- Ông LÊ MINH TẤN, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM brei thau: Urak ni, bruk langyah brei taneh kubo di Nghĩa trang Chính sách TPHCM (di  huyện Củ Chi) hu brei ka dom urang  hu buh pren ka  cách mạng bahrau metai, oh langyah brei taneh dahlau di tuk metai  .

 

-Urang buh pren  ka  cách mạng hu taduan brei kubo  Nghĩa trang Chính sách TPHCM nan lac: Dom urang cách mạng lão thành (urak ni dom urang ni kayua  Thành ủy TPHCM tacei khan); Amaik Việt Nam anh hùng; dom urang hu tuk vak hu mbaok tame  2 mbang mesruh ; iurang jakar padeih hưu, urang jakar dok ngak bruk hu  hệ số lương ngan song urang likei  4,65 song urang kamei  4,32 tagok; thương binh hạng 1/4 song 2/4; bệnh binh hạng 1/3 song  2/3; gauk gar di liệt sĩ dok mbang trợ cấp, urang hu buh pren ka cách mạng dok mbang trợ cấp; urang dahlau deih ngak bol lin.

 

-Harak likau taneh kubo di Nghĩa trang Chính sách TPHCM (Củ Chi) hu: harak chứng tử (atau harak adat  brei kubo); harak yaih khan di  Phòng LĐTB-XH quận huyện labik urang metai dok  song mbang tui sarak (ngan song urang hu buh pren ka taneh ia); harak yaih khan di Bảo hiểm xã hội quận huyện (ngan song urang jakar padeih bruk); harak yaih khan di jabat khik ramik gam tui  bản sao quyết định jien bilan di urang metai (ngan song urang jakar dok ngak bruk). Gauk gar di urang metai pabak ginup harak gar nan  taom gaok Sở LĐTB-XH dalam harei ngak bruk.

 

-Harei padeih puac adit, harei lễ tết…gauk gar di urang metai hu gaok tapak Ban Quản trang di Nghĩa trang Chính sách TPHCM. Bruk brei taneh kubo oh mek jien . Daok bruk ngak kubo  kayua gauk gar dalam sang palih ruah pandap ngak ka nyu lagaih haong jien ndo di sang drei./.

Đối tượng được an táng tại Nghĩa trang Chính sách TPHCM                       

                     

            Nghĩa trang Chính sách TPHCM hiện đang được chỉnh trang, đầu tư mở rộng với quy mô lớn. Một số người băn khoăn là có thể xin được cấp phần mộ tại Nghĩa trang Chính sách TPHCM cho thân nhân trước khi qua đời hay không?Về vấn đề này, lãnh đạo Sở LĐTB-XH TPHCM- đơn vị quản lý Nghĩa trang Chính sách  có câu trả lời như sau:

 

- Ông lê minh tấn, giám đốc sở Lao động Thương Binh Xã hội  tphcm cho biết: Hiện nay, việc giải quyết cấp đất mai táng tại Nghĩa trang Chính sách TPHCM (tại huyện Củ Chi) được áp dụng đối với trường hợp người có công với cách mạng vừa từ trần, không giải quyết cấp đất trước khi từ trần.

-Đối tượng người có công với cách mạng được tiếp nhận an táng tại Nghĩa trang Chính sách TPHCM theo quy định gồm: Các đồng chí cách mạng lão thành (hiện đối tượng này do Thành ủy TPHCM giới thiệu); Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí có quá trình tham gia 2 cuộc kháng chiến; cán bộ nghỉ hưu, cán bộ đương chức có hệ số lương đối với nam 4,65 và nữ 4,32 trở lên; thương binh hạng 1/4 và 2/4; bệnh binh hạng 1/3 và 2/3; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng; cựu chiến binh.

-Hồ sơ xin cấp đất mai táng tại Nghĩa trang Chính sách TPHCM (Củ Chi) gồm: giấy chứng tử (hoặc giấy phép mai táng); giấy giới thiệu của Phòng LĐTB-XH quận huyện nơi người từ trần thường trú và hưởng chế độ chính sách (đối với diện chính sách có công); giấy giới thiệu của Bảo hiểm xã hội quận huyện (đối với diện cán bộ hưu trí); giấy giới thiệu của cơ quan quản lý kèm bản sao quyết định lương của người từ trần (đối với diện cán bộ đương chức). Thân nhân người từ trần cung cấp đủ giấy tờ nêu trên liên hệ Sở LĐTB-XH trong ngày làm việc.

-Ngày nghỉ cuối tuần, lễ tết…thân nhân người từ trần có thể liên hệ trực tiếp Ban Quản trang tại Nghĩa trang Chính sách TPHCM. Việc cấp đất mai táng không thu tiền. Riêng việc xây mộ do gia đình thân nhân tự chọn chất liệu vật liệu xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình./.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân