Hadar kanal panuac Wa Hồ pato “Thương binh jaoh jo min oh klaak saoh nao”, Thương binh hạng 1/4, Huỳnh Thanh Văn, umo 73 thun, daok di palei Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tuk halei jeng kham merat ngak mbang sản xuất, ngak kaya meda, dong ka ayut sahabat song abih hatai jak ba bhap bini ngak siam dom sarak di Đảng, hukum di karja, rik dong ka bruk patagok di di puk palei .

Mô hình raong limo di ong Huỳnh Thanh Văn 

Dalam sa mbang tong dahlau di harei 30/4/1975 piah peih paha tỉnh Hậu Giang, ong Huỳnh Thanh Văn oh patuah njauk rambuac trak di 2 gah takai song hu ayut ba tame sang iek ruak. Hadei di nan hu brei bruk mai ngak Trợ lý Công binh - Đặc công, Phòng Tham mưu, Tỉnh đội Hậu Giang (urak ni lac  Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng). Tal thun  1985, kayua raidiuk kan kandah nan ye ong likau padeih ngak bloh mai veik puk palei daok ngan song jaoh jo hạng 1/4.

Dom harei langik pandiak la-ar, labik njauk rambuac nyu pandik veik, nao mai biak kan, min meng hatai khang, ong kham merat yam tapa pandik pandua, kham merat meng pren ngak di drei song jeng sa dalam dom kreih camin hadah krah rik dong ka bruk patagok kinh tế - xã hội di puk palei. Dalam luac tuk vak ngak bruk, kham merat, ong tuk halei jeng hadar kanan panuac pato di Wa “Thương binh jaoh jo min oh klaak saoh”. Ong Văn lac: Dalam tuk mai veik palei jeng gaok rilo kan kandah. Abih di nyu nan lac kan kandah gah pandap panda ngak mbang, pala drak, tuk drei mai ye oh hu, drei kham duah bruk ngak piah duah jien raong sang. Meng nan, sang thau kali kalih, patak pataom. Dalam tukvak nan drei jeng padang hu sa boh sang tani tanat.

Tapa jiak  20 thun ngak bruk glaih glar, ong pataom hu phun jien blei jiak  10ha taneh hamu… Taphia di nan, ong dok duah thau bac megru  ilamu  kỹ thuật piah rong pabui, limo hu  năng suất glong, patagok jien mek tame. Hadei di tuk vak ngak bruk gleih glar, thun 2003, ong padang hu sa boh sang praong, siam abih jaik 500 triệu đồng.

Hadei di tuk rai duik tani tanat, dalam angan lac urang dang akaok Kapul urang dahlau deih ngak bol lin  xã Thạnh Thới An (tuk vak  2010-2019), ong abih drei ba akaok nao dahlau dalam bruk xã hội, dong ka rilo urang dalam Kapul urang dahlau deih ngak bol lin song boh sang kan kathaot yam tapa kan kandah, tani tanat rai duik. Tok kuhria meng thun  2010 tal ni, ong Văn hu pambuak bruk song Đảng ủy, Ủy ban bhap bini  xã Thạnh Thới An song dom gah, dom kapul nyaom peih bruk jak ba urang ngak pahla, boh sang song bhap bini rik dong labaih  3 tỷ đồng piah padang “Kadung jien brei ka urang kan kathaot ”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Padang ngak palei pala bahrau ”… Meng pok jien ni, ong song karja palei hu pilih ruah alin brei yaok pluh boh sang anit ranam brei ka dom sang dalam sarak karja,  urang dalam Kapul urang dahlau deih ngak bol lin song boh sang kan kathaot  dalam xã.

Ong Nguyễn Hải Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, ndom ka ong Huỳnh Thanh Văn yau ini:  Cei Năm Văn (Huỳnh Thanh Văn) kham merat tame bruk di puk palei, cei abih drei jak ba mik va, boh sang kham merat hu mbaok dalam yaok bruk ngak, jak ba dom kadung jien piah dong ka đồng đội, mik va kathaot. Cei lac urang ba akaok nao dahlau dalam yaok bruk ngak. 

Ong Huỳnh Thanh Văn brei thau, tuk halei, daok di labik halei ong jeng jia  song ngak tui panuac Wa Hồ pato:  “Thương binh jaoh jo min oh klaak saoh”, oh tuk halei huac kan kandah, rambah rambeip, khang hatai yam tagok, mek hu jayah di tong abih bruk, piah rik dong pren yava di drei brei ka boh sang song xã hội. Ong khan lac, anak tal, ong daok jak ba dom urang ngak pahla song bhap bini rik dong rilo jang piah dong padang ngak sang, alin brei pandap ka boh sang dalam sarak karja song boh sang kan kathaot piah klah rabha dom kan kandah, dong ka dom boh sang nan yam tagok dalam rai duik./.

Urang lang: Hanipha - 23/12

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân