Pacang caga ruak pandiak tabiak darah Dengue meda hu ngak ngak meng dom bruk sit yau ndih dalam kamo, pacang paning, cu khan ao tah tangin takai, klak ia daok kandong vin taom dar sang

 Tuk oh ka thau pandiak kayua ruak hagait ye juai eng drei menyum dom janih jru ladam trun pandiak, yau jru aspirin atau ibuprofen. Dua janih jru nan ba tal bruk sre darah di urang ruak pandiak tabiak darah Dengue trak jang, gaok mai nyu ngak brei tabiak darah dạ dày mbaun ba tal metai.

 Salih ka bruk nan, meda ngak brei trun pandiak meng bruk karei oh menyum jru. Yau ye, brei urang ruak cuk khan ao lipih, padeih padei labik lahei, tauk siuk ấm angaok dhei, uak thu ia hauk ka urang ruak. Jru trun pandiak tok brei pandar tuk hu tacei pato di bac sĩ. Langi di nan, juai kuah ngin, paik ngin ka urang ruak.

Meyah mboh urang ruak pandiak khang, abih di nyu lac pandiak tuk biar harei sup, kalik bhong meriah, meta darah bhong, gam galok ta-ok..atau dom bruk karei karei dreih yau njom ruak pandiak tabiak darah Dengue, njauk ba nao sang eik ruak chueyn khoa chip piah iek ruak sumu chip, oh iek ruak di sang./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân