Pa-ok Hoà Lộc hu pala ralo di 13 xã di huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hu bhap bini Nam bộ jeng yau urang dalam negar takre saong abih di nyu lac hu pablei tabiak dom darak pasar negar langiu saong ba mai rilo jien yau: Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Australia, Nhật Bản... Piah pabak njauk tui hukum  dalam bruk ba pablei saong pambuak bruk pablei salih dalam tukvak mbeik drei tame ngak mbang kinh tế yam tame dunya, bilan 7 thun 2005, HTX Hòa Lộc di huyện Cái Bè hu Cục Sở hữu trí tuệ brei harak khik caga độc quyền Angan je kapol nyaom ka baoh pa-ok  Hòa Lộc. Thun 2009, Cục Sở hữu trí tuệ brei harak khik caga Chỉ dẫn địa lý ka Bruk tacei pato labik ngak tabiak pa-ok Hòa Lộc di UB bhap bini tỉnh Tiền Giang.

Meng bruk jak jeng ini, UB bhap bini tỉnh Tiền Giang daok ba tabiak bruk khik iek saong cak rok patagok drap ar sở hữu trí tuệ tacei pato labik pa-ok Hòa Lộc piah yaih khan praong, khik caga dom siam gheih karei di baoh kayau meng lavik mai saong paglaong yaom baoh pa-ok di Tiền Giang angaok darak pasar dalam taneh ia saong angaok dunya.

  Urak ini, dalam huyện padang hu 2 HTX lac HTX Hòa Lộc, Hợp tác xã Mỹ Lương saong 1 kapol pambuak bruk pala pa-ok Tân Thanh ngan saong taneh pala pa-ok praong abih tih labaih 60 ha. Tapa labaih 10 thun ngak bruk, Hợp tác xã Hòa Lộc peih praong taneh ngak saong hu labaih 100 urang tame, hu taduan harak VietGAP, GlobalGAP ngan saong taneh praong labaih 20 ha saong hu buh jien tame ngak pasiam, peih praong taneh ngak sang xưởng sơ chế- tame paok baoh pa-ok, blei dom jamraih pandar  yau kuang padang ia rao baoh kayau, kuang xử lý nhiệt, kapal pambu baoh pa-ok, labik pa-auk khí etylen, sang la-ar…Meng nan, pa-ok Hòa Lộc khik hu siam asar baoh pa-ok, trun takik khat lahik hadei di tuk paik baoh saong patagok yaom jang jeng yau tukvak khik piah.

Gam haong nan, bruk padang dom kapol ngak pa-ok jeng ba mbuan lagaih piah pambuak saong dom siêu thị, doanh nghiệp dalm saong langiu tỉnh ngak saong pablei tabiak negra langiu. Meng nan, hu labik pablei tani tanat ka baoh pa-ok. Anak tal, Jabat ngak nong huyen Cái bè, tỉnh Tiền Giang daok pachreih  saong daong urang pala pa-ok Hòa Lộc pataom tame ngak tui tanut chuẩn GAP, ba ilamu khoa học tame pandar ngak tui pambuak saong doanh nghiep  piah nagk tabiak chuỗi giá trị saong khik brei hu labik pablei  tani tanat, khang kajap. Bruk nan rik tame ngak brei mboh angan je saong peih tabiak rilo jalan siam lagaih birau ka pa-ok Hòa Lộc.

Urang lang: Aí Nghiêm- 30/12/2020

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân