Ninh Hải lac huyện bhum taneran taphia tasik di tỉnh Ninh Thuận, hu labaih 22.350 baoh sang, dalam nan baoh sang urang Cam meblah labaih 7,1%. Hu tỉnh palih ruah tame ngak iek Danak dak “Padang ngak palei pala birau dalam tuk đô thị hóa di huyện tuk vak 2017 -2020”, huyện Ninh Hải daok kham merat piah hu jeng huyện padang ngak palei pala birau di tỉnh thun 2020.

 Mbiah tal ini, Ninh Hải hu 6 dalam 8 xã hu brei angan lac xã mek hu tanut chuan palei pala birau. Tui ong Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải, mbaok meta palei pala di huyện dak harei dak salih birau, kinh tế -xã hội cak rok patagok; raidiuk mbang ngui, daok dang di bhap bini hu patagok; an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội hu pakhang. Tapa dom jalan pathau khan, jak ba, bhap bini hu alin brei labaih 7.200 met vuong taneh saong rik tame 2.875 harei ngak bruk. Dalam huyện hu buh jien tame ngak brei salah labaih 12 km ribaong pakat II, pakat III, patagok taneh pala drak ginup ia pruh, ba mai kein laba dalam bruk salih janih phun pala; ngak salah 83 km jalan mbak nao mai dalam dom palei, ba mbuan lagaih ka bruk pajeng ba jeng yau nao mai di mikva.

 Langiu di bruk patagok ribaong ba ia pruh, jalan mbak, Ninh Hải daok pataom tame patagok bruk pala drak kak kajap haong rami ramik veik gah ngak nong, salih jalan ngak kinh tế palei pala, paglaong jien mek tame di bhap bini. Meng phun jien di Danak dak pakat negar padang ngak palei pala birau saong pablak tame dom phun jien karei, Ninh Hải peih ngak rilo bruk yau pala nho, tỏi, padai; raong limo; raong dom janih ikan hadang hu laba. Mboh anak meta lac, bruk padang dom bhum taneh pala drak yau: Bhum taneh pala nyo Thái An, xã Vĩnh Hải; palei Thành Sơn, xã Xuân Hải; bhum pala tỏi, lasun lac 2 xã Thanh Hải saong Nhơn Hải; pala rabung mang tay xanh xã Xuân Hải; raong ikan hadang 100 ha di xã Nhơn Hải; pala kaya  ikan dalam ia 500ha di bhum tasik Đầm Nại. Urak ini, Ninh Hải daok peih bruk pala drak tui jalan mblang hamu praong pambuak saong chuỗi giá trị di phun padai.

       Tui Ban tacei jalan dom Danak dak bruk ngak negar huyen,, tukvak 2016-2020 tui bộ tieu chi birau, kayua hu dom tieu chi brei tagok mức yau nan ye dom xã mek hu tanut chuan blaoh njauk  kham merat piah khik hu tanut nan atau tagok jang chỉ tiêu di tiêu chí: ribaong ba ia, cơ sở ilamu, thông tin saong truyền thông, jien mek tame, bruk pala drak, y tế, hệ thống chính trị saong hukum. Ngan saong 2 xã Vĩnh Hải saong Nhơn Hải, tui  bruk ba tabiak lac puac thun ini kham merat xã Vĩnh Hải mek hu tanut chuẩn xã palei pala birau saong xã Nhơn Hải mek hu chuẩn di thun 2019.

          Gam saong bruk daok pamaong tal nan lac taong abih 8 xã mek hu tanut chuẩn palei pala birau, Ninh Hải daok njauk ngak ka nyu salah 9 tieu chí di danak dak huyện padang ngak palei pala birau. Piah ngak hu dom tiêu chí nan, Ninh Hải brei patagok bruk pathau khan, jak ba bhap bini rik jien padai, taneh, harei ngak bruk, pablak dom phun jien piah ngak danak dak padang ngak palei pala birau. Bruk praong lac quy hoạch pala drak pambuak saong bruk padang HTX, caik hatai sang ka  jak ba bhap bini tame ngak iek saong pambak praong dom bruk ngak nong, tame ngak kinh tế kapol nyaom./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân