Meng Bilan 12 thun 2019, rilo sarak njuak lagaih ngan saong raidiuk bhap bini hu ba tame pandar. Yau, salih ala 1.000 USD di tiem meh tok njuak phat cảnh cáo; yaom jien brei mesre ngan saong anek saih,sinh viên tagok 2,5 trieu dong sa bilan...Kadha "Hukum Negar saong raidiuk" harei ini, khol dahlak likau khan dom asar kadha dalam quy định di Nghị định 88/2019/NĐ-CP saong Quyết định 1656/QĐ-TTg ka dua bruk angaok nan:

 

  Nghị định 88/2019/NĐ-CP ka bruk taong phạt hành chính gah jien padai saong gilang pariak meda hu ba tame pandar meng harei 31/12/2019.

Tui nan, trun khang yaom phạt ngan saong bruk blei, pablei jien negar langiu di dom labik oh hu adat salih bruk taong phạt menmg 80 tal 100 trieu dong yau gauk. Yaom Jien phạt bruk ini iek tui jien negar langiu blei tame atau pablei tabiak takik atau rilo.

 Phạt cảnh cáo meyah jien negar langiu blei, pablei hu yaom ala 1.000 USD

Phạt jien meng 10 - 20 trieu dong meyah jien blei, pablei hu yaom meng 1.000 tal 10.000 USD atau jien blei, pablei ala 1.000USD min ngak suan rilo mbang.

Phạt jien meng 20 tal 30 trieu dong meyah jien blei, pablei hu yaom meng 10.000 -100.000 USD

Phạt jien meng 80 tal 100 trieu dong meyah jien bei, pbalei hu yaom meng 100.000 USD tagok.

Quyết định 1656/QĐ –TTg, hu ba tame pandar meng harei 1/12/2019, Thủ tướng Rajaei tabiak yaom brei mesraiy glaong di abih ngan saong anek saih, sinh viên hu raidiuk kan kandah hu mesre 2,5 trieu dong sa bilan salih ka 1,5 trieu dong sa bilan yau dahlau diah. Jien laba mesre lac 0,55% sa bilan saong jien laba suai bayar tapa harei  lac 130% duk saong laba tuk mesre.

Piah hu mbang tui bruk daong ini, anek saih, sinh viên thun camereip brei hu harak khan trúng tuyển atau harak xác nhận hu tame bac di sang bac; anek saih, sinh viên meng thun ka dua nao, brei hu xác nhận di sang bac ka bruk daok tui bac./.

Urang lang: Aí Nghiêm -3/12

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân