Phan Thanh nan lac xã hu rilo bhap bani Cam di huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Phan Thanh nan lac xã hu rilo bhap bani Cam di huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, abih tih hu 2.000 baoh sang, 9.395 urang. Dalam xã hu 7 palei, daok pablak haong dom palei di xã Hồng Thái. Mikva labik ini tui Ahier saong Awal. Bruk ngak mbang kinh tế di bhap bani tok pambak tame bruk ngak nong. Dahlau diah, Phan Thanh nan lac labik srau kadau gah an ninh trật tự dalam huyện Bắc Bình. Likei dam di dua palei bhian pataom gauk, taong gauk ngak srau kadau puk palei. 

Piah khik kajap an ninh trật tự dalam xã Phan Thanh, thun 2015 Công an huyện Bắc Bình hu peih ngak iek bruk "eng drei khik, eng drei caga", hu mbaok di dom halau janeng jak gauk khik kajap an ninh trật tự di palei Cariah (Châu Hanh), ngan haong 20 urang. 

Ong Thanh Thắng – Po Gru sang megik Châu Hanh brei thau, hadei di tuk tabiak mbaok saong nao tame ngak, dom ong car ong imum bhian nao pathau khan, jak ba dom baoh sang, dom urang dang akaok but pajaih ka bruk ngak njauk dom sarak di Đảng,  hukum di Karja saong adat hukum di puk palei: “Mô hình nan caik piah khik an ninh, trật tự, thanh niên oh manyum alak, mbia, taong paok gaok…”

Hadei di 3 thun peih ngak, bruk ini tagok hu siam mekre dalam khik kajap an ninh trật tự di puk palei. Dom urang dalam bruk nan abih hatai hu mbaok gam haong Ban Điều hành palei saong dom kapul nyaom chính trị xã hội langyah hu 12 bruk kandah gauk, meriak gauk ka taneh riya, ka chế độ sarak karja,… Langiu di nan, dom urang nan daok hu mbaok tame pambuak bruk pato pakai, daong ba dom likei dam oh ka siam, gilac veik haong rai diuk di bhap bani.

Meng thun 2016 tal ini, xã Phan Thanh daok pambak prong jang bruk ini di dua palei Cakak (Cảnh Diễn), Njar (Thanh Kiết), patagok manuac urang hu mbaok tame bruk lac 51. 

Lac urang hu mbaok meng harei akaok padang bruk “eng drei khik, eng drei caga”, ong Xích Dự - Po Gru sang megik palei Njar Thanh Kiết, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình lac urang tuk halei jeng ba akaok nao dahlau dalam bruk jak ba mikva dalam palei ngak siam jalan ba di Đảng. Po Gru Xích Dự kanar hadar veik, meng blaoh, tuk Karja peih bruk mek taneh piah ngak jalan cao tốc Bắc – Nam, ong haong dom ong Car ong Imum trun nao pathau khan jak ba bhap bani ngak siam bruk ini. Meng nan, jaik abih dom baoh sang di xã Phan Thanh hu taneh riya daok dalam dự án thei jeng halan hatian jao brei taneh: Adei, saai, nek kamuan ngak njauk tui hukum di Đảng, hukum đi kanja hei, urang bhian ndem lac “nhất trung ương, nhì địa phương”…”

Gam haong bruk “eng drei khik, eng drei caga”, urak ini karja xã Phan Thanh daok peih ngak jang 2 bruk nan lac: “Tổ bhap bani pasang iek khik kajap an ninh trật tự”, “Camera saong bruk pacang cakak kaol kanjah jhak” piah khik catang jang an ninh dalam xã.

Ndom ka bruk ngak di dom tổ mô hình ini, Thượng uý Phạm Hoài Tâm – Akaok Công an xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận brei thau, meng thun 2019 tal ini dom urang hu mbaok dalam dom mô hình ini di 7 palei hu peih ngak labaih 520 mbang nao pasang iek dalam tuk melam di dom palei saong labik jaik taphia haong xã karei. Tapa nan, samar duah mboh yaok pluh mbang likei dam pataom veik si taong gauk ngak srau kadau puk palei. Abih di nyu lac dom urang hu mbaok dalam mô hình hu pambuak bruk haong gah công an xã, công an huyện hu khan brei thau bruk saong hu mbaok tame cap khik dom urang khik piah, pandar suan adat hukum ma túy dalam xã; jak ba bhap bani ba nộp 2 mbaik phao, 3 mbaik dhaong: “Gah công an xã ngan haong bruk ngak di drei lac thường trực Ban tacei pato dalam bruk pacang cakak tội phạm jeng yau bruk taong abih bhap bani hu mbaok tame pacang khik an ninh Palei negar tuk halei jeng hu panuac haong pakat uỷ karja puk palei piah gam haong dom tổ mô hình hu mbaok tame bruk khik iek an ninh trật tự, patabiak bruk ngak taong abih bhap bani pacang khik an ninh Palei negar”.

  Meng bruk ngak ini, hu ngak ka talei rohim pambuak bruk di dom halau janeng ngan haong karja puk palei dak harei dak patagok, anit ranam gauk saong gul pataom gauk jang. Beruk “eng drei khik, eng drei caga”, khik kajap an ninh trật tự di dom halau janeng agama ini hu rik daong khik kajap siam mekre, sron mbon puk palei saong dak padang rai diuk ilamo dalam bhap bani Cam xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận ./.

Urang lang: Jasi - 27/12

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân