Mban Agama Raja-ei hu ieu urang pal akaok agama tacei pato dom kapul nyaom agama, halau janeng, urang tui agama saong dom labik ngak adat di agama, padeih chip dom bruk ngak di agama hu pataom rilo manuac urang

Sangmegik Jamiul Isalamic Q. Phu Nhuan, Ban raya HCM

  Anak bruk rah tabiak khang di jit COVID-19, dom harei jaik di ini, Mban Agama Raja-ei hu tabiak harak payua tal dom kapul nyaom agama ka bruk jhul pakhang  pacang caga COVID-19. Tui nan, Mban Agama Raja-ei hu ieu urang pal akaok agama tacei pato dom kapul nyaom agama, halau janeng, urang tui agama saong dom labik ngak adat di agama, padeih chip dom bruk ngak di agama hu pataom rilo manuac urang. Mban agama Raja-ei jeng pandar dom kapul nyaom agama patagok bruk pandar công nghệ thông tin, duh ka bruk ngak adat cambat agama meng atah. Ngan haong Hội đồng Giám mục Việt Nam saong Hội thánh Tin lành Việt Nam, tacei pato ini njauk di tuk tame bilan lễ Phục sinh, kayua yau nan ye, dom hội thánh hu brei peih ngak dom thánh lễ tui jalan trực tuyến. Dahlau di nan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam jeng hu harak pandar dom Giáo hội Phật giáo dom tỉnh tacei pato dom baha oh peih ngak Phật đản tui jalan pataom rilo manuac, oh raok radaih bingu saong peih ngak bruk daoh tamia salam uan. 

Hadei di tuk Thủ tướng  tabiak lệnh cách ly xã hội, rilo siêu thị hu khik salamat ka tui mai blei meng dom bruk yau: dut iek thân nhiệt, caik ia rao tangin pametai anek ruak di pabah mbang tame tabiak .... Di dom quầy pandap atau quầy kuhria jien, rahra meda dang tui labik cih inem ala sàn khik atah di gauk 2m. Gam tui di nan, dom siêu thị bhian peih loa khan brei bhap bini thau saong ngak njauk dom bruk pacang caga khik salamat ka drei saong ka rahra.Min, bruk ni oh lac thei jeng ngak tui, yaom lac hu ramik labik dang, min biak rilo urang jeng ka oh ngak tui bruk dang atah gauk ka salamat. Dalam 15 harei cách ly xã hội, mikva njauk ngak tui dom bruk salamat piah khik ka rup drei dalam bilan jit ruak.

Rilo labik daok paphat brei saoh aia, pandap mbang ka bhap bani daok hu mboh rilo angaok dom canah jalan di bal raya Hồ Chí Minh. Rilo urang diuk rai meng bruk pablei vé số, urang taha metui medhar daok sa drei, urang kan kandah, urang ngak - lahik bruk ngak... daok gaok kan kandah tuk peih ngak sarak brei daok karei taong abih bol bhap rah ra piah pacang caga COVID-19, kayua lac dom urang ini lahik abih yaom jien mek tame biak takik di drei. Yau nan min, dom urang ini mboh bui hatai jang tuk dom harei tapa, karja puk palei, dom kapul nyaom saong taong abih manuac urang hu hatai ngak pahla di bal raya HCM hu nao tal labik, brei saoh dom thùng mì tôm, dom mbao brah atau dom pok lisei huak...

Ninh Thuận daok dang anak bruk pandiak bhang biak trak kayua langik pandiak dui atah, dom binek, kênh thủy lợi thu ia, yaok ribau ha phun pala saong anek athur raong daok gaok kan kandah kayua kurang ia. Ninh Thuận urak ni lac labik raong pabo rilo dalam negar, taong abih tapon hu 165.000 drei. Pabo di labik ni raong piah mek ralaow, oh mek blau yau dom negar laar karei. Di huyện Thuận Nam, labaih 54.000 drei pabo daok kurang pandap mbang saong ia manyum. Ong Lê Huyền, akaok UB bhap bini huyện Thuận Nam  brei thau, anak tal, mayah gaok kan kandah jang, huyện meda daong  mikva ba tapon pabo nao tal labik karei hu ganap ia manyum saong kaya mbang piah patrun khat lahik kayua pandiak bhang.

 Bộ phim truyền hình hu angan “dom harei oh van hu” meda hu brei tagok riyak meng harei 6/4 angaok kênh VTV1, Rayo papar binguk Việt Nam; atah tui kuhria lac 40 tập (tukvak 25 minit sa tập). “Dom harei oh van hu” lac bộ phim truyền hình hu ngak dalam tuk jit COVID-19 daok ngak kan kandah tal taong abih gah di rai diuk. Dom kadha kan kandah di bol bhap rah ra jeng hu ndom tal dalam phim yau: Bhap bani ba gauk nao blei piah pandap panda kaya mbang, padauk pandap, tagok yaom, tin ja, nduac tabiak truh labik brei daok karei… Min prong di abih, “Dom harei oh van hu” nyu brei mboh dalikan ka hatung hatai manuac sia, ý thức trách nhiệm di yaok urang ngan haong bol bhap rah ra, bruk gul pataom saong sa tangin haong gauk, thau dhal phol ngan haong dom urang daok ngak bruk di gah akaok pacang caga jit.

Thác San Rafael daok dalam mblang bein Cayambe Coca saong lac thác glaong abih di negar Ecuador, glaong 152 mét daok thu ia hadei tuk sa lubang bí ẩn mblo tabiak di kraong pabak ia ka thác ni. Hu rilo harak gar gah ilamo khoa học brei mboh lac bilai thủy điện meda ba tal bruk nan ngan saong kraong ia”. Đập thủy điện kayua công ty Trung Quốc SinoHydro padang ngak saong peih pakak di thun 2016 yaom lac oh daok angaok kraong min hu sa danao hu ia salih jalan nduac piah halang klaak 90-100% trầm tích meng kraongdahlau di tuk ia nduac tal đập thủy điện. Trầm tích hu makna yau sa tal khik caga ka kraong, daong khik ka ala kraong oh njauk ia glut jaleik.

Lang yah ka bruk yaok ribau kalaok bhau talang di Vũ Hán, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã javap jaleiy kênh papar binguk BFM di Pháp, ndom lac: "langiu di labaih 2.500 urang metai di bal ini kayua Covid-19, jaik 10.000 urang metai kayua dom makna karei saong bhau talang oh ka hu taduan mek nao sang kayua adat pacang cakak. Khaol dahlak oh padauk manuac urang metai saong dom urang metai nan, lac njauk abih".

Urang jaka Anh brei thau negar ni meda brei sa harak chứng nhận ka dom urang njom Covid-19 abih ruak atau hu miễn dịch haong ruak ni piah dom urang ni samar drah nao ngak bruk veik saong adat pacang kakak hu yah klaak tui labik. Meng harak ni, rilo urang ngak bruk di Anh meda samar mai ngak bruk veik bo oh duh hatai lac njom Covid-19 saong tuk nan negar Anh meda yah klaak dom lệnh phong toả, pasiam veik dom bruk ngak kinh tế. Min, bruk ni daok tui  bruk dut iek kháng thể bo rajaei Anh daok caong peih tabiak ngak praong./.

Urang lang: Thu Thảo –Thụy Sĩ

Trang tin  4/4/2020  09:17:41

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những ngày gần đây, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành công văn gửi các tổ chức tôn giáo về việc đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19 . Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị lãnh đạo giáo hội hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở thờ tự, dừng ngay tất cả các hoạt động tôn giáo tập trung đông người. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị các giáo hội tăng cường sử dụng phương tiện công nghệ thông tin, phục vụ sinh hoạt tôn giáo từ xa.Với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Hội thánh Tin lành Việt Nam, chỉ đạo này đến vào đúng mùa lễ Phục sinh, vì vậy, các hội thánh đã quyết định tổ chức các thánh lễ theo hình thức trực tuyến. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có văn bản yêu cầu Giáo hội Phật giáo các tỉnh chỉ đạo các chùa, cơ sở tự viện không tổ chức lễ Phật đản theo hình thức tập trung đông người, không rước xe hoa và tổ chức văn nghệ chào mừng.

  Sau khi Thủ tướng ban hành lệnh cách ly xã hội, nhiều siêu thị đảm bảo an toàn cho khách đến mua sắm bằng các biện pháp như: đo thân nhiệt, trang bị nước rửa tay sát khuẩn ở cửa ra vào .... Ở các quầy thực phẩm hay quầy tính tiền, người dân sẽ đứng theo vị trí đánh dấu dưới sàn nhà nhằm đảm bảo cách nhau 2m. Song song đó, các siêu thị sẽ thường xuyên phát loa để người dân đến mua sắm biết và thực hiện đúng các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn cho mình và cho cộng đồng.Tuy nhiên, việc làm này không phải ai cũng tuân theo, dù đã có bố trí vị trí đứng, nhưng nhiều người vẫn chưa thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách an toàn. Trong 15 ngày thực hiện cách ly xã hội, người dân cần tuân thủ các biện pháp an toàn tối thiểu nhằm bảo vệ bản thân trong mùa dịch.

Nhiều điểm phát nước, đồ ăn miễn phí cho người dân bắt đầu xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh. Nhiều người sống bằng nghề bán vé số, người già neo đơn, người khó khăn, lao động mất việc... đã trở nên khó khăn hơn khi thực hiện chỉ thị cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, bởi hầu như họ mất đi nguồn thu nhập ít ỏi của mình. Thế nhưng, họ đã cảm thấy ấm lòng hơn khi những ngày qua, chính quyền, các tổ chức xã hội và cả những cá nhân có lòng hảo tâm tại TPHCM  đã đến tận nơi phát những thùng mì tôm, những bao gạo hay những suất ăn miễn phí...

Ninh Thuận đang đối diện với hạn hán khốc liệt bởi nắng nóng kéo dài, các hồ chứa, kênh thủy lợi cạn khô đáy, hàng nghìn ha cây trồng và vật nuôi đang chật vật vì thiếu nước. Ninh Thuận hiện là thủ phủ cừu của cả nước, tổng đàn 165.000 con. Cừu ở đây nuôi để lấy thịt, không lấy lông như các nước xứ lạnh. Tại huyện Thuận Nam, hơn 54.000 con cừu đang thiếu thức ăn và nước uống. Ông Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam  cho biết, tới đây, nếu tình hình càng gay gắt, huyện sẽ hỗ trợ bà con di chuyển đàn cừu đến nơi khác có đủ nguồn nước và phụ phẩm nông nghiệp nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán.

Bộ phim truyền hình mang tên “Những ngày không quên” sẽ lên sóng từ ngày 6/4 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; độ dài dự kiến là 40 tập (thời lượng 25 phút/tập). “Những ngày không quên” là bộ truyền hình được thực hiện ở một thời điểm đặc biệt khi dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới các mặt của đời sống xã hội. Những vấn đề bất cập của xã hội đều được đề cập trong phim như: Người dân đổ xô đi tích trữ thực phẩm, găm hàng, tăng giá, tin giả, trốn cách ly… Nhưng quan trọng nhất, “Những ngày không quên” làm nổi bật lên câu chuyện về tình người, ý thức trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, sự đoàn kết và chung tay, sự tri ân với các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thác San Rafael nằm trong công viên Cayambe Coca và được ghi nhận là thác cao nhất nước Ecuador  với mức 152 mét bỗng nhiên cạn nước sau khi một hố tử thần bí ẩn xuất hiện trên dòng sông “cấp nước” cho thác này. Có nhiều dữ liệu khoa học và bằng chứng cho thấy đập thủy điện có thể gây hiệu ứng như vậy với một dòng sông”. Đập thủy điện do công ty Trung Quốc SinoHydro thi công và khánh thành năm 2016 tuy không nằm trên dòng sông nhưng lại có một hồ chứa nước chuyển dòng có nhiệm vụ loại bỏ 90-100% trầm tích từ sông trước khi nước vào đến đập thủy điện. Trầm tích đóng vai trò như một lớp bảo vệ cho lòng sông, giúp ngăn cách đáy sông khỏi nước xói mòn.

Lý giải về hàng nghìn lọ tro cốt ở Vũ Hán, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Dã trả lời kênh truyền hình BFM của Pháp, khẳng định: "Ngoài hơn 2.500 người chết ở thành phố này vì Covid-19, khoảng 10.000 người chết vì những nguyên nhân khác và tro cốt chưa được nhận về vì lệnh phong tỏa. Chúng tôi không che giấu số người chết và các số liệu là chính xác".

Nhà chức trách Anh cho biết nước này có thể sẽ cấp một chứng nhận với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh hoặc có miễn dịch với bệnh này để những người này sớm quay lại làm việc và lệnh phong toả được gỡ bỏ từng phần. Với chứng nhận này, nhiều người lao động tại Anh có thể ngay lập tức quay trở lại làm việc bởi không còn lo ngại nguy cơ nhiễm Covid-19 và khi đó nước Anh có thể từng bước gỡ bỏ các lệnh phong toả, khôi phục các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, việc này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả của phương pháp xét nghiệm kháng thể mà chính phủ Anh đang muốn tiến hành trên diện rộng./.

Biên soạn H.Thủy

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân