Mbiah tal ini, bruk bac megru saong ngak tui jalan diukrai siam mekre di Chủ tịch Hồ Chí Minh hu urang jakar, urang đảng saong bhap bini di tỉnh Trà Vinh ngak tui tapa dom bruk ngak cambaic laic saong dak harei dak hu rilo urang hadah krah. Dalam nan, hu ong Thạch Dươl daok di palei Bà Giam A, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải lac urang yau sa kareih camin hadah.

Thun 2011, tuk xã Đôn Xuân birau peih ngak danak dak padang palei pala birau, jalan mbak di xã jeng yau di puk Bà Giam A biak kan nao mai. Yau nan min, tuk peih ngak jalan mbak tui bruk ba tabiak Karja saong bhap bini daong gauk ngak, ye thei jeng oh khin rik tame. Thau hu hatai sahaneng di mikva, lac urang jakar Mặt trận, ong Thạch Dươl halan hatian kaoh brei jaik 200met vuong taneh saong jak ba gauk gar but pajaih rik tame daong prein yawa, harei ngak bruk…Tok dalam tukvak katut panak, jalan mbak galuk, galak, gluh baok harei hlei hu jeng jalan tuh betong praong jaik 2 met tapen hamu padai, thei jeng mboh bui sambai. Ong Thạch Phên, ndih tapui saong praong tagok di palei Bà Giam A lac, meng danakdak nan bo mikva dak harei dak jaik gauk jang dalam akaok sahaneng jeng yau bruk daok dang:  “ Meng kan jalan ini gluh bok ralo, pajeng ba pandap panda kaya nong tame tabiak biak kan. Hu sa-a Dươl kham jak ba, ginum biai piah jak ba ngak tui jaln Karja saong bhap bini daong gauk ngak saong sa-ai brei rik dahlau meng hu yau harei ini. Tuk jalan ngak hu salah blaoh, mikva thei jeng uan tabuan, bui sambai”

Meng hu urang abih hatung hatai daong ka bhap bini, bo palei Bà Giam A lac labik dahlau diah hu labaih 30% baoh sang kathaot, yaok thun mek hu angan palei Ilamu, bloh palei ilamu – palei pala birau meng thun 2014 mbiah tal ini. Abih di nyu nan lac, thun 2017 palei hu ngak jalan tuh menyek praong 6 met, tapa palei labaih 1km jalan, sa mbang tra hu bruk daong jak ba di ong Thạch Dươl jalan samar ngak hu salah. Hu jalan menyek, ong jak ba mikva rik jien tame ngak got gom menyek trauc hadah, daok dom baoh sang daok tapen dua gah jalan brei khik ramik hacih sa-at. Ong Thạch Dươl lac, hu bhap bini jia tame nan kayua bruk hagait ong jeng kham merat ngak brei salah, bo bruk ngak hu nan mai meng bac megru tui Wa Ho: “ Dahlak bac megru tui Wa Ho ka bruk abih hatung hatai ka bruk ngak, bruk hagait jeng brei ngak siam jang. Hu yau nan mikva meng jia meng ranam, bruk jak ba biak mbuan, mikva tuk halei jeng ngak tui. Ndem ka bruk rik jien, dahlak oh lac jak ba mikva dalam palei bo gam palei karei piah blei tapuk siphau alin anek saih, ngak got menyek truac hadah.”

 

Lac sa urang jakar Mặt trận, urang hu angan je, yaok thun ong daok jak ba ayut sahabat, urang ngak pahala daong meng 100 tal 200 paok pandap ka baoh sang kathaot, jaik kan kathaot; daong brei tapuk siphau ka anek saih kathaot. Tapa nan, rik daong karja palei ngak siam dom sarak an sinh xã hội, padang ngak palei pala birau. Langiu di nan, yaom lac biak thuvi thuvar rilo bruk min ong daok pato toán ka tal bac di sang baha. Đại đức Thạch Bảy Ly, lac sa dalam dom urang pato sap horoh Khmer di baha Bà Giam brei thau: “ Ong Thạch Dươl  lac urang đảng saong daok lac urang di kapol gru pato sap Khmer di baha. Kayua lac urang jakar palei, yau nan ye hu lagaih jang dalam bruk jak ba rik daong an sinh xa hoi. Yaok thun ong jeng hu  pandap alin ka anek saih bac di baha jeng yau bac phổ thông.”

 

Ong Hồng Chiến Trường, Akok UB Mặt trận Negar xã Đôn Xuân lac: bruk bac megru saong ngak tui jalan diukrai siam mekre di HCM tukvak tapa hu rilo urang jakar, bhap bini dalam xã abih hatai ngak tui. Dalam nan hu ong Thạch Dươl  urang jakar abih hatai ka bruk ngak, rik prein yawa, rik jien drap ar piah ngak siam bruk dak padang palei pala birau saong an sinh xa hoi. Dom rik daong nan di ong hu makna biak praong kayua pachreih urang halan hatian dalam bhap bini.

 

“ Ong Thạch Dươl lac urang hu rilo rik daong ka puk palei. Ong oh lac jak ba dom baoh sang bhap bini dalam palei rik tame phun kayau, njam patam, taneh riya  bo baoh sang ong daok halan hatian brei taneh riya, rik daong padang ngak palei pala birau. Bruk ngak nan di ong brei mboh jalan tacei pato di Đảng ka bruk bac megru saong ngak tui Wa Ho tapa bruk ngak cambaic laic.”

 

 Di Trà Vinh daok hu rilo urang jakar, urang đảng bangsa Khmer naih gheih dalam bruk bac megru saong ngak tui jalan diuk rai siam mekre di Chủ tịch Ho Chi Minh yau ong Thạch Dươl. Kayua ngan saong urang, caong khin bruk bac megru saong ngak tui Wa Ho hu tame dalam saong hu pambak praong  ye yaok urang jakar, urang đảng brei ngak dahlau dalam dom bruk jak ba saong tuk halei jeng iek praong bruk bac megru saong ngak tui jalan diukrai siam mekre di Wa Ho lac jalan tacei ba ka yaok bruk ngak./.

 

 

Ông Thạch Dươl – học tập và làm theo tấm gương Bác

để cuộc sống càng tốt đẹp hơn

 

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên và nhân dân ở tỉnh Trà Vinh thực hiện qua những việc làm cụ thể và ngày càng có nhiều cá nhân tiên tiến. Trong đó, có ông Thạch Dươl ở ấp Bà Giam A, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải là một tấm gương điển hình.

 

Năm 2011, khi xã Đôn Xuân bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông của xã nói chung và ấp Bà Giam A nói riêng rất kém. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện công trình giao thông theo tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, thì ai cũng e dè, không muốn đóng góp. Hiểu được suy nghĩ của bà con, với vai trò là cán bộ Mặt trận, ông Thạch Dượl sẵn sàng hiến gần 200m vuông đất và vận động người thân họ hàng cùng đóp góp cây trái, hoa màu, ngày công lao động…để thực hiện. Chỉ trong thời gian ngắn con đường lồi lõm, lầy lội ngày nào được thay bằng con đường bê tông rộng gần 2m dọc theo chân ruộng, ai cũng vui mừng. Ông Thạch Phên, sinh ra và lớn lên tại ấp Bà Giam A cho biết, cũng từ công trình này mà bà con càng gần nhau hơn cả về khoảng cách lẫn cách nghĩ.

 “ Hồi xưa con đường này lầy lội dữ lắm, vận chuyển nông sản rất khó khăn. Cũng nhờ anh Dươl tích cực vận động, họp lên họp xuống để quán triệt chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm và tiên phong đóng góp mới được như vầy. Khi công trình hoàn thành, bà con ai cũng mừng”.

Cũng nhờ có người hết lòng vì cộng đồng, vì trách nhiệm mà ấp Bà Giam A – (nơi có hơn 30% hộ nghèo trước đây) hàng năm luôn đạt danh hiệu ấp Văn hóa, rồi ấp Văn hóa – Nông thôn mới từ năm 2014 đến nay.  Đặc biệt, năm 2017 địa phương có chủ trương xây dựng lộ nhựa rộng 6m, đi qua ấp hơn 1 cây số, một lần nữa qua sự vận động của ông Thạch Dươl con lộ nhanh chóng hoàn thành. Có lộ nhựa, ông lại vận động người dân cả ấp cùng đóng góp, xây dựng cột đèn thắp sáng, còn những hộ dọc hai bên đường có trách nhiệm giữ gìn môi trường sạch sẽ, thông thoáng. Ông Thạch Dươl cho biết, có được sự tín nhiệm của bà con là nhờ việc gì ông cũng cố gắng hoàn thành, mà cái này có được cũng từ bài học, tấm gương của Bác:

 “Tôi học tập được ở Bác về sự tận tình hết lòng vì công việc, bất kỳ công việc gì cũng cố gắng hoàn thành tốt. Nhờ vậy mà được bà con tín nhiệm, việc vận động rất thuận lợi, bà con rất sẵn lòng. Về kinh phí tôi không chỉ vận động trong ấp mà cả địa phương khác mua tập vở tặng học sinh, làm cột đèn chiếu sáng”.

Là cán bộ Mặt trận, là người có uy tín, hàng năm ông còn vận động bạn bè, mạnh thường quân hỗ trợ từ 100 đến 200 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ tập viết cho con em hộ nghèo. Qua đó, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, ông còn tham gia dạy môn toán lớp học trường chùa dù rất bận rộn. Đại đức Thạch Bảy Ly, là một trong những người cùng đứng lớp dạy tiếng Khmer ở chùa Bà Giam cho biết:

 “Ông Thạch Dươl không chỉ là đảng viên mà còn là thành viên của nhóm giáo viên dạy tiếng Khmer của chùa. Vì là cán bộ địa phương, nên thuận lợi hơn trong việc vận dóng góp an sinh xã hội. Hàng năm ông đều có phần quà gửi tặng cả học sinh trường chùa lẫn phổ thông”.

Ông Hồng Chiến Trường, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc xã Đôn Xuân cho biết: phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương thời gian qua được đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương tích cực tham gia, làm theo. Trong đó, ông Thạch Dươl không chỉ là cán bộ có trách nhiệm, góp sức, góp của thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội. Những đóng góp của ông rất quan trọng vì đã khơi dậy tinh thần tự giác trong dân.

 “Ông Thạch Dươl là người có nhiều đóng góp cho địa phương. Ông không chỉ vận động các hộ dân trong xóm tham gia cây cối hoa màu, đất đai mà gia đình ông còn tự nguyện hiến đất, góp phần xây dựng nông thôn mới. Việc làm của ông thể hiện tinh thần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về tinh thần học tập làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể”.

Trên địa bàn Trà Vinh vẫn còn nhiều gương cán bộ, đảng viên dân tộc Khmer tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ Chí Minh như ông Thạch Dươl. Bởi lẽ đối với họ, muốn việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ thì mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và phải luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là kim chỉ nam cho mọi hành động./.

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân