Nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn daok gah ieu

Tuk daok diuk, nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn, meng tuk daok lac anek saih di sang bac Collège de Cần Thơ, hu ayut sahabat bac haong gauk anit ranam kayua bac naih, slut mbut, abih hatung hatian haong ayut sahabat. Bruk njauk biai nan lac meng tuk daok bac trung học, ong biak takre ragu ragam saong biak gheih paneh dom kadha daoh cách mạng, ndung bak suan yava raidiuk.

Nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn, ndih tapui thun 1921 di ban sit Trà Ôn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, anek di ong Tạ Thanh Sung haong amuk Nguyễn Thị Chắc - po hãng alak Quảng Ðức An di ban sit Trà Ôn. Nan lac hãng alak praong abih di Tây Nam Bộ saong jeng lac sang kaya meda abih di huyện Trà Ôn tuk nan.

Samar hu thau ka cách mạng, nan ye meng bhum palei Trà Ôn, thun 1940, Tạ Thanh Sơn hu tame dalam kapul dom sinh viên saong anek saih anit ranam taneh ia ngak bruk oh thau glaih glar di Cần Thơ. Dahlau di thun 1945, ong hu mbaok tame kapul Thanh niên Tiền phong, ngak bruk di bhum đô thị Cần Thơ, meng nan bo sa-ai hu taom gaok dom sa-ai praong thun, dom rai dahlau, dalam nan hu dom nhạc sĩ hu angan yau: Lưu Hữu Phước, Nguyễn Mỹ Ca... nan ye meng di tuk nan, sa-ai dak chreih chrai jang haong mbaik capi măng-đô-lin saong bac vak nhạc kháng chiến meng dalam sang bac. Tạ Thanh Sơn biak takre saong bac joi ragu ragam. Tuk bac, lingiu maong bac, ong bhian jak adei sa-ai dalam tal bac tabiak sa kaoh jaik darak Cần Thơi, angaok 1 dhar di kraong Hậu, adei sa-ai ba gauk bac daoh nao mai saong Tạ Thanh Sơn paik măng-đô-lin biak gheih. Tuk nan, kadha daoh Nam Bộ kháng chiến kayua sa-ai paneh hu adei sa-ai dalam sang bac trung học Cần Thơ ba gauk daoh.

Hadei di tuk bac tamat, ong lac sa gru pato anit ranam taneh ia, tame kháng chiến meng thun 1945 saong ngak bruk di Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Sa Ðéc blaoh tagok Bei Gon pato bac. Thun 1953, tui ong Trần Cửu Kiếm, 1 urang jakar praong thun di Cần Thơ, tuk ong hu ba tame dalam ban Cần Thơ piah ngak bruk ka nyu njauk adat hukum, ye Tạ Thanh Sơn thun hadei bac tamat blaoh tagok Bei Gon pato bac. Dom thun ini bruk anek saih, sinh viên mesruh haong kol thực dân Prang di Bei Gon tagok glaong, Tạ Thanh Sơn ba drei tame haong anek saih học sinh, sinh viên mesruh haong thực dân Prang pak ini. Dom thun nan, gam pato bac haong gru praong thun Phan Văn Phổ, di sang bac trung học Huỳnh Khương Ninh, saong hu mbaok tame nghiệp đoàn giáo dục tư thục Bei Gon, sa kapul anit ranam taneh ia di gru pato bac di Bei Gon dahlau thun 1975. Kayua ngak bruk kandauk, nan ye dom sa-ai takik taom gaok gauk di dom labik hu rilo menuac.

Meng hatai anit ranam taneh ia di sa gru pato bac, hatai pandik, pa-maoh kol thực dân Prang meblah taneh ia saong meng bruk kháng chiến tuk nan, nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn paneh tabiak kadha daoh Nam Bộ kháng chiến piah yau hatai ong caong khin, tuk camereip pachreih ba gru pato, anek saih, sinh viên ba gauk tame kháng chiến. Kadha daoh hu sa-ai paneh tabiak di harei 25-9-1945, tuk umo 24 thun, paneh di palei Mỹ Xương - chiến khu Ðồng Tháp hadei di tuk hu mbaok tame tal pato pasram chính trị saong hu brei ngak bruk brei thau, jak ba. Kadha daoh hu ba tagok mbang camereip di abih angaok Báo Ðộc lập di Bei Gon blaoh hadei di nan hu rilo urang vak tangin saong patoa ka gauk meng cambuai biak samar dalam chiến khu.

Kadha daoh Nam Bộ kháng chiến tabiak rai di tuk bruk mesruh taong kol thực dân Prang daok tame vaktu khang di abih. Yau urang lin, nhạc sĩ maong iek abih bangsa tabika nao, meng dom panuac biak mbuan pang, min biak khang kadang. Blaoh tui jalan di bhap bini, abih Nam Bộ ba gauk tame kháng chiến, nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn hu ba kol drei nao tui jalan chreih chrai, khang hatai di bhap bini Nam Bộ di harei kháng chiến 75 thun dahlau.

Kadha daoh lac bruk brok tagok biak khang kadang di anek menuac Nam Bộ, di 1 bangsa anh hùng. Kadha daoh Nam Bộ kháng chiến tabiak rai yau bruk pabak prein khang ka bhap bini, gam haong bhap bini Nam Bộ yam tapa dom kan kandah, glaih glar, bruk metai lahik, var klaak rup drei piah pamaong tal jayah di harei bangsa Việt Nam hu peih paha./

Urang lang: M. Phương – 20/09

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân