Tukvak tapa, danak dak hu rilo kadha vak, rilo khau tin brei thau ka bruk pacang caga jit Covid-19. Dalam nan hu rilo panuac yau "cách ly”, "giãn cách“, "khẩu trang"...Kadha “Ranam sap bangsa Cam” taduan hu email di urang pang rayo angan Karim daok di palei Cam Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai haong dom urang pang rayo karei karei tangi sua lac: dom baoh panuac “brei daok karei”, “daok atah di gauk” hu makna lac “cách ly” njauk halei ha-oh? Daok urang pang rayo angan Sa Lê, lac urang Cam palei daok di Châu Đốc (An Giang), urak ini lac SV sang bac Đại học Cần Thơ tangi sua lac sap Cam lang panuac “khẩu trang” habar ka nyu njauk. Caong Kadha ranam sap bnagsa Cam langyah brei thau.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân