Tui Nghị định 38/2019/NĐ-CP di Rajaei, Hukum BHXH thun 2014 saong dom harak van ban tacei pato ngak tui, bruk urang kumei ndih tapui ngan saong urang pasang hu pasiam veik, hu rilo salih birau meng harei 1 bilan 7 thun 2019.

Tui nan, tuk diuk ndih tapui anek, urang pasang jeng hu mbang tui dom chế độ ndih tapui  yau: taduan hu bruk daong sa mbang tuk diuk ndih tapui kuhria tabiak jien daong lac 2.980 ribau dong, sumu dua mbang jien bilan cơ sở ka sa urang anek.

 

Urang hu mbang tui jien daong ndih tapui lac urang likei hu blei BHXH ginup meng 6 bilan tagok dalam 12 bilan dahlau di tuk diuk ndih tapui, hu diuk oh ka blei BHXH; urang ngak lac pasang di urang diuk nyim urang metian brei, hu blei BHXH ginup 6 bilan tagok dalam 12 bilan kuhria meng tuk taduan raong anek min diuk jeng yau urang metian oh hu blei BHXH atau oh ginup jien blei.

 

Langiu di nan, tuk diuk ndih tapui, urang pasang jeng hu brei padeih tui yau ini: ngan saong urang pasang daok nao ngak hu blei BHXH hu diuk ndih tapui ye dalam 30 harei akok meng harei ndih tapui brei padeih ngak 5 harei meyah diuk ndih tapui mbuan, padeih 7 harei meyah diuk ndih tapui blac raih, ndih tapui anek ala 32 adit; brei padeih ngak bruk dalam 10 harei meyah diuk ndih tapui sa mbang dua urang anek; meng 3 urang anek tagok ye yaok anek hu padeih 3 harei tra; 14 harei padeih ngak meyah diuk ndih tapui dua urang anek tagok bo njauk blaic raic.

 

 Daok meyah tok hu ame blei BHXH bo oh patuah amaik plang metai hadei di ndih tapui anek atau hadei ndih tapui ruak oh ginup prein raong anek tui harak di gah y tế ye ame nan hu padeih bruk mbang tui chế độ ndih tapui tal tuk anek ginup 6 bilan./.

 

 

Chế độ  thai sản cho chồng khi vợ sinh con

           Vừa qua, Chương trình tiếng Chăm có nhận được câu hỏi của anh Ali Toại ngụ tại quận Bình Chánh-TPHCM hỏi: Tôi đang làm việc cho một công ty sản xuất bao bì đã 5 năm, có  tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tháng 8 sắp tới vợ tôi sẽ sinh con đầu lòng, vậy khi đó tôi sẽ được hưởng những chế độ gì dành cho nam giới có vợ sinh con? TM PL và CS tuần này, chúng tôi tôi xin trả lời thắc mắc của anh Ali Toại như sau:

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh, có nhiều thay đổi kể từ ngày 1/7/2019.

Cụ thể, khi vợ sinh con, người chồng cũng sẽ được hưởng các chế độ thai sản tương đương như: hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở)/con. 

Đối tượng được hưởng mức trợ cấp thai sản là lao động nam đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con, có vợ không tham gia BHXH bắt buộc; lao động nam là chồng của người vợ nhờ mang thai hộ, đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con trong trường hợp cả vợ và người mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện.

Ngoài ra, khi vợ sinh con, nam giới cũng được nghỉ làm trong các trường hợp sau: đối với lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày sinh được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà không may mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì cha sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi./.

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân