Ninh Phước lac sa labik hu bhap bini Chăm daok rilo di abih dalam tỉnh Ninh Thuận. Dalam dom thun tapa, gam song dom sarak dong ba di karja song bruk pakacah gauk dalam ngak mbang di rahra, rai duik dak harei dak tagok, rik dong padang ngak mbaok meta palei pala bahrau bhum bhap bini Chăm.

Bhap bani Cam xã An Hải (Ninh Phước) pala măng tây xanh brei jien mek tame glaong  

Huyện Ninh Phước urak ni hu 10.940 boh sang Chăm, gam song 53.328 menuac dok di 22 palei, khu phố dalam 7 xã, ban sit, meblah labaih 60% urang Cam dalam tỉnh. Raidiuk urang Chăm pagam pambak tame bruk ngak padai song dom janih phun pala praong hu jien tame glong yau nho, medar, măng tây hajao, pambuak song rong anek thur. Pakat ủy, karja hu tacei jalan, pato pakai urang nong di bhum palei Cam salih janih phun pala, athur rong, ngak tui siam rilo bruk bahrau dalam sản xuất, ngak jeng pren khang ba bruk ngak nong patagok biak rilo. Meng nan, jien mek tame di sa mblang taneh pala drak nyu tagok, meng 142 triệu đồng sa ha (thun 2015) tagok hu labaih 193,5 triệu đồng/ha di puac thun 2019, kham merat rik dong song karja dak padang xã mek hu tanut palei pala bahrau.

Dom xã bhum bhap bini Cam huyện Ninh Phước hu peih rilo jalan ngak mek hu kein laba kinh tế glong yau bruk “1 njauk, 5 trun” angaok phun padai mek hu năng suất labaih 7 tấn sa ha sa vụ, kein laba rilo jang 3,7 triệu đồng sa ha. Bruk pala padai pajaih di dom xã Phước Hậu, Phước Thái ngan saong taneh prong 190 ha, hu laba rilo jang 5,8 triệu đồng sa ha dut song pala padai thương phẩm. Ngak brah hacih di palei Hữu Đức (xã Phước Hữu) ngan song taneh prong 40 ha, laba  rilo jang 7,2 triệu đồng sa ha dut song pala padai đại trà. Bhap bini Chăm xã An Hải pala bahrau 50 ha măng tây hajao hu brei harak chứng nhận VietGAP duah hu labaih 500 triệu đồng sa ha sa thun. Dalam nan hu mô hình mblang hamu prong hu ngak iek di bhum bhap bini Chăm xã Phước Hậu meng 56 ha padai vụ hè-thu thun 2017 ba mai kein laba mboh di anak meta. Tal puac thun 2019, dalam huyện peih prong bruk ngak ni di 15 mblang hamu prong labaih 2.348 ha, dalam nan hu 12 mblang padai prong 2.213ha; 2 mblang taneh măng tây hajao, prong  55 ha song 1 mblang taneh pala tangei prong 80 ha…

Kuhria tal puac thun 2018, huyện Ninh Phước hu 4 dalam 6 xã bhum urang Cam mek hu 19 tanut palei pala bahrau, lac Phước Thuận, Phước Hậu, Phước Thái, Phước Hữu. Tal puac thun 2019, huyện Ninh Phước taong yaom, hu panuac likau pakat angaok pok brei 2 xã lac An Hải song Phước Hải mek hu tanut palei pala bahrau. Jien mek tame kuhria tui akaok menuac dalam thun 2019 di huyện Ninh Phước lac 41 triệu đồng; boh sang kan kathaot dom xã bhum urang Cam urak ni dok 3,39% biar jang  0,3% dut song boh sang kan kathaot dalam huyện. Anak bruk salih bahrau angaok bhum palei di drei, Cả sư Đổng Bạ daok di xã Phước Hậu, chreih chrai lac: “Bhap bini Cam tuk halei jeng taduan hu bruk sangka iek glang di Đảng, Karja nan ye rai duik di mik va dak harei dak tagok. Meng angan lac Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn song  Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dahlak hu jak ba bhap bini Chăm jum patagok gauk, pakacah gauk  ngak mbang, dak padang rai duik ilamu di  khu dân cư, padang rai duik  bhum urangChăm dak harei dak trei sir khang kajap”.

Ong Bạch Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước brei thau: Bruk ngak prong dalam tuk vak anak tal lac pataom tame peih ngak siam Sarak Nyaom roya Đảng bộ huyện tuk vak 2015-2020 gam song bruk peih ngak Chỉ thị 06/2004/CT–TTg di Thủ tướng Rajaei iek glang pagalong rai duik bhap bini bangsa Cam dok di pak ni patagok samar, khang kajap. Ieu pataom dom pren khang dong ka bruk ngak nong, paglaong rai duik urang nong, paglaong chất lượng tanut xã palei pala bahrau. Peih bruk padang ngak palei pala bahrau tagok glong 19 tanut di  2 xã bhum urang Chăm lac Phước Thái, Phước Thuận. Sangka buh jien tabiak patagok dom palei ngak meng kan lac lan am Bàu Trúc song menyim khan bai Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ. Kham merat tagok jien mek tame yaok tui akaok menuac lac jaik 46 triệu đồng sa urang dalam sa thun, patrun boh sang kan kathaot bhum urang  Chăm daok takik jang 3% di puac thun 2020./.

Urang lang: Hani Pha - 23/12

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân