Dom kadha pato di danak dak “Tal bac oh hu khoảng cách” kayua Rayo papar binguk Kỹ thuật số VTC peih tabiak meng harei 6-4 meda daong ka anek saih ôn luyện bruk bac da-a piah kuhria caga ka mbang pakacah THPT negar 2020, pamaong tal bruk xét công nhận tốt nghiệp tapa dom kadha pato angaok rayo papar binguk. Danak dak “Tal bac oh hu khoảng cách” meda hu daong ka anek saih bac megru di tuk halei jeng hu saong di labik halei jeng hu. Urang vak Minh Hường hu kadha vak brei thau:

Rilo anek saih bac angaok internet tui kadha di tal bac 

  Asal kadha dom bài giảng hu kaka kajap haong đề thi THPT negar dom thun jaik di ini saong đề thi tham khảo di thun 2020. Dom kadha pato meda pataom veik kiến thức pasak saong njauk caik hatai nan lac oh nao tame biak dalam dom kiến thức kan saong biak kan. Gru pato jeng hu parabha dom bài tập, tacei pato tui jalan ngak yaok kadha tui yaok chuyên đề. Gru Nguyễn Thanh Tùng, gru pato môn Toán di Hệ thống Pato megru Hocmai brei thau:

    Dom kadha pato trực tuyến kayua hệ thống pato megru bac miat ngak tabiak tuk halei jeng hu đầu tư biak tani tanat gah asal kadha. Danak dak tui kajap haong danak dak khung kayua Mentri Pato megru ba tabiak. Kayua yau nan ye, ngan haong dom anek saih daok ôn luyện mbang pakacah THPT negar angaok riyak papar binguk tapa dom kadha pato di Bac miat jeng yau dom adei daok tui bac dom danak dak online di hệ thống pato megru Bac miat njauk kham merat bac tuần tự, ginup abih saong peih ngak njauk tui dom caong khin di tuk bac.

Tui kuhria Mentri pato megru meda pataom veik asal kadha di học kỳ 2, tal 12 nan ye asal kadha pato jeng hu ramik veik tui jalan ini. Kayua yau nan ye, anek saih njauk tui iek thông tin piah bac saong ôn tập ka nyu njauk. Gru Phạm Hữu Cường, gru pato môn Ngữ văn brei thau:

  Kayua thun ini gaok kan kandah di jit SARS- CoV-2 yau nan ye dom anek saih njauk caik hatai tal bruk cập nhật thông tin, sarak pakacah meng Mentri pato megru ka dom asal kadha tinh giản, brei patrun, jeng yau pambauk pagam haong đề thi tham khảo hu ba tabiak piah meng nan ôn tập ka nyu njauk jang, hu kein laba jang.)

Meng tukvak tui kuhria 30 kadha pato ka yaok môn bac, yaok kadha pato meng 45 minit tal 60 minit. Dom kadha pato di Rayo papar binguk Kỹ thuật số VTC papar riyak kayua dom gru pato hu rilo ilamu pato tacei tapak saong trực tuyến di Hocmai.vn. Ong Phạm Giang Linh – Tổng Giám đốc Hệ thống Pato megru HOCMAI brei thau:

Ngan haong danak dak papar binguk VTC, Hocmai hu padang ngak sa  kênh sua tangi javap jaleiy saong kênh taom gaok tapak haong jalan ngak ini  nyu biak karei saong nyu hu daong taong abih ka mô hình bac angaok papar binguk bo kurang bruk tương tác. Tuk halei dom ayut jeng meda ngak hu chip bài tập hadei di yaok van bac dreih yau angaok tal bac piah brei thau lac drei thau hu kiến thức nan, jeng yau ayut meda sua tangi javap jaleiy, taom gaok haong taong abih dom ayut hu mbaok tui bac angaok rayo papar binguk haong drei.)

Dom môn bac tui kuhria meda papar riyak nan lac Toán, Ngữ văn, Sap Anh saong 2 tổ hợp môn Khoa học tự nhiên saong Khoa học xã hội, dalam nan tổ hợp môn Khoa học tự nhiên hu dom môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, tổ hợp môn Khoa học xã hội hu dom môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Dom kadha pato meda hu ngak bahrau saong peih gilac di rilo tukvak karei di gauk angaok 2 kênh di Rayo papar binguk Kỹ thuật số VTC nan lac VTC8 saong VTC11. Tukvak papar riyak tui kuhria lac 15 adit./.

 Urang lang: Jasi - 4/4         

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân