Uranaih dok menei ia ala danao krong tui hatai takre 

Dom jalan pacang caga uranaih mblung ia

Tuk halei jeng pacang sre saong kajap  dom pandap caik ia yau bingun ia, thung ia, phein ia, danao ikan,… yaom lac drei mboh ia biak kaoh. Siam di abih, jhui caik ka uranaih sit main ta-eng– tuk halei jeng caik meta mong!

Ngan song uranaih prong, pato pakai anek biak cambaih laih ka bruk oh nao main labik jiak danao, krong, ribong …

Brei anek bac caluai ia meng tuk dok sit, min  drei brei thau dom bala meda rah tabiak tuk bac caluai ia, kayua yau nan ye njauk dong ka gru pato mong iek anek, jhui caik ka sa gru pato khik iek biak rilo uranaih tuk bac caluai ia   .

Song njauk kanal hadar, tuk uranaih thau caluai ia , krong biak dalam, ia nduac biak khang jeng mbuan ba tal bala!

Meyah bruk jhak di abih rah tabiak, drei njauk ngak hagait?

Tukvak siam di abih piah dong ka uranaih bo khol hulin bhian ieu lac  “tuk vak ameh” dok dalam tangin di drei. Biak di nyu lac tuk bruk oh sahneng tal nyu rah tabiak, hu takik menuac urang dalam khol drei khik hu bình tĩnh piah langyah; nan ye, bruk khan brei thau dom jalan cấp cứu ka tong abih  menuac sia lac bruk biak praong, piah ka drei meda nyim urang karei daong brei meyah drei oh eng drei langyah hu.

Brei kanal hadar cambaih dom jalan cấp cứu hadei ni, ngak biak samar song biak njauk piah oh klaak tapa “tuk vak meh” ba tal bruk diuk – metai di uranaih.

Khang sap Preo ieu piah taduan hu bruk dong meng dom urang dok jiak taphia (nyim urang ieu phone ka 115 piah urang mai daong - meyah hu)

Samar ba uranaih njauk bala tabiak truh ia

Caik uranaih di mengaok mbaok thu, siam mekre,

Cấp cứu baoh hatai padeih megei, padeih suak yava (khol hulin hu ndom tal bruk ni dalam kadha vak hadei)

Hadei di nan ba uranaih nao tal labik y tế jiak di abih.

Oh ngak yau Yuan lac “xốc nước”, ta-ơ pui atau taglung pakaong kayua ngak yau nan nyu suai damuai bruk  cấp cứu baoh hatai padeih megei, padeih suak yava. Njauk hadar lac “Tuk vak meh” dalam cấp cứu mblung ia lac  Cấp cứu baoh hatai padeih megei, padeih suak yava, dak suai damuai ye ruak glaow akaok dak patagok  song dom labik kurang oxy dak dui atah, ba tal metai atau ruak glaow akaok biak trak./.

Urang lang: Hanipha -4/6

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân