Tapa dut iek mboh kandaong labaih jru khik caga phun pala angaok njam tapa tanut brei adat biak glaong 

Meng dah page, dom janih njam patam baoh kraoh hu urang pablei salih ba mai, parang pablei di dom darak pasak. Maong tame dom pok njam sabei, njam puan hijao mekre angaok tangin, sa-ai Hương (daok di Phú Thủy, Phan Thiết) oh plaih di suh sah kayua oh thau nyu meng halei mai, siam – jhak yau habar. Min hadei di nan, sa-ai Hương blei mai ngak pandap mbang. Kayua sa-ai mboh lac, njam patam baoh kraoh lac janih oh kurang hu dalam yaok var huac di sang, daok siam – jhak yau habar oh ka thau hu.

Bruk suh sah ini di sa-ai Hương haong rilo urang blei mbang karei meda lac biak njauk, tuk bahrau ini Pasak dut iek phun pala dalam negar (Chi cục Pala drak saong khik caga phun pala tỉnh Bình Thuận) hu mek 33 mẫu njam, baoh thanh long, akaok lasun, xà lách… di dom bhum pala njam patam, baoh kraoh di dom huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, La Gi blaoh payua  mẫu nao dut iek bruk kandaong labaih jru khik caga phun pala. Tui nan, mẫu njam haong baoh thanh long hu mek di bein urang nong daok paik mek, tapa dut iek 98 tanut mboh lac, kandaong labaih jru khik caga phun pala angaok njam tapa tanut brei adat biak glaong ngan saong 3 dalam 8 mẫu njam.

Ngan saong mẫu baoh thanh long hu pataom mek di dom huyện, ban sit pala rilo thanh long di tỉnh, dalam 25 mẫu payua nao dut iek, mboh hu 3 dalam 25 mẫu daok kandaong labaih jru khik caga phun pala lingiu janih jru hu adat brei pandar di Việt Nam

Ngan saong njam puan hu tal 4 janih jru khik caga phun pala, dalam nan hu 1 janih tapa tanut glaong di abih. Taphia nan, ngan saong janih jru carbendazim lac sa janih jru hu Mintri ngak nong saong patagok palei pala ba tabiak truh angan hu adat brei pandar di Việt Nam saong abih tukvak pablei salih meng harei 3/1/2019, min mbiah tal harei ini jeng daok hu bruk pandar jru ini angaok njam mbang hala saong angaok thanh long, sa janih phun mbang baoh hu pablei tabiak negar lingiu dang akaok di tỉnh.

Urang dang akaok Chi cục pala drak saong khik caga phun pala brei thau, yaom lac jabat iek gah khik caga phun pala yaok thun hu peih rilo tal pato pasram, pathau khan ka bruk pandar jru khik caga phun pala habar ka nyu siam mekre, kein laba, min kayua nduac tui kein laba di anak meta, jeng daok hu rilo urang nong pandar jru khik caga phun pala angaok njam patam tui hatai di drei, pandar jru lingiu angan jru hu adat brei pandar, oh khik njauk tukvak padeih pandar jru dahlau di tuk paik mek… saong oh ngak njauk tui adat di gah chức năng.

Kayua yau nan ye, dom gah chức năng saong dom puk palei njauk patagok bruk pato pasram ka pandar jru khik caga phun pala siam mekre angaok njam patam, baoh kraoh ka urang nong bhum pala njam patam, bhaoh kraoh. Gam haong nan, brei patagok bruk mek mẫu njam patam, baoh kraoh piah dut iek bruk kandaong labaih jru khik caga phun pala angaok njam patam, baoh kraoh piah khan brei thau, piah pathau khan. Gah chức năng patagok bruk pasang iek piah mboh saong langyah chip dom Cty, dom labik daok pablei salih jru khik caga phun pala lingiu angan jru hu adat brei pandar di Việt Nam, jru ja, jru oh siam... Ini lac dom bruk njauk ngak, piah khik caga prein yava urang blei mbang./.  

Lang sap: Mousa Phương – 09/10

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân