Ngan saong kapol nyaom, menuac urang raong athur njauk brei ngak tui dom bruk yau ini: hu var ro, labik raong brei lagaih saong athur raong; Brei ginup pandap mbang, ia menyum hacih; caga ruak saong iek ruak tui hukum di thú y; oh taong paoh, oh ngak pap athur raong.

- Dalam tuk pajeng ba athur raong: pandar radaih, pandap pajeng  athur ka lagaih, laneng lahei, takik paoh ginuk ngak brei pandik, huac ka athur; pabak ginup pandap mbang, ia menyum hacih ka athur; oh taong paoh, oh ngak pap athur raong.

- Lingiu di nan, labik sik ngak rilow athur brei hu labik khik piah haci hacih; brei hu ginup ia menyum ka athur dalam tukvak cang sik rilow; takik ngak brei athur raong huac, pandik.  Oh taong paoh, oh ngak pap athur raong; brei hu jalan ngak ka athur var drei dahlau di tuk sik ngak rilo; oh brei ka thur raong mboh bruk sik ngak rilo taphon di drei.

Paka 12 Hukum Raong glang 2018 hu 14 bruk oh brei ngak dalam raong glang, salih ka 7 bruk dalam Pháp lệnh ka Pajiah athur raong 2014. Njauk caik hatai tal dom bruk oh brei ngak yau ini:

- Pandar jru kháng sinh buh tame pandap mbang piah ngak brei athur samar praong.

  - Pandar, ba jru, pandap, bơm ia tame rup athur, ralow athur dalam nan hu pabui, manuk, ada… piah pablei salih bleik saleik.

- Tathuak ia nerak tachrauk tapak meng bruk raong athur tame labik mek ia nerak tachauk tui quy định di hukum khik caga alam moi truong./.

Urang lang: Aí Nghiêm -7/1

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân